Formulář Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření

Účel hlášení k záloze na pojistné:

a)      tvrzené zálohy budou na základě něj samovyměřeny dle § 22 odst. 1 ZPDS,

b)      vyčíslí se v něm výše pojistného připadající na jednotlivé poplatníky – individualizace,

c)      podklad pro kontrolu (zjištění nedoplatku nebo přeplatku),

d)     podklad pro převod penzijním společnostem.

Hlášení se podává v termínu do 20 dnů po uplynutí kalendářního měsíce spolu s platbou (viz novela § 137/1 DŘ – změna v .č 458/2011 Sb., účinnost posunutá ST č. 693). 

Hlášení bude podávat v roce 2013 pouze plátce pojistného na DS (zaměstnavatel), který má zaměstnance – účastníky DS. 

Hlášení (i následné) se podává vždy elektronicky dle vzoru vydaného tiskopisu:

-          na elektronickou adresu,

-          ve stanoveném formátu dle § 72/3 DŘ (v xml),

-          správci pojistného místně příslušnému plátci,

-          tzn. Podle sídla či místa pobytu v souladu s § 13 odst. DŘ,

-          v případě plátcovy pokladny je místní příslušnost v § 21/2 ĎR.

Typy hlášení: R–řádné, N–následné, X-k doměrku ze zákona

Opravné hlášení - § 19 odst. 2 ZPDS

            Před uplynutím lhůty pro podání hlášení (řádného) může plátce pojistného nahradit již podané hlášení opravným hlášením; => k předchozímu hlášení se dále nepřihlíží.

Rozlišovat: hlášení opravné a hlášení následné (§ 20 ZPDS):

Opravné hlášení:

-          je možno učinit pouze ve lhůtě pro podání řádného hlášení.

-          je to právo a nikoli povinnost a

-          k původnímu se nepřihlíží.

Následné hlášení

-          je podané po lhůtě pro podání řádného hlášení,

-          následná oprava, resp. doplnění hlášení

-          má za následek změnu poslední známé zálohy (§ 21 ZPDS), a to jak na zálohu vyšší, tak i nižší.

-          je povinnost, jakmile plátce zjistí, že výše poslední známé zálohy je nesprávná (tj. vždy).

Spuštění tisku v agendě Mzdy

 • V agendě Mzdy spustíte tiskové výstupy a ve složce Důchodové spoření zvolíte Hlášení k záloze na pojistné.
 • Objeví se okno Průvodce tiskem nebo exportem Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření. Zde je možné zvolit Období a typ hlášení. Při prvním spuštění se dá vybrat buď Řádné nebo Následné. Teprve při opakovaném spuštění jsou zpřístupněné typy Opravné a Vybrat uložené.
 • Po zvolení požadovaného období a typu klepnete na tlačítko Další.

Průvodce tiskem nebo exportem Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření

 • Pokud se jedná o první spuštění tiskového formuláře, zobrazí se dialog Hlášení k záloze na pojistné na Důchodové spoření, který má 3 karty.
 • Na kartě Záhlaví a přílohy vyberete název Finančního úřadu, doplní se jeho číslo. Pak je nutné vyplnit údaje do pole DIČ.
  POZOR – sem je možné doplnit hodnotu IČ, tj. bez začátečních písmen (zpravidla CZ).

Hlášení k záloze na pojistné na Důchodové spoření

 • Na kartě 1.ODDÍL je možné doplnit údaje o firmě přes tlačítko <<Doplnit. Pokud v čísle domu používáte jak popisné, tak orientační, je nutné je ručně oddělit.
 • Doplňte ostatní údaje.

Hlášení k záloze na pojistné na Důchodové spoření

 • Na kartě 2.ODDÍL jsou již údaje vyplněné ze spočítaných mezd. Pokud se zobrazí údaje ve spodní tabulce Rozpis přeplatků...., je třeba případně ručně upravit DIČ plátce, pokud by se jednalo o přeplatek vzniklý u jiného plátce.
 • Po doplnění potřebných údajů klepněte na Uložit hlášení a pokračovat

Hlášení k záloze na pojistné na Důchodové spoření

 • Otevře se okno pro Tisk nebo export přiznání, ve kterém jsou 3 možnosti:
  •   Vytisknout hlášení – zobrazí se tiskový formulář s názvem Soupis částek důchodového spoření.
  •   Odeslat Hlášení prostřednictvím portálu EPO – vytvoří a uloží xml soubor a otevře doplněk Elektronická podání, jehož prostřednictvím bude xml soubor odeslán. Před prvním odesláním si prosím vyplňte údaje u typů PDS Hlášení k záloze a PDS Následné hlášení k záloze na kartě EPO.
  •   Vytvořit xml soubor pro podání portálem EPO nebo datovou schránkou - vytvoří a uloží xml soubor, k jehož odeslání může uživatel zvolit buď portál EPO nebo datovou schránku.
 • Tisk nebo export zahájíte tlačítkem Dokončit

Průvodce tiskem nebo exportem Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření

Při opakovaném spuštění Hlášení k záloze na důchodové spoření jsou "doplňované" údaje uložené a lze je samozřejmě dle potřeby měnit (oprávněné osoby, změny sídla apod.). V prvním kroku tisku se nabídnou již uložená podání, z kterých lze vybírat v případě, že požadujete odeslat Opravné hlášení, případně Následné hlášení. V případě potřeby se dají odstranit prostřednictvím textového tlačítka Smazat uložené…

Průvodce tiskem nebo exportem Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření

V druhém kroku na kartě 2.ODDÍL lze v tabulkách editovat údaje. Jakmile budou údaje změněné, tak se při použití tlačítka Uložit hlášení a pokračovat objeví hláška:

Aktuální podání se liší od uloženého

Záleží na vás, kterou možnost si vyberete. Vše se samozřejmě odvíjí od termínu, v němž bude hlášení spuštěno. Tzn., že musíte posoudit, zda se bude jednat o vystavení nového řádného hlášení nebo opravného hlášení, případně následného hlášení.

 

Tiskový formulář Důchodové spoření vyúčtování zatím není v modulu Mzdy k dispozici. Poprvé bude možné jej použít 3 měsíce po skončení roku, v němž vznikla účast na důchodovém spoření. Tiskový formulář připravujeme.

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Související dokumenty