Formulář Důchodové spoření vyúčtování

Vyúčtování pojistného se podává za příslušné pojistné období do 3 měsíců po skončení kalendářního roku, tj. do 1. dubna následujícího roku.

Vyúčtování se bude podávat pouze plátcem pojistného na DS (zaměstnavatel), který má zaměstnance – účastníky důchodového spoření.

Vyúčtování (i dodatečné) se podává vždy elektronicky dle vzoru vydaného tiskopisu:

 • na elektronickou adresu,
 • ve stanoveném formátu dle § 72/3 DŘ (v xml),
 • správci pojistného místně příslušnému plátci,
  • tzn. Podle sídla či místa pobytu v souladu s § 13 odst. DŘ,
  • v případě plátcovy pokladny je místní příslušnost v § 21/2 ĎR.

Typy hlášení: Řádné, Řádné opravné, Dodatečné, Dodatečné opravné.

Řádné a Řádné opravné Vyúčtování – § 26 ZPDS

Slouží k podání řádného vyúčtování nebo opravného vyúčtování, které je možno podat před uplynutím lhůty pro podání řádného vyúčtování.

Dodatečné a Dodatečné opravné Vyúčtování

Podává se po lhůtě pro podání řádného vyúčtování na důchodové spoření. Plátce pojistného, který provádí opravy na pojistném, které nebyly součástí následného hlášení k záloze na pojistné za vykazované zálohové období, je povinen zároveň vyplnit Přílohu č. 1, která je součástí tohoto vyúčtování.

Spuštění tisku v agendě Mzdy

 • V agendě Mzdy spustíte tiskové výstupy a ve skupině Důchodové spoření vyberete formulář Důchodové spoření vyúčtování.
 • V okně Průvodce tiskem nebo exportem Ročního vyúčtování na pojistné důchodového spoření (obr. 1) je možné zvolit Období a typ hlášení. Při prvním spuštění lze vybrat pouze Radio button - Přepínač Řádné. Teprve při opakovaném spuštění jsou zpřístupněné typy Řádné opravné, Dodatečné nebo Dodatečné opravné a Vybrat uložené.
 • Po zvolení požadovaného období a typu klepnete na tlačítko Další >

Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Dialog Průvodce tiskem nebo exportem Ročního vyúčtování na pojistné důchodového spoření

Obrázek 1: Dialog Průvodce tiskem nebo exportem Ročního vyúčtování na pojistné důchodového spoření.

 

 • Pokud se jedná o první spuštění tiskového formuláře, zobrazí se dialog Hlášení ročního vyúčtování na pojistné důchodového spoření, který má 4 karty (obr. 2).
 • Na kartě Záhlaví a přílohy vyberete název finančního úřadu – doplní se jeho číslo. Pak je nutné vyplnit údaje do pole DIČ.
  POZOR – sem je možné doplnit hodnotu IČO, tj. bez začátečních písmen (zpravidla CZ).

Dialog Hlášení ročního vyúčtování na pojistné důchodového spoření, karta Záhlaví a přílohy

Obrázek 2: Dialog Hlášení ročního vyúčtování na pojistné důchodového spoření, karta Záhlaví a přílohy.

 

 • Na kartě 1. ODDÍL (obr. 3) je možné doplnit údaje o firmě přes tlačítko <<Doplnit. Pokud v čísle domu používáte jak popisné, tak orientační, je nutné je ručně oddělit.
 • Doplňte ostatní údaje.

Dialog Hlášení ročního vyúčtování na pojistné důchodového spoření, karta 1. ODDÍL

Obrázek 3: Dialog Hlášení ročního vyúčtování na pojistné důchodového spoření, karta 1. ODDÍL.

 

 • Na kartě 2. ODDÍL (obr. 4) jsou již údaje vyplněné ze spočítaných mezd. Pokud je vyplněna karta Příloha č. 1:

Dialog Hlášení ročního vyúčtování na pojistné důchodového spoření, karta Příloha č. 1

 • je třeba ručně opravit na kartě 2. ODDÍL tabulku a) u příslušného zaměstnance a to ve sloupci Dodatečné vyúčtování. Do tabulky b) se částka z Přílohy č. 1 přenese k příslušnému období.
 • Pokud údaje nevyplníte, nelze pokračovat dál – obr. 4.
 • Po doplnění vyžadovaných údajů klepněte na Uložit hlášení a pokračovat>

Dialog Hlášení ročního vyúčtování na pojistné důchodového spoření, karta 2. ODDÍL (příklad)

Obrázek 4: Dialog Hlášení ročního vyúčtování na pojistné důchodového spoření, karta 2. ODDÍL (příklad).

 

 • Otevře se okno pro Tisk nebo export vyúčtování (obr. 5), ve kterém jsou tři volby. Výběrem jedné z nich můžete:
  • CheckBox - Zatržítko Vytisknout hlášení – zobrazí se tiskový formulář s názvem Soupis částek důchodového spoření.
  • CheckBox - Zatržítko Odeslat Hlášení prostřednictvím portálu EPO – vytvoří a uloží xml soubor a otevře doplněk Elektronická podání, jehož prostřednictvím bude xml soubor odeslán. Před prvním odesláním si prosím vyplňte údaje u typů PDS Hlášení k záloze a PDS Následné hlášení k záloze na kartě EPO.
  • CheckBox - Zatržítko Vytvořit xml soubor pro podání portálem EPO nebo datovou schránkou - vytvoří a uloží xml soubor, k jehož odeslání můžete zvolit buď portál EPO – nebo – datovou schránku.
 • Tisk nebo export zahájíte tlačítkem Dokončit

Průvodce tiskem nebo exportem Ročního vyúčtování na pojistné důchodového spoření

Obrázek 5: Průvodce tiskem nebo exportem Ročního vyúčtování na pojistné důchodového spoření.

 

Související dokumenty