Kontrola existujících dokladů proti dávce načtené do čtečky

Klíčové vlastnosti

Pomocí doplňku Čárové kódy můžete kontrolovat již existující doklady proti dávce získané načítáním do čtečky.

 • Funkce doplňku slouží pro nastavení požadovaného stavu zpracovaných položek, případně k rozdělení či navýšení položek s neshodným množstvím. Nové položky, v dokladu neobsažené, funkce umožňuje na základě dávky do položek dokladu přidat a zpracovat.
 • Dohledávání odpovídajících položek dokladu k položkám z dávky probíhá na základě shody čísla dokladu, produktu a množství. Můžete párovat i položky obsahující desetinné číslo v množství.

Nastavení, funkce a použití

1. V nastavení doplňku naleznete operaci Párování, tzn. nový kód, který se může s touto operací spojit (kód = M).

 • Čárové kódy / Nastavení... / Možnosti doplňku Čárové kódy / Nastavení párování...
  • V okně Nastavení párování (obr. 1) se nastavují požadované finální stavy položek zpracovávaných dokladů (lze nastavit stavy z hlediska skladu, nikoliv fakturace).
  • Vyberete jeden nebo oba stavy (Rezervováno, Vydat). Aktivní volba je indikována zvýrazněním položky (obr. 1).
  • Pro každý z očekávaných konfliktů je možné zvolit způsob jeho vyřešení. ("Požaduji" znamená: "Ze čtečky přichází"). Z tohoto nastavení je patrné, co vše je v případě konfliktů možné provést.
  • Nastavení uložíte tlačítkem Zavřít

Dialog Nastavení párování

Obrázek 1: Dialog Nastavení párování.

 

2. V případě "načtení dávky s porovnáváním existujícího dokladu" je možné načítat přímo dávku obsahující číslo dokladu – nebo dávku bez čísla dokladu. V takovém případě je třeba příslušný doklad najít.

 • Číslo dokladu (identifikátor) vždy důkladně zkontrolujte.

3. Dávka se stáhne ve dvou krocích.

 • Nejprve se z importního souboru (ze čtečky) načte dávka do doplňku, ve kterém si ji můžete prohlédnout.
 • Ve druhém kroku se označená dávka zpracuje podle nastavení. V případě, že je definována operace Párování, v prvním kroku se načtou položky (seskupené po produktech a variantách) z existujícího dokladu ve Variu a k nim se přiřadí načtené množství z dávky (obr. 2).
 • Přiřazení všech položek čtečky k položkám dokladu je možné před dalším zpracováním zobrazit a celkově zkontrolovat za celý doklad (dávku) v detailu dávky (obr. 2).
 • Detail načtené dávky párování vypadá jinak, než detail tvorby nového dokladu. Obsahuje pole zobrazující ke všem načítaným položkám informaci z dávky a z položky dokladu. Výsledek porovnání je podpořen barevným rozlišením.

4. Samotné zpracování dávky a tím editace souvisejícího dokladu probíhá dle nastavení zcela automatizovaně, nebo na základě volby uživatele.

Dialog Detail dávky

Obrázek 2: Dialog Detail dávky.

 

Význam barevného rozlišení položek v detailu dávky

Detail dávky (obr. 2) zobrazuje položky načtené ze čtečky a porovnává je s načtenými položkami dokladu uvedeným v importním souboru nebo zvoleným při importu. V případě, že jsou údaje shodné, spojí se do společných řádků (za produkty).

Černý text položky Jedná se o bezproblematicky spárované položky na základě 100 % shody čísla dokladu, produktu a množství na straně dokladu i dávky.

 

U porovnávaných položek nesouhlasí množství, přesto se spojí do společných řádků (za produkty).

Oranžový text položky Položky mají shodu pouze v čísle dokladu a v produktu. Množství na dokladu je větší nebo menší (množství zbývající k vyskladnění), než se načetlo ze čtečky.

 

Nespárované položky. Nespojí se do společných řádků (za produkty).

Červený text položky Jedná se o položky, které v dokladu jsou a v dávce čtečky ne – nebo naopak.

 

Zvláštní položky automaticky vyjmuté z párování. Položky z dokladu, které nemají ekvivalent ve čtečce.

Modrý text položky Zamčené CheckBox - Zatržítko položky. Nebudou zpracovány. Jsou již vyskladněné (vydané) nebo se jedná o služby.

 

Po zavření okna Detail dávky (obr. 2) se s daty nestane naprosto nic. V tuto chvíli, pokud si to budete přát, můžete dávku klidně smazat. Naopak, jestliže tuto dávku v průvodci Čárové kódy označíte a spustíte zpracování, začne se realizovat přesně to, co jste viděli v detailu dávky. Zahájí se nastavování stavu vydat, případně vydat rezervovat/REZERVOVÁNO k položkám spárovaným zcela, zčásti a navíc. Veškeré tyto operace budou provedeny nad položkami původního dokladu.

 

Řešení problémů

Ze čtečky načtete dávku s úmyslem porovnat ji s dokladem ve Variu a zvolíte číslo dokladu k porovnání (nebo číslo již bylo součástí dávky). Spárování proběhne automaticky. Většina nebo všechny položky jsou v detailu dávky zobrazeny červeně. Tato situace může nastat v případě porovnání dávky s nesprávným dokladem. Na daném dokladu očekávané položky neexistují. Mohlo by však nastat i to, že na chybně vybraném dokladu některé z položek být mohou a navíc v takovém množství, v jakém přicházejí ze čtečky. Tyto položky by byly indikovány samozřejmě černě.

 • Číslo dokladu (identifikátor) vždy důkladně zkontrolujte. Poklepáním na identifikátor dokladu v okně Detail dávky (obr. 2) otevřete jeho detail. Jestliže jste vybrali nesprávný doklad, dávku prostě smažete, tzn. nepokračujete v jejím zpracování.

Pokud v detailu dávky vidíte některé položky černé, jiné červené a další oranžové, posuďte takový stav a rozhodněte, zda chcete zpracování skutečně dokončit či ne.

 • Pokud ano, a máte nastaveno dotazování na řešení konfliktů při zpracovávání, u každé "nečerné" položky při zpracování budete dotazováni na rozdělení, navýšení, přidání, ubrání, apod.

 

Související dokumenty