Souhrn změn ve vydání 20110413

vydání: 20110413 - verze: 12

Toto vydání přináší změnu v přenášení účetních údajů Středisko a Zakázka z katalogu do prvotních dokladů. Dále se lehce mění princip přepočtu a vložení ceny produktu z ceníku, který obsahuje ceny s DPH. Věnujte prosím těmto změnám pozornost. Ověřte, zda neovlivní účtování vašich prvotních dokladů, respektive ceny na prvotních dokladech.

Středisko a zakázka z katalogu

Pokud u produktu v katalogu vyplníte údaj Středisko, bude se od tohoto vydání vkládat středisko do položky dokladu, do které vložíte produkt.
Pokud vyplníte údaj Středisko u skladové položky, vloží se středisko do dokladu. Středisko vyplněné u skladové položky má vyšší prioritu, než středisko vyplněné v katalogu (jde o stejný princip jako u Předkontace).

Pokud u produktu v katalogu vyplníte údaj Zakázka, bude se od tohoto vydání vkládat zakázka do položky dokladu, do které vložíte produkt.
Pokud vložíte produkt do položky zakázky, vloží se údaj Zakázka z katalogu. Můžete též vyplnit údaj Zakázka sami. Při fakturaci nebo vyskladnění se tento údaj může přenést do položky souvisejícího dokladu (faktury, výdejky):

  • Pokud je v možnostech agendy Zakázky zvoleno nastavení [x] V dokladech povolit pouze čísla zakázek, údaj se ze zakázky nepřenese, místo toho se do položky souvisejícího dokladu vloží číslo zakázky, ke které byl doklad vystaven.
  • Pokud není v možnostech agendy Zakázky zvoleno nastavení [  ] V dokladech povolit pouze čísla zakázek, považuje se údaj Zakázka přednostně za identifikátor pro účtování a bude upřednostněno číslo vyplněné v položce Zakázky. Tato volba umožňuje účetní rozlišování produktů nebo položek dokladů, ale nese sebou určitá omezení:
    - Nemusí správně fungovat rozdělení uhrazené zálohy k zakázce při fakturaci zakázky.
    - Přehledy, využívající údaj Zakázka k propojení položky dokladu se zakázkou, nebudou zobrazovat vazbu na zakázku, ze které byl doklad vystaven.


Pokud nemáte v katalogu vyplněný údaj Středisko a Zakázka, nebudou mít uvedené změny žádný dopad na fungování Varia. V opačném případě bude vhodné rozmyslet si požadované chování a nastavit odpovídající volbu V dokladech povolit pouze čísla zakázek v možnostech agendy Zakázky.

Změna sazby DPH zachová vždy cenu bez DPH

V předchozích vydáních Varia se při změně sazby DPH zachovala buďto cena bez DPH a cena s DPH se přepočítala, nebo se zachovala cena s DPH a přepočítala se cena bez DPH. Cena s DPH se zachovala pokud pocházela z ceníku, který obsahoval ceny s DPH, nebo pokud se jednalo o doklad s DPH počítaný koeficientem ("shora").

Od tohoto vydání se při změně sazby DPH vždy zachová cena bez DPH a cena s DPH se dopočítá.

Ceník s DPH a doklady bez DPH

Pokud máte ceník s cenami včetně DPH a vložíte produkt na doklad, ve kterém je sazba DPH 0 %, bude od ceníkové ceny odečtena částka DPH vypočtená podle sazby DPH uvedené v katalogu.

Důvodem této změny je možnost prodeje zboží plátci DPH registrovanému v jiném členském státu, kterému vystavujete doklad se sazbou DPH 0 %. Pokud používáte pro tento prodej ceník s cenami uvedenými včetně DPH, je potřeba DPH od ceny odečíst.

Detail dokladu a rychlý odkaz na vystavený související doklad

Při vystavení souvisejícího dokladu pomocí příkazu menu stav (Fakturovat, Vyskladnit apod.) se zobrazí informace o dokladech, které byly příslušným příkazem vystaveny, nebo na ně byly přidány položky. Klepnutím na číslo dokladu lze doklad otevřít.

Informace se zobrazuje ve žlutém proužku pod položkami dokladu (pod tlačítkem "stav vše"). Kromě možnosti otevření dokladu znamená tato informace, že pokud spustíte stejný příkaz pro další položky, bude pro jejich realizaci (fakturaci, vyskladnění) použit doklad, který je zde zobrazen.

Zadání sériových čísel výběrem ze seznamu

V dialogovém okně Obchodní případ a množství produktu - Vyplnit množství (Ctrl+E nad položkou dokladu) lze nově vybírat sériová čísla ze seznamu. Okno pro výběr sériových čísel se otevře tlačítkem Hromadný výběr... (v levém dolním rohu dialogu). Tato funkce je dostupná pouze pro prodej a produkty, které používají sériová čísla.

Kontrola předkontace Interních dokladů

Pokud v předkontaci položky interního dokladu uvedete číslo účtu a neuvedete číslo účtu dokladu, zaúčtuje se položka na stejný účet MD a D. Od tohoto vydání je tento případ kontrolován a položka se nezaúčtuje. Zobrazí se chybová hláška "Je zadáno stejné konto pro stranu MD a D". Je potřeba uvést oboustrannou předkontaci (číslo účtu MD/číslo účtu D), nebo konto dokladu.

Odstranění záznamu Mzdy v uzavřeném období

V uzavřeném období už není možné odstranit záznam pomocí funkce Úpravy | Odstranit… Objeví se hláška "Nelze mazat záznamy v uzavřeném období".

Zadání měsíčních složek a Výpočet mzdy do jiného období

Při přecházení z aktuálního do předchozího období v otevřeném detailu mzdy je provedena úprava, která při přidání dalších měsíčních složek nebo provedení Výpočtu mzdy zajistí automatické navrácení do aktuálního období, ve kterém se provede požadovaná operace (přidání měsíční složky, případně Výpočet mzdy). Není rozhodující, zda je (jsou) předchozí období Zavřené.

Bylo upraveno řazení jednotlivých záznamů na kartě Platby v Prac.poměru. Nyní se řadí dle názvu ve sloupci Platba.

Odstranění definované sestavy

Definované sestavy lze nyní odstranit pomocí nového příkazu menu Soubor / Odstranit sestavu.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci dostupné z webových stránek a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, byly v období od 6. 4. do 12. 4. aktualizovány následující dokumenty dle pořadí důležitosti:

Nový dokument
Zobrazení agendy Vydané doklady
Inventura skladu čtečkou čárových kódů
Významně aktualizovaný dokument

Zadávání kusovníků
Vyhledání dokladů podle skupiny
Nastavení metody objednávání
Nastavení strategií objednávání
Bod objednání (typ strategie)
Inventura skladu (popis dialogu)
Inventura skladu (práce s dialogem)

Doplněný dokument
Karta Souvislosti - Doklad
Sériová čísla
Šarže
Trvanlivosti
Umístění
Nastavení agendy Objednávky
Průvodce vystavením objednávek
Skladová položka (popis dialogu)
Dialog Průvodce vystavením objednávek
Naplnit sklad z katalogu
Zobrazení agendy Interní doklady
Typy certifikátů
Práce s Číselníky
Katalog variant
Katalog a sklad (popis dialogu)
Dočasně nedostupný dokument
  • Typy strategií s praktickými příklady (kromě strategie Bod objednání).
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy z důvodu aktualizace zastaralého obsahu článků.