Souhrn změn ve vydání 20110330

vydání: 20110330 - verze: 12

Hlavním tématem tohoto vydání je změna DPH od dubna. Prosím, věnujte pozornost popisu těchto změn a informujte všechny uživatele o změnách, abyste předešli případným problémům s finančním úřadem.

 

DPH od 1. 4. 2011

Od dubna vstupuje v platnost novela zákona o DPH, která mění pravidla pro určení období u přijatých faktur. Je důležité, abyste poučili uživatele, kteří zadávají přijaté faktury, že od dubna musí vyplňovat data na dokladech následovně:

  • Datum: Zadejte datum přijetí dokladu. (Nejedná se o datum uvedené na faktuře!) Například  5.5.2011.
  • Datum zdanitelného plnění: Zadejte datum přijetí dokladu. Opět 5.5.2011.
  • Datum účetního případu: Pokud plnění na dokladu spadá hospodářsky do jiného měsíce, než ve kterém byl doklad přijat, uveďte datum. Zpravidla se bude jednat o Datum uskutečnění zdanitelného plnění uvedené na dokladu. Například 30.4.2011.

Nové vydání Varia vede uživatele ke správnému zadávání změnou polí na přijatých fakturách (pole Datum zdanitelného plnění je skryté a vyplňuje se automaticky po vyplnění pole Datum přijetí dokladu).

Podrobný popis změn v DPH naleznete v článku Účetnictví - změny v DPH od 1. dubna 2011

Závazky/Pohledávky zpětně ke dni

Při tisku tiskových formulářů Závazky zpětně ke dni a Pohledávky zpětně ke dni lze nyní zvolit tisk podle Data účetního případu.

V zobrazení pohledávek/závazků zpětně má nyní datum účetního případu vyšší prioritu než datum zdanitelného plnění a datum dokladu. Tato změna souvisí s výše uvedenou změnou při zápisu přijatých dokladů, kde předpokládáme častější použití data účetního případu.

Sklad vyhledání šarží

V agendě Sklad byla funkce na vyhledávání sériových čísel (menu Agenda/Sériová čísla). Nyní je funkce rozšířena na vyhledávání:

  • Sériových čísel,
  • Šarží,
  • Trvanlivostí a
  • Umístění.

Účelem funkce je vyhledat všechny doklady, na kterých se vyskytuje daná množstevní skupina. Předpokládá se použití zejména při reklamacích (dohledání reklamovaného výrobku podle sériového čísla nebo nově podle šarže).

Digitální podpis PDF a informace o certifikátu

V okně digitálního podpisu PDF dokumentu se nyní zobrazují podrobné informace o zvoleném certifikátu, což usnadňuje orientaci, pokud máte více certifikátů se stejným názvem. Můžete je též rozlišit vlastním popisem (pomocí okna nastavení certifikátů v Internet Exploreru).

Katalog variant, detail varianty a číselník

V okně detailu varianty, otevřeném z katalogu Variant, je nyní možné používat číselník připojený k poli (viz místní nabídka nebo klávesa F4).

Zobrazení po položkách a cena základní

Do zobrazení dokladů po položkách v agendách Pokladna, Vydané doklady a Zakázky byl přidán sloupec Cena základní a Cena základní (m).

Nová zobrazení

  • Platební příkazy - v agendě Přijaté doklady, zobrazuje faktury a platební příkazy k nim.
  • Daňové doklady k zálohám  - v agendě Vydané doklady, zobrazuje zálohové faktury a daňové doklady o přijetí platby k nim vystavené.
  • Doklady úhrad - v agendě Interní doklady, zobrazuje doklady úhrad k fakturám (dobropisům).

 

Číselníky k polím

Nastavení číselníků ve vlastnostech pole agendy má nově přednost před číselníkem připojeným k poli. Díky tomu lze nastavit více vlastností číselníku, například násobný výběr, což připojený číselník neumožňuje.

Inventura a zadání čtečkou

Funkce inventury byla upravena. Nyní je oddělena správa inventur (tj. založení inventury, otevření uložené inventury a mazání inventur) do samostatného okna, které se otevírá při spuštění funkce. Z něj se teprve otevře okno inventury, které nyní obsahuje pouze tabulku skladu a funkce pro práci s konkrétní inventurou. Díky tomu se práce s inventurami zpřehlední, což je důležité, protože tato funkce se ve většině firem používá jen jednou za rok a uživatelé ji potřebují ovládat intuitivně.

Množství lze nyní do inventury načítat také on-line čtečkou. K zadání produktů čtečkou slouží okno Katalog a sklad, které se otevře novým tlačítkem Načíst čtečkou... . Funkci lze použít i pro zadávání bez čtečky - usnadní vyhledávání produktů. Práce s oknem se neliší od zadávání produktů do dokladu, výsledné množství z tabulky položek k vložení se připočte k množství v inventuře. Z tohoto důvodu je potřeba, pokud počítáte s použitím funkce Načíst čtečkou, abyste založili inventuru s výchozím množstvím 0.