Souhrn změn ve vydání 20110810

vydání: 20110810 - verze: 12

Změny v modulu Údržba

V agendě Údržba proběhlo rozšíření datové struktury a úprava stávajících polí:

 • Název zařízení (pole se 128 znaky, které je určeno pro popis zařízení)
 • Sériové číslo
 • Katalogové číslo
 • Výrobce
 • Datum pořízení
 • Datum prodeje
 • Datum potvrzení záruky
 • Doklad pořízení
 • Doklad prodeje

Vyhledání a připojení objednávek a sériová čísla

Pokud byla vyplněna sériová čísla na přijaté faktuře i objednávce, došlo k vyhledání a propojení vždy jen pro jedno číslo v seznamu. V tomto vydání je funkce opravena tak, aby se propojily všechny položky sériových čísel. Upozorňujeme však, že funkce neporovnává rozpis sériových čísel, šarží a trvanlivostí mezi fakturou a objednávkou. Bere se zřetel pouze na produkt a variantu a vyhledává se objednávka podle dodavatele a objednaného množství.

Tip: Výše uvedený postup nedoporučujeme používat. V případě, že jsou čísla vyplněna již na objednávce, je zbytečné vyplňovat je též na faktuře. Položka faktury by měla obsahovat pouze produkt s uvedeným počtem dodaného množství a stav položky by měl být koncept.

V běžné praxi se čísla na objednávce nevyplňují, uvedou se až při příjmu konkrétních kusů. Pokud objednáváte produkty podle konkrétních sériových čísel, šarží a trvanlivostí, nelze funkci pro vyhledání a propojení objednávek používat.

Popis funkce Vyhledání a připojení objednávek naleznete v dokumentu Párování objednávek s produkty v položkách dokladu.

Nový tiskový formulář Zakázka se stavem položek

Do tiskových formulářů agendy Zakázky přibyl nový tiskový formulář Zakázka se stavem položek. Tiskový formulář je totožný s tiskovým formulářem Zakázka, proti němu má v položkách navíc sloupec Stav.

Z agendy Zakázky byl odstraněn tiskový formulář Zakázka s materiálem, který již nemá smysl, protože zakázky nemají materiál. Dále byl odstraněn tiskový formulář Stav produktů z agendy Zakázka a Objednávky. Tento tiskový formulář je nahrazen zobrazeními. K zobrazení stavu produktů slouží zobrazení Přehled množství v agendě Sklad a pro zobrazení stavu Zakázek (Objednávek) zobrazení Plnění v agendě Zakázky (Objednávky).

Mzdy - Seskupení dobírek na platebním příkazu

U zaměstnanců, kteří mají více pracovních poměrů lze zvolit seskupení dobírek podle čísla bankovního účtu. V předchozích vydáních k seskupení nedošlo, pokud byly mzdy pro jednotlivé pracovní poměry zadány na různá střediska. V tomto vydání středisko seskupení neovlivní.

Import ISDOCX

Po přejmenování souboru elektronické faktury ve formátu ISDOCX se faktura nenačetla, protože import očekával soubor s původním názvem. V tomto vydání je import upraven tak, aby fungoval i po přejmenování souboru.

Start Varia a chyba Overflow

Pokud se Vario spustí v maximalizovaném okně s šířkou větší než 2150 bodů (při standardním rozlišení bodů na palec), zobrazí se chybová hláška přetečení. Chyba je odstraněna v tomto vydání.

Kontrola Maintenance při aktualizaci

Na průběžné aktualizace Varia mají nárok pouze uživatelé, kteří mají zakoupenou službu Maintenance. Při instalaci se kontroluje, zda existuje licence maintenance ve složce datového profilu. Pokud v datovém profilu licence aktualizace není, zobrazí se při spuštění aktualizace následující varování:

K datovému profilu 'Profil' nebyl nalezen program technické podpory (služba Maintenance) opravňující k aktualizaci software. Přejete si přesto aktualizovat profil?

POZOR: Pokud nemáte Maintenance a zaktualizujete tento profil, bude omezena část funkcí software na úroveň demoverze.

V případě pokusu o aktualizaci datového profilu pomocí programu pro vyhledání a stažení aktualizací, skončí pokus o aktualizaci chybovou hláškou:

Nelze stáhnout aktualizace, protože nebyl nalezen program technické podpory (služba Maintenance) opravňující k aktualizacím software. Spusťte Vario, doplněk Správce licencí a zkontrolujte stav na kartě Obecné.

Pokud máte zakoupenou službu Maintenance, pomůže v tomto případě aktualizovat licenci. Aktualizace licence je možná pomocí doplňku Správce licencí (menu Nástroje/Doplňky/Správce licencí, karta Obecné, tlačítko Aktualizovat licenci).

V případě, že nemáte zakoupenou službu Maintenance, kontaktujte vašeho dodavatele.

Tip: Vytvoření kontaktu načtením údajů z internetu

Pokud nechcete vypisovat ručně údaje při založení nového kontaktu do adresáře, můžete načíst údaje dostupné v rejstříku Ministerstva financí. V agendě Adresář spusťte funkci z menu Agenda/Údaje kontaktu z rejstříků MFCR. Vyplňte IČ a zvolte druhou volbu Vytvořit nový kontakt do zvolené knihy. Potom pokračujte klepnutím na tlačítko Další. Výhodou tohoto postupu je, že ušetříte přepisování údajů a zároveň můžete zkontrolovat soulad vašich podkladů se záznamy v oficiálním rejstříku.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, byly v období od 3. 8. do 9. 8. aktualizovány následující dokumenty dle pořadí důležitosti:

Nový dokument

Zobrazení agendy Kampaně
Zobrazení agendy Obchodní příležitosti 

Významně aktualizovaný dokument

Popis karty Položky - Doklad
Definovaná sestava 

Doplněný dokument

Karta Obecné - Produkt
Obecné informace o modulu Prodejna
Elektrozařízení
Obecné informace o Správci databáze
Tiskové výstupy agendy Pokladna
Zadávání postupů a kusovníků
Tiskové výstupy agendy Kusovníky
Návrhy možných řešení nalezených chyb
Rozpočítání vedlejších nákladů
Nastavení agendy Banka
Předkontace - obecné principy
Předkontace knih
Roční účetní uzávěrka
Vkládání a přidání položek na doklad
Vyhledání a odstranění duplicit v Adresáři
Karty dialogu Doklad
Přidání a nastavení šablony
Homebanking - export příkazů
Skladová položka (popis dialogu)
Karty dialogu Produkt
Nový záznam v tabulce agendy
Kontrola ceníkové ceny na položce dokladu
Ceníky a detail Ceníku (popis dialogu) 

Dočasně nedostupný dokument
 • Časový posun nároku DPH
 • Sdružování úhrad na příkazu
 • Vystavit výrobní zakázky
 • Pohyby a doklady v Prodejně
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
   
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy z důvodu aktualizace zastaralého obsahu článků.