Mzdy - Úprava tiskových formulářů pro rok 2011

vydání: 20110120 - verze: 12

TF Malá rekapitulace

Byl odstraněn řádek týkající se poloviny Náhrady při DPN v oddíle Sociální pojištění a naopak byl řádek Náhrada při DPN přidán do horní části pod řádky Hrubá mzda a Příjmy mimo hrubou mzdu.

 

TF Mzdové náklady a Mzdové náklady za období od-do

Ve sloupci Polovina Náhrady při DPN  byl změněn název na Náhrada při DPN a zobrazuje se tam celá výše vyplacené náhrady, protože je od roku 2011 celá nákladem zaměstnavatele. 

 

TF  Přehled o výši pojistného

TF byl upraven podle vzoru vydaného ČSSZ, již se neodpočítává polovina Náhrady při DPN. V novém údaji, tj. kód zaměstnavatele z hlediska výše odvodu pojistného za zaměstnavatele je implicitně nastavena hodnota 1 (tj. ve výši 25%).

 

TF Sociální pojištění

Byl odstraněn sloupec týkající se Náhrady při DPN, aby nebyla odečtena z odovodu pojistného.

 

TF Potvrzení o příjmu - vedlejší činnost 

TF byl upraven podle nejnovějšího vzoru zveřejněného na stránkách České správy sociálního zabezpečení a tiskne dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.

 

TF Zápočtový list

Z TF byla odstraněna informace o odstupném.

 

TF Zápočtový list - potvrzení výdělku

Do TF byla přidána informace o odstupném, způsobu ukončení poměru a také kontrola na vyplnění Doby důchodového pojištění a Slev na dani pro správný výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku.