Karta Obecné – Adresy - Kontakt

Obsah:

Vyplňování adres v desktopovém Variu

U každého typu kontaktu vždy vyplňte Korespondenční adresu, protože se vkládá (tiskne) na doklad. Jestliže k založení nového kontaktu do knihy adresáře používáte funkci průvodce Údaje kontaktu z rejstříků MFČR (Nový záznam), můžete adresu (adresu sídlo) vkládat společně s údaji o kontaktu. Adresu a ostatní údaje doporučujeme vždy po použití průvodce zkontrolovat.

Adresy záznamu Kontakt podrobně

Záložka Celá adresa

 • Záložka Celá adresa zobrazí adresu ve tvaru, v jakém bude tisknuta na konkrétním dokladu.
 • Jestliže na záložce Celá adresa sestavujete adresu intuitivně, otevře se dialog Podrobnosti k adrese (obr. 1), který vám pomůže adresu uspořádat.
 • Pokud adresu kontaktu později změníte, jste dotázáni na aktualizaci okna Celá adresa.
 • V rozbalovacím seznamu jsou státy seřazené podle priority a názvu. Cílem je, aby na začátku seznamu byly nejpoužívanější státy.
 • Při sestavení adresy pomocí okna Celá adresa se do adresy vloží název státu anglicky. V samostatném údaji pole Stát (záložka „Detail”) se používá český název státu.
 • Anglický název se nepoužije v případě států Česká republika a Slovensko.

Záložka Detail

 • Záložka Detail (obr. 1) zobrazuje jednotlivá pole s adresou a přepíná se klávesovou zkratkou Alt+L.
 • Pravý adresní box poskytuje poskytuje možnost zápisu dalších pevných adres. V roletovém menu Přepínač polí a výběr z nabídky naleznete pevně definovatelné adresy Adresa 2, Adresa sídlo a Adresa zboží doručit.

Pouze při výběru těchto tří jmenovaných můžete využít příkaz Zatržítko Vkládat adresu na doklad.

 • Je-li druhá adresa nastavena a příkaz aktivní, bude společně s korespondenční vytištěna na dokladu.
 • Pokud je aktivní Adresa zboží doručit, je na dokladu vždy použita.
 • Při vložení kontaktu na doklad se vloží adresy, u kterých je zatržena volba Vkládat adresu na doklad (jedná se o doplňující adresy Adresa 2, Zboží doručit a Sídlo). Tyto adresy lze vložit dodatečně na doklad klepnutím na prvek Přidat adresu.
 • Na kartě Ostatní, v zobrazení Dodací místa, můžete zadat ke kontaktu jiné dodací místo. Jeho výběrem doplníte nebo přepíšete Adresu zboží doručit.
 • Pro seznam otevíraný při výběru kontaktu u adresy pro doručení zboží lze nastavit Zobrazovat název kontaktu v seznamech na dokladu.

Vytvořit novou adresu

 • Pomocí položky Vytvořit novou adresu lze definovat nový název adresy a zapisovat tak neomezené množství dalších adres.

Příkaz Vkládat adresu na doklad však nebude k dispozici.

 • Nad libovolnou adresou (v záznamech adresáře, v dokladech) je možné spustit Průvodce vyhledáním adres na WWW kliknutím na tlačítko Boční uvozovka . S danou adresou je pak možno pracovat pomocí vybrané služby. Adresu můžete vyhledat na mapě, naplánovat trasu nebo spojení k dané adrese.
 • Přehled adres zapsaných na kartě Obecné naleznete na kartě Ostatní v zobrazení Adresy.
 • Před tiskem doporučujeme používat funkci Náhled.

Dialog Kontakt, karta Obecné a okno Podrobnosti k adrese

Obrázek 1: Dialog Kontakt, karta Obecné a okno Podrobnosti k adrese.

Vyplňování adres ve Variu Online

 • Otevřete Adresář/kartu Obecné a rozbalte nabídku Adresy.
 • Klepněte na tlačítko Tlačítko Editovat.

Vario Online – Adresář – karta Obecné – Adresy

 

 • V editačním režimu doplňte adresní údaje.

Vario Online – Adresář – karta Obecné – Adresy

 

 • Adresní údaje uložte klepnutím na tlačítko Adresy – Uložení záznamu.
 • Přehled adres zapsaných na kartě Obecné naleznete na kartě Ostatní, kde je lze přidávat, editovat i odstraňovat.

Vario Online – Adresář – karta Obecné – Adresy

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty