Souhrn změn ve vydání 20111214

vydání: 20111213 - verze: 12

Výroba

Na kartě Aktivity v detailu výrobní zakázky, v zobrazení Zadávání plnění, jsou tyto novinky:

 • Možnost zobrazit skryté sloupce (z místní nabídky).
 • Přibyly sloupce Poznámka a Údaj 1.
 • Pod datovým listem jsou tlačítka Vybrat vše a Zrušit výběr.
 • Výchozí nastavení výběru (vybráno/nevybráno) je možné v možnostech modulu.
 • Hodnoty ze sloupce Neshodné množství (zmetky) se neukládaly do plnění výrobní aktivity. Místo toho se ukládala hodnota Shodné množství. Chyba je opravena v tomto vydání.

Mzdy - tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky a navazující poměry

Tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky mohl tisknout pouze jeden předcházející navazující poměr. V tomto vydání je formulář upraven tak, aby mohl tisknout libovolný počet předcházejících navazujících poměrů. Změnu naleznete v detailu dialogu Příloha k žádosti o DNP. Z nabídky pole Předchozí navazující pracovní vztah se dříve mohl vybrat jen jeden, a to poslední předchozí poměr, na který navazoval ten aktuální (v němž vznikla událost).

V případě několika navazujících poměrů s krátkou dobou trvání se však do rozhodného období započítávají všechny, a tak je oblast přejmenována na Předchozí navazující pracovní vztahy a poměr se nevybírá. Nově se v tabulce zobrazují všechny poměry, které jsou považované za navazující. Automaticky je upraveno pole Od v Rozhodném období a současně jsou za celé rozhodné období vyčísleny vyměřovací základy a vyloučené dny.

Správce licencí

V tomto vydání je aktualizovaný doplněk Správce licencí, který zobrazuje aktuální maintenance formou licence doplňku.
Aktualizace řeší problém se zobrazením licencí v novém formátu licenčních souborů. Problém se může projevit tak, že se zobrazí chybová hláška "Invalid use of null" při přechodu na kartu Licence. Chyba se zobrazuje opakovaně a okno licencí lze zavřít jen s obtížemi (lze jej zavřít přidržením kláves Alt+F4, nebo přidržením klávesy ESC a klepáním na zavírací tlačítko okna doplňku). Omlouváme se za způsobené problémy.

Legislativa 2012

Toto vydání je zřejmě poslední aktualizací, která neobsahuje legislativu pro rok 2012. Příští vydání, které připravujeme na pondělí 19. 12. 2011, bude obsahovat nové sazby DPH, nová zdanitelná plnění pro přenesenou DPH ve stavebnictví, nastavení mezd a další změny pro rok 2012.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 7. 12. do 13. 12., byly realizovány následující změny:

Významně aktualizované dokumenty

Dobropis k vydané faktuře nebo vratce výdejky
Dobropis k přijaté faktuře nebo vratce příjemky

Doplněné dokumenty

Kontroly při zadávání a výpočtu mezd
Založení nového pracovníka
Vystavit fakturu k příjemce - výdejce (Skladové doklady)
Vystavit výdejky k fakturám (Vydané doklady)
Vystavit příjemky k fakturám (Přijaté doklady)
Vystavení skladového dokladu na základě jiného dokladu
Vystavení vratky k vydanému dobropisu (Vydané doklady)
Vystavit vratku na základě jiného dokladu (Skladové doklady)
Vystavit pokladní doklady k zakázkám
Vystavit pokladní doklady k objednávkám
Fakturace zakázky
Vystavit výdejky k zakázkám
Vystavení vratky k přijatému dobropisu (Přijaté doklady)

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
 • Zobrazení agendy Banka
 • Zobrazení agendy Příkazy
 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Dokumenty
 • Zobrazení agendy Pokladna
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Zobrazení agendy Katalog
 • Zobrazení agendy Úkoly
 • Zobrazení agendy Zakázky
 • Zobrazení agendy Objednávky
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Aktualizace pomocí služby VarioServer
 • Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.