Zobrazení agendy Skladové doklady

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Skladové doklady

 
 
Příjemky s nákupní cenou Zobrazení, které slouží pro kontrolu nákupních dokladů svázaných se skladovými doklady. Zobrazuje položky příjemek s jejich cenou a porovnává je s cenou na souvisejících účetních dokladech, resp. vyjadřuje vedlejší pořizovací náklady.
Příjmy za období a sklad  Zobrazuje realizované příjmy seskupené po měsících za jednotlivé typy dokladů příjmu a jednotlivé sklady příjmu.
CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Skladové doklady (výchozí) Základní zobrazení všech typů skladových dokladů aktuální knihy. Částky výdejů ze skladu se v tabulce agendy zobrazují záporně.
 
 
 
 
 
Skladové doklady po položkách Skladové doklady aktuální knihy zobrazené položkově.
Skladové doklady po položkách podrobné Zobrazuje položky rozepsané na jednotlivé výdeje (příjmy) včetně sériových čísel, trvanlivostí a šarží. Dále jsou zobrazena čísla účetních a obchodních dokladů, které souvisejí s položkou skladového dokladu. Ve sloupci Cena bez DPH se zobrazuje cena přepočtená podle počtu kusů na příslušném řádku.
Skladové doklady s vazbou na účetní doklady Zobrazuje skladové doklady, kromě převodek, s informacemi o souvisejících účetních dokladech (UD).
Skladové doklady všechny roky Zobrazení oceníte především na přelomu účetního roku. Od aktuálního datumu* zobrazí data v dané knize bez ohledu na aktuální rok a období. Filtry „Skladové doklady poslední čtvrtletí”, „Skladové doklady poslední měsíc”, a „Skladové doklady poslední rok” umožní filtrovat data dle potřeby. Na objemných datech však může načtení zobrazení trvat i několik minut. Používejte prosím toto zobrazení uváženě a vždy – pokud možno – s již přednastaveným filtrem.
Výdeje za období a sklad Zobrazuje realizované výdeje seskupené po měsících za jednotlivé typy dokladů výdeje a jednotlivé sklady výdeje.
Výdejky s prodejní cenou * Zobrazuje položky výdejek s prodejní cenou ze souvisejících vydaných dokladů, rozdíl mezi skladovou (nákupní) cenou z příjemky a prodejní cenou z faktury, tedy zisk.

*poznámky k heslu: U podstatného jména datum lze v některých typech textů (zvláště těch, v nichž je třeba rozlišit kalendářní a počítačová data) tolerovat i tvary mužského rodu.

*Zobrazení Výdejky s prodejní cenou a sady

Zobrazení Výdejky s prodejní cenou je koncipováno tak, aby u materiálu sad počítalo zisk poměrem z ceny sady. Výsledky uvedené v zobrazení díky tomu korespondují s výsledky zobrazení Zisk z prodeje ze skladu (agenda Vydané doklady).

 

Příklad

Máte například sadu, která se skládá ze tří produktů. Prodejní cena sady je 1500 Kč. Nákupní ceny a množství materiálu sady jsou:

 

Produkt Množství Jednotková nákupní cena Celková nákupní cena Poměr rozpočítání prodejní ceny Přepočtená prodejní cena Zisk
P1 1 100 100 100 / (100+300+600) = 100 / 1000 = 0,1 1500 * 0,1 = 150 150 - 100 = 50
P2 1 300 300 300 / (100+300+600) = 300 / 1000 = 0,3 1500 * 0,3 = 450 450 - 300 = 150
P3 3 200

600

600 / (100+300+600) = 600 / 1000 = 0,6 1500 * 0,6 = 900 900 - 600 = 300

 

Celková nákupní cena materiálu je 1000 Kč, prodejní cena sady je 1500 Kč a celkový zisk činí 500 Kč, což odpovídá součtu částek ve sloupci Zisk.

 

Související dokumenty