Souhrn změn ve vydání 20110622

vydání: 20110622 - verze: 12

Rychlý součet vylepšen

Zobrazení rychlého součtu bylo přepracováno. Okno zobrazující výsledek je plovoucí a není modální. Díky tomu ho není potřeba zavírat, aby bylo možno pokračovat v práci. Je například možné zobrazit další rychlý součet nad jiným sloupcem nebo podle jiného filtru a oba výsledky mít zobrazené zároveň.

Částku lze vybrat a zkopírovat do schránky. Tip: celou hodnotu vyberete nejrychleji klepnutím na popisek vedle částky.

Stiskem klávesy F4 se zobrazí kalkulačka s vyplněnou částkou.

Klepnutím na odkaz  Více > se zobrazí další informace k částce. V modulu Účetnictví nad zobrazením Účetní kniha se pro částku Má dáti zobrazí také součet částky Dal a jejich rozdíl. V ostatních případech se zobrazí počet sečtených záznamů, minimum, maximum a průměr.

Načítání kursů měn ČNB a datum kursu

V možnostech agendy Kursovní lístek (Nástroje / Možnosti, Moduly, Vario, Agendy, Kursovní lístek) je nové nastavení Kurs ČNB platí od následujícího dne. Pokud se tato volba vybere, bude se kurs stažený funkcí Načíst kursovní lístek ČNB (a také pomocí plánované úlohy programem Kursy.exe) uvádět v kursovním lístku s datem platnosti od následujícího dne.

Důvodem vzniku tohoto nastavení je, že kurs je vyhlašován v odpoledních hodinách. Pro doklady vystavené dopoledne se proto použije kurs z předchozího dne. Doklady vystavené tentýž den, ale po stažení lístku, mají nový kurs. Je tedy praktické začít používat kurs až od následujícího dne, protože doklady vystavené v jeden den budou potom používat stejný kurs.

Export označení příjemce v příkazech

Příkazy ve Variu umožňují zadat odděleně zprávu pro příjemce a zprávu pro příkazce. Některé systémy Homebankingu (například ABO) však tuto možnost nemají a posílají pouze zprávu pro příjemce, která je potom společná pro obě strany. Vario standardně uvádí do zprávy pro příjemce účel platby a do zprávy pro příkazce informaci o tom, komu se platba posílá.

Nyní je možné, pomocí nového nastavení "Vložit příjemce do poznámky při exportu příkazu", které naleznete v možnostech knihy bankovních příkazů, vynutit vložení identifikace příjemce též do zprávy pro příjemce. Důvodem je, aby uživatelé formátu ABO měli možnost jednoduše zkontrolovat, při podpisu příkazu v homebankingové aplikaci, komu se posílá platba.

Před tím, než se rozhodnete tuto volbu používat, zvažte, zda je vhodné posílat příjemci jeho název. Tato informace totiž příjemci není k ničemu dobrá.

Vyhledávání produktů v okně Objednávky nefakturované

Pomocí funkce menu Agenda / Fakturovat / Objednávky nefakturované, agendy Přijaté doklady, se otevře okno zobrazující nedodané produkty z objednávek od zadaného dodavatele. Produkty, které přišly, se vyberou, případně se zadá přijímané množství.

Pod tabulkou položek je nové tlačítko Hledat produkty. Kliknutím na ně se otevře okno pro zadání hledaného textu, nebo spíše kódu produktu. Do okna se zadá EAN kód nebo katalogové číslo nebo objednací číslo nebo produkt. V případě produktu a katalogových čísel stačí zadat jen několik počátečních znaků (hledá se údaj začínající zadaným textem). Pokud jsou nalezeny produkty vyhovující zadanému textu, omezí se tabulka produktů na vyhledané záznamy.

Díky tomu lze snadněji dohledávat objednané produkty v tomto okně.

Zadání produktu do dokladu pomocí katalogového čísla

V položkách dokladu lze použít funkci automatického dokončení v poli Katalogové číslo. Zadá se několik počátečních znaků čísla a stiskem kláves Ctrl+Mezerník se dohledá produkt. Pokud zadaný text odpovídá více produktům, zobrazí se jejich seznam. Seznam lze zobrazit též stiskem klávesy F4 v tomto poli.

Nyní tato funkce vyhledává katalogové číslo také v katalogu variant a u nákupních dokladů také v objednacích číslech dodavatelů. Díky tomu lze prostřednictvím katalogového čísla vložit též produkt v určité variantě nebo vyhledat produkt podle čísla dodavatele.

Tip: Pokud vložíte katalogové číslo dodavatele do pole Produkt (v položce dokladu), dohledá Vario produkt a vloží jej.  To samé platí pro čárové kódy, které lze do pole produkt načítat čtečkou.

Ceník - nové sloupce na kartě Rabaty

Na kartu Rabaty byly přidány sloupce Popis, Katalogové číslo, Výrobce, Dodavatel, Zařazení, Údaj 1, Údaj 2, Novinka a Publikovat. Důvodem je umožnit filtrování a řazení podle hodnot v těchto sloupcích při kontrole rabatů.

Nová zobrazení ve funkci pro vystavení dokladů

V okně pro výběr dokladů k fakturaci (příjmu nebo výdeji) lze zpravidla zvolit zobrazení dokladů, které mají nastavený příslušný stav (fakturovat, vydat, přijmout). Toto zobrazení je k dispozici po dokladech nebo po položkách.

Dále jsou k dispozici zobrazení dokladů, které nemají předvolený stav a nejsou fakturované (přijaté, vydané). Například Nepřijaté objednávky po položkách. Tato zobrazení byla dosud jen ve variantě "po položkách", aby uživatel měl kontrolu nad tím, které položky se budou zpracovávat. V tomto vydání jsme doplnili též varianty "po dokladech". Jde o následující zobrazení:

Funkce Nové zobrazení
Dobropisovat Nedobropisované vratky příjemek po dokladech
Dobropisovat Nedobropisované vratky výdejek po dokladech
Fakturovat Nefakturované zakázky po dokladech
Fakturovat Nefakturované objednávky po dokladech
Fakturovat Nefakturované vratky výdejek po dokladech
Fakturovat Nefakturované vratky příjemek po dokladech
Přijmout Nepřijaté objednávky po dokladech
Přijmout Přijaté faktury po dokladech nepřijatých na sklad
Přijmout Výdajové pokladní doklady po dokladech nepřijatých na sklad
Vrátit Vydané dobropisy po dokladech nepřijatých na sklad
Vrátit Přijaté dobropisy po dokladech nevydaných ze skladu
Vydat Nevydané zakázky po dokladech
Vydat Vydané faktury po dokladech nevydaných ze skladu
Vydat Příjmové pokladní doklady po dokladech nevydaných ze skladu

 

Mzdy - export tiskového formuláře Evidenční stav do Excelu

Návrh tiskového formuláře Evidenční stav od - do byl upraven tak, aby se řádky exportovaly do Excelu. V předchozích vydáních se exportovaly pouze součty.

Export do Excelu není stoprocentní. Funkce je obecná a převádí pouze data z určitých sekcí formulářů. Pokud se nedaří exportovat všechny údaje, lze si pomoci exportem do Wordu a potom zkopírovat údaje do Excelu.

Evidence majetku a karta Úkoly

Do detailů záznamů v agendě Majetek a Majetek neodpisovaný byla přidána standardní karta Úkoly.

Oprava tisku tiskového formuláře Štítky v agendě Majetek neodpisovaný

Nebylo možné tisknout tiskový formulář Štítky z agendy Majetek neodpisovaný jinak, než ve výchozím nastavení. Chyba je opravena.

Adresář - nové zobrazení Celkový součet dokladů v měně

Na kartě Souvislosti v detailu firmy je nové součtové zobrazení Celkový součet dokladů v měně. Zobrazení obsahuje obdobné sloupce, jako ostatní součtová zobrazení s následujícími rozdíly:

Je zobrazena částka v měně, součty jsou seskupeny za jednotlivé měny.

Sloupec Typ zobrazuje druh dokladů, které jsou sečteny na daném řádku (např. Vydané doklady =  faktury a dobropisy vydané).

Přidání produktu do Katalogu v modulu Prodejna

Během vytváření nákupu v modulu Prodejna lze založit nový produkt do katalogu. Klepnutím na položce pravým tlačítkem myši se zobrazí místní nabídka. Klepnutím na příkaz Produkt... v této místní nabídce se:

 • otevře produkt, který je vložen na položce,
 • pokud není na položce vložen produkt nebo jde o novou položku, nabídne se založení nového produkt do katalogu.

Mazání záznamů a odstranění připojených dokumentů

Při odstranění záznamu se smažou též související záznamy z agend Deník a Úkoly. V tomto vydání bylo též doplněno odstranění propojených dokumentů (případné soubory z disku se neodstraní, maže se pouze informace o propojení).

Zobrazení chybových hlášek při zavírání Varia

V minulých vydáních bylo potlačené zobrazení chybových hlášek při zavření Varia. V tomto vydání se budou případné chybové stavy opět zobrazovat. Za normálních okolností se při zavření Varia žádná chybová hláška nezobrazí.

Korespondence podle hospodářského roku

Do agendy Korespondence bylo přidáno zobrazení Korespondence dle hospodářského roku. Zobrazení je totožné s výchozím zobrazením jen s tím rozdílem, že vybírá záznamy podle data začátku a konce hospodářského roku (výchozí zobrazení vybírá záznamy podle kalendářního roku).

Tip: Jak vybrat více záznamů

V seznamech, které umožňují výběr více záznamů a jsou realizovány pomocí tabulky, nemusíte zaklikávat jednotlivé řádky. Místo toho stačí táhnout myší přes volič záznamů (volič záznamů je první sloupec zleva, který zobrazuje symbol aktuálního záznamu (šipka), případně nového řádku (hvězdička)).

Příklad:

 • Modul Vydané doklady, menu Agenda / Fakturovat / Výdejky...
 • Pro výběr dokladů použít zobrazení Nefakturované výdejky po položkách
 • Chcete vybrat všechny položky první výdejky. Myší najedete na volič záznamů vedle první položky, stisknete a táhnete dolů, abyste vybrali všechny položky. Uvolníte tlačítko a označené položky se zatrhnou.
 • Další položky vyberete stejným způsobem - při označení dalších řádků se zatržení původně vybraných řádků zachová.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, byly v období od 16. 6. do 21. 6. aktualizovány následující dokumenty dle pořadí důležitosti:

Nový dokument

Přesunout obchodní příležitosti do knihy
Přesunout kampaně do knihy 

Významně aktualizovaný dokument

Sdružování úhrad na příkazu
Zobrazení agendy Účetnictví 

Doplněný dokument

Podporované formáty Homebankingu
Obratová a zůstatková předvaha
Tisk (popis dialogu)
Vytvoření a odeslání nové zprávy v agendě Datové schránky
Nastavení datové schránky
Tiskové výstupy agendy Účetnictví
Detail účetního dokladu
Přiznání k DPH
Vybrat uložené Přiznání k DPH
Dialog Možnosti Přiznání k DPH
Tiskové formuláře

Dočasně nedostupný dokument
 • Časový posun nároku DPH
 • Sdružování úhrad na příkazu
 • Vystavit výrobní zakázky
 • Pohyby a doklady v Prodejně
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
   
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy z důvodu aktualizace zastaralého obsahu článků.