Souhrn změn ve vydání 20111005

vydání: 20111005 - verze: 12

Hromadné vyskladnění a naskladnění skladových dokladů

V menu Agenda, v agendě Skladové doklady, jsou 2 nové příkazy

 • Zaskladnit doklady a
 • Vyskladnit doklady.

Příkazy zobrazí známý dialog na vystavování dokladů, který má tlačítko Zaskladnit, respektive Vyskladnit. Doklady lze vybírat pomocí 4 zobrazení. Zobrazení obsahují doklady určené k výdeji (příjmu) nebo doklady nevydané (nepřijaté) a to po dokladech nebo po položkách.

Nová nastavení souvisejících knih

Pro knihy agendy Vydané doklady lze nastavit nové souvislosti

 • Dobropis - Vratka výdejky a
 • Faktura - Vratka výdejky.

U knih v agendě Přijaté doklady přibyla volba

 • Faktura - Vratka příjemky.

Nastavení slouží k automatickému přiřazení knih pro vystavení vratek z dobropisů nebo záporných položek faktur.

Zkopírovat zakázku

Funkce Zkopírovat zakázku do... a Zkopírovat nabídku do... byly upraveny tak, aby jejich použití bylo stejné jako u ostatních funkcí pro vystavení dokladů.

Z menu byly odstraněny duplicitní volby ...do nové zakázky a ...do stávající zakázky. Volba cílového dokladu se nyní provede až v dialogovém okně pro výběr dokladů.

Nově lze vybrat více zakázek (nabídek) najednou. Při vícenásobném výběru lze určit seskupení do jednoho cílového dokladu podle kontaktu.

Nově lze též zvolit zobrazení Položky ke kopírování, které umožňuje vybrat jednotlivé položky, které se mají kopírovat.

Způsob úhrady ze zakázky na fakturu

Při fakturaci zakázky se přenese na fakturu údaj Způsob úhrady a další údaje (Splatnost dní, Ceník, Sleva, Kategorie cen a Úrok). Pokud se ze zakázky vystavila výdejka a výdejka se fakturovala, nepřenesl se do faktury údaj Způsob úhrady ze zakázky. V tomto vydání je oprava, která zajistí přenos tohoto údaje i při fakturaci prostřednictvím výdejky.

Tiskový formulář Přenesená DPH rozšířen o pokladní doklady

Do tiskového formuláře Přenesená DPH se zahrnovala pouze zdanitelná plnění z faktur a dobropisů. Nyní se zahrnují též plnění z pokladních dokladů.

Okno vystavených dokladů upraveno

Okno se seznamem vystavených nebo upravených dokladů, které zobrazuje seznam dokladů vystavených hromadně (např. funkcí plnění zakázek, fakturace výdejek apod.), bylo upraveno.

 • Je možné měnit velikost okna.
 • Při zobrazení náhledu tiskového formuláře se okno minimalizuje, aby nepřekáželo náhledu.

Rozsah podle Filtru v okně Tisk

Seznam filtrů v okně Tisk (Soubor/Tisk...) byl upraven.

 • Volbu "Zadat kriteria..." lze vyvolat tiskem jako dosud nebo nově tlačítkem [...] ještě před tiskem.
 • Oddělovač uložených filtrů v seznamu "----------" byl nahrazen textem "Uložené filtry:".
 • Po změně uložených filtrů se seznam obnoví.

Analogicky byl upraven seznam filtrů v okně Export dat (Soubor/Export dat...).

Zobrazení Měsíční fakturace - oprava sloupce Měsíc

V zobrazení Měsíční fakturace se ve sloupci Měsíc nezobrazovala hodnota. V tomto vydání je zobrazení opraveno.

Rozvaha anglicky a německy

Bylo opraveno podbarvování řádků v pasivech, opraveny české nadpisy na stranách 3 a 4 a řádek 102 byl přesunut na stranu 3.

Kritérium účet v tiskových formulářích

V dialogových oknech pro nastavení kritérií tisku pro tiskové formuláře Hlavní kniha, Hlavní kniha pohyby, Předvaha a Přehled zúčtování bylo upraveno vstupní pole pro zadání čísla účtu. Byla odstraněna vstupní maska a doplněna kontrola na překročení nastavené délky analytiky. Kritérium čísla účtu v záhlaví tiskového formuláře je zformátováno podle nastavené délky analytiky.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 21. 9. do 4. 10., byly přidány a nebo aktualizovány následující dokumenty:
 

Nové dokumenty

Panel nabídek 

Významně aktualizované dokumenty

Průvodce plněním zakázky (popis dialogu)
Elektronická podání

Doplněné dokumenty

Vytvoření nového záznamu v katalogu produktů
Vystavit příjemky k objednávkám
Karta Vlastní
Definovaná sestava
Kontroly při zadávání a výpočtu mezd
Obecné informace o doplňku Čárové kódy
Panely nástrojů
Obecné informace o agendě
Nový záznam v tabulce agendy 

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
 • Zobrazení agendy Banka
 • Zobrazení agendy Příkazy
 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Dokumenty
 • Zobrazení agendy Pokladna
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Zobrazení agendy Katalog
 • Zobrazení agendy Úkoly
 • Zobrazení agendy Zakázky
 • Zobrazení agendy Objednávky
 • Pohyby a doklady v Prodejně
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Reklamace
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.