Souhrn změn ve vydání 20110525

vydání: 20110525 - verze: 12

Rychlejší start aplikace Vario

Provedli jsme několik změn ve startu aplikace, které mají za cíl zrychlit zavedení Varia. Start aplikace by měl být v tomto vydání zkrácen na cca 1/2 původního času. Běžná doba zavedení aplikace by se měla pohybovat od 5 do 15 sec. V případě prvního spuštění po aktualizaci, nebo při spuštění nad jiným profilem, bude start delší z důvodu instalace aktualizace nebo doplňků v daném profilu. Čas při následujícím spuštění nad stejným profilem by se měl pohybovat okolo 10 sec. V případě, že je čas zavedení výrazně delší, doporučujeme ověřit prostředí podle pokynů v článku Pomalé Vario.

Poznámky: Další informace k této úpravě, které se mohou týkat doplňků vytvořených na zakázku, jsou uvedeny na konci článku.

Tisk alternativního účtu na vydaných fakturách

Tiskový formulář faktura byl upraven tak, aby bylo možno tisknout účet IBAN spolu s tuzemským číslem účtu. Pokud  chcete k tuzemskému účtu tisknout zároveň jeho IBAN variantu (nebo jiný účet ve formátu IBAN) postupujte následovně:

 • V možnostech Varia (menu Nástroje/Možnosti... otevřete záznam Naše firma.
 • Přejděte na kartu Banky.
 • V seznamu zvolte záznam s bankovním spojením, které používáte na fakturách.
 • Zobrazte jeho detail a klepněte na odkaz Přidat alternativní účet (IBAN). Zadejte účet (výchoze se nabídne IBAN vygenerovaný z tuzemského účtu) a potvrďte tlačítkem OK.
  Poznámka: Pokud je alternativní účet nastaven, změní se titulek odkazu Přidat alternativní účet (IBAN) na číslo alternativního účtu, které je přiřazeno k danému účtu. Klepnutím na odkaz, smazáním a potvrzením lze účet odstranit.
 • Při tisku tiskového formuláře Faktura se bude tisknout tuzemské číslo účtu / kód banky a dále IBAN a BIC zadaného alternativního čísla účtu.

Poznámka: zatím tuto funkčnost podporuje pouze tiskový formulář Faktura. Ostatní faktury budou upraveny dodatečně.

Oprava účtování uhrazených záloh s DPH

Při zaúčtování faktury, která obsahuje uhrazenou zálohu, ke které je navázáno více daňových dokladů o přijetí platby (tj. více splátek zálohy) a zároveň více faktur, mohlo dojít ke snížení částky uhrazené zálohy. Chyba je opravena.

Úprava faktur s navázaným Daňovým dokladem o přijetí platby

U faktur, ke kterým je prostřednictvím zálohy připojen Daňový doklad o přijetí platby, nebylo možné upravovat všechny položky a nebylo možné přidávat nové položky. Nyní jsou úpravy faktur povolené. Při úpravách doporučujeme kontrolovat, zda uvedené částky zdanitelných plnění odpovídají částkám, které byly vykázány pomocí Daňového dokladu o přijetí platby.

Oprava účtování střediska dokladu u bankovních výpisů

U bankovních výpisů se středisko dokladu účtovalo vždy na stranu Má dáti. U odchozích částek se však mělo účtovat na stranu Dal. Chyba je opravena.

Výchozí formát exportu PDF

V okně uložení souboru, které se otevře při exportu z náhledu tiskového formuláře, se nabízel v některých případech jako výchozí formát typ souborů PDF a v jiných TXT. V tomto vydání je výchozí formát sjednocen na PDF.

Akce tisk a ukázka před tiskem

V možnostech nastavení akcí byla doplněna podmínka tisku do makra TiskFormulare při vložení makra pomocí funkce Sestavit makro podle akce. Důvodem je zajištění spolehlivějšího tisku makrem TiskFormulare. Pokud není parametr vyplněn, tiskne se záznam, který je nalezen v aktivním okně aplikace. Při tisku více formulářů se však může změnit vybrané okno.

Skladový doklad s množstevními skupinami

Oprava tisku tiskového formuláře Skladový doklad s množstevními skupinami z dialogového okna Tisk.

Hlavní kniha (pohyby na účtu)

Pokud se tento tiskový formulář zobrazí v náhledu před tiskem a poté se zvolí tisk poslední strany, může se vytisknout součet pohybů na účtu pouze přes záznamy uvedené na tištěné straně. Tiskový formulář byl opraven tak, aby se součet vždy počítal za celý rok.

V okně pro zadání parametrů se nyní zobrazují výchozí hodnoty prvků Datum od a Datum do. Při opakovaném tisku se vyplní také Konto.

Pro vývojáře a technickou podporu

Kvůli svižnějšímu zavedení aplikace jsme zrušili propojení následujících tabulek do knihovny Vario.mda:

 • Agendy
 • Ciselniky_k_polim
 • Filtry
 • Katalog_material
 • Kategorie
 • Platebni_kalendar
 • Polozky_dokladu_banka
 • Polozky_dokladu_material (a dotazy FS_Stav_materialu* a funkce mSklad.ZobrazitMnozstviMaterialu)
 • Povolene_zaznamy
 • Predkontace
 • Sablony (a dotaz S_Sablony)
 • Slevy
 • Tiskove_formulare (a dotaz Tisk_S_TF)
 • Vychozi_hodnoty
 • Vychozi_polozky

Nelze vyloučit, že některé z doplňkových řešení nebo zobrazení tato propojení používá. V takovém případě by pokus o přístup k některé z uvedených tabulek skončil chybovou hláškou "Databázový stroj nemůže nalézt tabulku <název některé výše uvedené tabulky>.". Pokud taková situace nastane, je potřeba požádat dodavatele daného řešení o úpravu. Dotaz do dané tabulky bude potřeba spustit přímo nad příslušnou databází (Firmy nebo Data####). V případě zobrazení lze v definici zobrazení propojení tabulky vynutit.

Kromě uvedených tabulek a dotazů byla zrušena funkce mSklad.ZobrazitMnozstviMaterialu. Tato funkce byla pozůstatkem z Varia 11. Ve Variu 12 se s materiálem pracuje jinak (místo tabulky Polozky_dokladu_material se používá tabulka Polozky_dokladu_produkty). Doplňky pro Vario 12 by tuto funkci již neměly používat.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, byly v období od 18. 5. do 24. 5. aktualizovány následující dokumenty dle pořadí důležitosti:

Nový dokument

Průvodce převodem neodpisovaného majetku
Zrušení daňového dokladu o přijetí platby (DDoPP)

Významně aktualizovaný dokument

Karta Banky - Kontakt
Kontrola ceníkové ceny na položce dokladu 

Doplněný dokument

Tiskové výstupy agendy Majetek neodpisovaný
Strom produktů
Karta Obecné - Doklad
Vystavit dobropis k vybrané faktuře a vratce
Fakturovat na základě jiného dokladu (Přijaté doklady)
Fakturovat na základě jiného dokladu (Vydané doklady)
Řešení přečerpané dovolené
Uzavření (otevření) období
Kontroly při zadávání a výpočtu mezd
Vrácení produktů
Inventura majetku neodpisovaného
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky
Vytvoření platebních příkazů
Přidání nové mzdové složky
Úprava měsíčních mzdových složek
Tiskové výstupy agendy Mzdy 

Dočasně nedostupný dokument
 • Otevřená období (účetnictví)
 • Vystavit výrobní zakázky
 • Pohyby a doklady v Prodejně
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
   
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy z důvodu aktualizace zastaralého obsahu článků.