Souhrn změn ve vydání 20110427

vydání: 20110427 - verze: 12

Ceník s DPH a sazba DPH v položce dokladu

Pokud je na dokladu použit ceník s DPH, předpokládá se, že cena v ceníku je uvedena včetně DPH, přičemž sazba DPH ceníkové ceny je sazba uvedená u produktu v katalogu.

Při aktualizaci ceny v položce dokladu (například při použití funkce aktualizace ceny nebo při změně množství) se porovná sazba DPH uvedená v katalogu se sazbou na položce dokladu. Pokud se sazby liší, přepočítá se ceníková cena (odečte se hodnota DPH podle sazby v katalogu a přičte se hodnota DPH podle sazby v položce dokladu). V předchozích vydáních se na aktuální sazbu DPH v dokladu nebral ohled.

Poznámka: pokud je v katalogu uvedena neaktuální sazba DPH (číselná hodnota), bude před výpočtem převedena na aktuální sazbu DPH. Pokud je tedy v katalogu uvedeno například 19 % a v položce dokladu 20 %, k úpravě ceny nedojde.

Aktualizace nákupních cen

V dialogovém okně Sleva lze za účelem zjištění výše rabatu nebo marže načíst nákupní ceny ze Skladu. Pokud produkt není skladem, cena se nenačetla, protože hodnota skladu je 0. Od tohoto vydání se v tomto případě načte naposledy známá skladová cena.

Chyba "Pokusili jste se přiřadit prázdnou hodnotu..."

V minulém vydání se v případně vložení položky na výdejku může zobrazit chybová hláška "Pokusili jste se přiřadit prázdnou hodnotu proměnné, která není typu Variant.". Chyba je odstraněna v tomto vydání. Omlouváme se za způsobené problémy.

Aktualizace složky OČR bez nároku dávky

Při aktualizaci proběhne v modulu Mzdy, v dialogu Mzdové složky, úprava u typu složky OČR bez nároku dávky v poli Omluvená absence. Z tohoto důvodu může při aktualizaci profilu, který obsahuje data více firem, trvat aktualizace déle než obvykle. V takovém případě se bude zobrazovat informace o instalaci manifestu s názvem 2010.manifest.xml. Aktualizaci nepřerušujte, vyčkejte na řádné dokončení.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci dostupné z webových stránek a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, byly v období od 19. 4. do 26. 4. aktualizovány následující dokumenty dle pořadí důležitosti:

Nový dokument
 V uvedeném období nebyl vytvořen nový dokument nápovědy.
Významně aktualizovaný dokument
Použití měny v dokladech a primární měna dokladu 
Doplněný dokument
Zadávání dat pro e-shop FastCentrik
Dialog Měna a aktualizace kursů

Aktualizace kursů časovanou úlohou
Karta Obecné - Doklad
Pokladní doklad - karta Obecné (popis dialogu)
Použití kursovního lístku v dokladech
Zůstatek banky
Tiskové výstupy agendy Kursovní lístek
Aplikace cen na doklad
Karta Obchodní - Kontakt
Obratová sleva - Kategorie slev a cen
Nastavení individuálních slev pro jednotlivé firmy nebo jejich skupiny
Obratová sleva - popis dialogu s příklady
Dočasně nedostupný dokument
  • Obecné informace o slevách
  • Zadání slevy v dokladu na kartě Obecné
  • Zadání slevy v dialogu Kontakt na kartě Obchodní
  • Slevy položek dokladu
  • Typy strategií s praktickými příklady (kromě strategie Bod objednání a metody Neobjednávat).
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy z důvodu aktualizace zastaralého obsahu článků.