Souhrn změn ve vydání 20110922

vydání: 20110922 - verze: 12

Nový průvodce plněním zakázek

Průvodce plněním zakázek byl kompletně přepracován. Nově podporuje

 • plnění sad,
 • plnění služeb,
 • uložení nastavení do profilů,
 • více zobrazení a
 • ukládání rozvržení.
Popis změn naleznete v aktualizovaném dokumentu nápovědy Průvodce plněním zakázky (popis dialogu).

Mzdy - Přepočet nároku na důchod podle novely zákona

Důchodový věk je upraven v § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. S účinností od 30. 9. 2011 vstoupila v platnost novela zákona č. 220/2011 Sb., kde bylo schváleno plynulé pokračování v postupném zvyšování důchodového věku. Proto je třeba provést přepočet nároku na důchod u všech zaměstnanců.

Nejdříve nainstalujte aktuální vydání Varia. V agendě Personalistika příkazem menu Agenda | Přepočet nároku na důchod spustíte přepočet. Na hlášku "Chcete provést nastavení data nároku u všech zaměstnanců?" zvolte Ano a nároky na důchod se přepočítají.

Mzdy - Kontrola na Rozvrhy

Do výpočtu mezd byla přidána kontrola na vyplnění kalendáře u Nerovnoměrných rozvrhů. Kalendáře je třeba mít vyplněné nejpozději před vytvořením mezd. Pokud tomu tak není a spustí se individuální výpočet mzdy, objeví se hláška "Nelze vypočítat mzdu pracovního poměru XY, protože není vyplněn rozvrh na počítané období. Vyplňte prosím hodiny rozvrhu YX a opakujte výpočet". Při spuštění dialogu Výpočet mezd | Výpočet mezd – všechny… se v Protokolu objeví u takového pracovního poměru "Nevypočteno".

Výpočet mzdy se podaří až po doplnění kalendáře, případně po zvolení jiného než Nerovnoměrného rozvrhu.

Elektronická podání prostřednictvím VREP

Doplněk Elektronická podání byl rozšířen o možnost podávat zprávy prostřednictvím portálu VREP. Portál VREP je alternativnou k portálu PVS a je provozovaný Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Nastavení odesílání prostřednictvím VREP se provede v možnostech podání určených pro ČSSZ změnou adresy URL podání.

Kurs příjemky při příjmu z objednávky

Při vytvoření příjemky z objednávky v cizí měně se v minulých vydáních přebíral kurs z objednávky. Od tohoto vydání se v takovém případě vystaví příjemka s aktuálním kursem. Ceny na příjemce budou přepočítány tímto kursem v závislosti na primární měně objednávky. Zpravidla je primární měnou cizí měna. V tomto případě budou zachovány částky v měně a částky v korunách budou přepočteny.

Kopírování katalogu variant

Při vytvoření nového záznamu podle existujícího záznamu v agendě Katalog se nově kopírují též položky katalogu Variant, pokud je existující záznam používá.

Uživatelská pole v zobrazeních

Pole definovaná uživatelsky se nezobrazují v tabulce agendy jen v základních zobrazeních. Důvodem je, že pole nelze přidat do zobrazení, která obsahují agregace nebo slučují data z více míst (například doklady a položky).

V tomto vydání bylo několik základních zobrazení upraveno tak, aby se v nich uživatelská pole zobrazovala. Jedná se o tato zobrazení:

 • Evidence smluv
 • Pokladna po položkách
 • Pokladna
 • Přijaté doklady po položkách
 • Přijaté doklady
 • Obraty od/do     
 • Obraty s katalogem
 • Sklad ke dni s katalogem
 • Sklad
 • Skladové doklady po položkách
 • Skladové doklady
 • Vydané doklady po položkách
 • Vydané doklady

Adresář - naplánovat trasu

Při použití funkce plánování trasy se chybně vyhledávaly adresy obsahující některé znaky s diakritikou. V tomto vydání je problém odstraněn.

Úprava rozvržení v tiskovém formuláři Hlavní kniha (pohyby na účtu)

V tiskovém formuláři bylo upraveno rozvržení sloupců. Zejména byl rozšířen sloupec Číslo dokladu.

Tisk názvu firmy v Definované sestavě

V záhlaví Definované sestavy se bude od tohoto vydání tisknout název naší firmy, tak jak je obvyklé u tiskových formulářů v agendě Účetnictví.

Uzávěrka podrozvahových účtů pro neziskové organizace

Do účetní uzávěrky byl doplněn převod podrozvahových účtů také pro neziskové organizace.

Pole v šabloně e-mailu v agendě Adresář

Při odesílání e-mailu z agendy Adresář nefungují pole osoby a pole kontaktu, která fungují při použití šablony nad dokladem. V tomto vydání je funkce upravena tak, aby se tato pole dala použít i pro tisk nad kontaktem. Pole osoby lze použít pouze nad záznamem typu Osoba nebo Podnikající osoba.

Oprava výpočtu počítaných ceníků

V minulém vydání je chyba ve funkci přepočtu počítaných ceníků. V některých případech se místo přepočtu zobrazí chybová hláška. Chyba je odstraněna v tomto vydání.

Převod balení při převodu dat z Varia 11 do Varia 12

Převod dat z Varia 11 byl doplněn o převod balení (skupiny definované názvem Balení a Balení!). Vzhledem k novému řešení balení ve Variu 12 je převod realizován tak, že se všechny produkty používající uvedené skupiny vyskladní a následně zaskladní pomocí příjemky, která správně nastaví množství jednotlivých balení.

Pole Cílový sklad v doplňku Čárové kódy

Pro vytváření převodek pomocí programovatelných čteček a doplňku Čárové kódy přibyla v doplňku možnost mapovat pole Cílový sklad.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, byly v období od 8. 9. do 20. 9. aktualizovány následující dokumenty dle pořadí důležitosti:
 

Nový dokument

Návod na zadání Dohody o pracovní činnosti (DPČ)
Zajištění referenční integrity dat ve vlastních databázích 

Významně aktualizovaný dokument

Průvodce exportem zůstatků a obratů do Excelu
Firmy zpracovávané systémem Vario
Katalog variant 

Doplněný dokument

Přidání a nastavení knihy
Tiskový formulář Dohoda o provedení práce
Návod na zadání Dohody o provedení práce (DPP)
Oprávnění k Altus Vario
Nastavení oprávnění
Uživatelé a oprávnění
Karta Obecné - Doklad
Karta Obchodní - Kontakt
Naše firma
Změny v Evidenci majetku
Nastavení modulu Účetnictví
Vystavit zálohy k zakázkám (nabídkám)
Ceníky a detail Ceníku (popis dialogu)
Formáty exportovaných dat 

Dočasně nedostupný dokument
 • Panel nabídek
 • Zobrazení agendy Banka
 • Zobrazení agendy Příkazy
 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Dokumenty
 • Zobrazení agendy Pokladna
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Zobrazení agendy Katalog
 • Zobrazení agendy Úkoly
 • Zobrazení agendy Zakázky
 • Zobrazení agendy Objednávky
 • Pohyby a doklady v Prodejně
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy z důvodu aktualizace zastaralého obsahu článků.