Souhrn změn ve vydání 20111116

vydání: 20111116 - verze: 12

Fakturace na centrálu

Při výběru dokladů k fakturaci (fakturovat výdejky, zakázky), pokud je zatržená volba Sloučit na jeden doklad podle kontaktu, se nově provádí kontrola, zda jsou na vybraných dokladech uvedeny pobočky. Pokud ano, zobrazí se dotaz, zda se mají vystavit faktury na centrálu.

Pokud je vyžadována fakturace na centrálu, vystaví se faktura na centrálu a vloží se na ní položky z výdejek na pobočky. V opačném případě se vystaví faktura pro každou pobočku.

Rozvržení pro tisk a chybný výraz počítaného sloupce

Pokud je v rozvržení pro tisk (tisk aktuálního objektu) přidán počítaný sloupec a ve výrazu výpočtu je chyba, zobrazuje se otevření nastavení tisku chybová hláška. V tomto vydání se hlášky nezobrazují. Ve sloupci s výrazem, jehož vyhodnocení skončí chybou (např. dělení nulou apod.), se zobrazí hodnota #chyba.

Změna popisu příkazů v menu Agenda

Názvy položek pro fakturaci objednávek v menu agend Objednávky a Přijaté doklady byly upraveny následovně:

Původní názvy:

 • Fakturovat objednávky se stavem fakturovat
 • Fakturovat objednávky nefakturované

Nové názvy:

 • Fakturovat objednávky podle objednávek
 • Fakturovat objednávky podle dodavatele a produktů

První funkce volá klasický dialog pro výběr dokladů k dalšímu zpracování. Lze zvolit zobrazení podle objednávek nebo podle položek. Vybírají se položky buďto ve stavu fakturovat nebo nefakturované.

Druhá funkce nabízí seznam produktů objednaných u konkrétního dodavatele. Vyplní se množství, které chceme přijmout a příslušné objednávky se doplní.

V okně druhé funkce bylo doplněno ukládání rozvržení tabulek.

Pokud se fakturuje objednávka, ke které existuje příjemka, převezmou se ceny z příjemky. Důvodem je zajistit, aby souhlasily částky faktury a částky na příjemce. Pokud se použila druhá funkce pro fakturaci objednávek a určilo se částečné množství, ceny se převzaly z objednávky a ne z příjemky. V tomto vydání je funkce opravená tak, aby se ceny z příjemky převzaly vždy (když příjemka již existuje).

Dialogové okno Obchodní případ a množství produktu

V okně pro zadání množství (Ctrl+E nad položkou dokladu) bylo provedeno několik úprav:

 • Ukládání rozvržení tabulek.
 • Možnost zobrazení skrytých sloupců.
 • Přidán sloupec s popisem produktu (materiál výrobku a sady).
 • U materiálu se zobrazuje sloupec Sklad (lze změnit sklad materiálu).
 • Přidána možnost úpravy velikosti okna. 

Požadovaná záloha a předvolba částky

U zakázek a faktur lze přidat zálohu vyplněním pole Požadovaná záloha. Předpokládaný postup je, že uživatel zadá částku požadované zálohy. Po zadání částky se otevře okno, které umožní připojit nebo vystavit zálohové faktury k zadané částce.

Pokud uživatel nezadal částku a kliknul na tlačítko pro otevření rozpisu záloh, nebyla vyplněna částka zálohy. Z tohoto důvodu nedošlo k vyhledání vhodných faktur ani k nabídnutí vystavení nové zálohy na určitou částku.

Nyní byla funkce upravena tak, že pokud uživatel nezadá částku požadované zálohy a otevře okno záloh, předvolí se celková částka zakázky (faktury). Pro vyhledání vhodného dokladu nebo vystavení nového se tak nabídne celková částka dokladu. Pokud nechcete přidat požadovanou zálohu v celkové výši, doporučujeme postupovat předpokládaným způsobem - zadat částku požadované zálohy na doklad.

Zrychlení vyskladnění u položek s velkým počtem sériových čísel

U položek, které jsou na skladu ve velkém množství (řádově tisíce kusů) a toto množství je přijato po jednotlivých položkách (sériových číslech, šarží, trvanlivostí nebo umístění), trvalo vyskladnění dlouho. V tomto vydání je vyskladnění těchto položek podstatně zrychleno. (Vyskladnění položky s počtem 20 000 sériových čísel původně trvalo 105 s, po úpravě 6 s.)

Středník v identifikátoru produktu

Pokud se v identifikátoru Produkt použije znak středník (;) nelze vložit produkt do dokladu pomocí seznamu a nefunguje funkce pro přehled cen. V tomto vydání je oprava, která tyto problémy odstraňuje. Přesto nedoporučujeme používat v identifikátorech záznamů znak středník ani ostatní interpunkční znaménka (.:,).

Zobrazení Sklad pohyby, Sklad pohyby od/do a Výdeje

Do zobrazení Sklad pohyby, Sklad pohyby od/do a Výdeje v agendě Sklad byly přidány sloupce Sériové číslo, Šarže, Trvanlivost a Umístění.

Přehledy dokladů v modulu Prodejna

V modulu Prodejna byly upraveny následující přehledy tak, aby se částky zobrazovaly se znaménkem odpovídajícím typu dokladu. Díky tomu budou částky dobropisů a výdajových dokladů uvedeny záporně.

 • Bezhotovostní platby
 • Bezhotovostní platby po položkách
 • Pokladna
 • Pokladna EUR
 • Pokladna EUR po položkách
 • Pokladna po položkách
 • Součty za knihy
 • Součty za knihy a referenty

Ukládání nastavení tiskárny na terminálovém serveru

Při uložení nastavení tisku na terminálovém serveru může dojít k problémům s obnovením uloženého nastavení kvůli pojmenování tiskárny. Různé verze Windows používají různé názvy pro tiskárny připojené k lokálním počítačům. V tomto vydání je úprava, která tyto problémy řeší.

Rozdělit úhradu a doklady firmy

Nad položkou bankovního výpisu lze z místní nabídky spustit funkci Rozdělit úhradu. Funkce otevře seznam dokladů k úhradě. Doklady lze vybrat a položka bude rozdělena mezi vybrané doklady.

Pokud funkce zjistí, že z daného čísla účtu byly již uhrazeny doklady konkrétní firmy, nabídnou se doklady této firmy (změnou kritérií lze filtr na firmy vypnout).

V minulých vydáních se pro filtr firmy použila první nalezená firma. Od tohoto vydání se zkoumá, zda z daného účtu nebyly hrazeny doklady různých firem. Pokud ano, filtr na firmu se nepoužije.

Mzdy - Pracovník a zápis změn do deníku událostí

Při zapnutém zápisu úprav v agendě Personalistika se nyní budou zaznamenávat také změny v tabulce termínů.

Mzdy - Výplatní lístek a rodné číslo

Na tiskovém formuláři Výplatní lístek bylo rodné číslo nahrazeno údajem Datum narození.

Tiskový formulář Hlavní kniha

V okně možností tiskového formuláře byl změněn popisek volby seskupení z Třetí úroveň analytiky na Podle analytiky. Tato volba totiž seskupuje zápisy podle analytického konta a to bez ohledu na používanou délku analytiky. Pokud například používáte osmimístnou analytiku, byl titulek "podle třetí úrovně" zavádějící, protože ve skutečnosti se seskupovalo podle osmé úrovně.

Účtenka - tisk jména referenta

Na tiskových formulářích Účtenka byl rozšířen prvek pro tisk jména Vystavil tak, aby se vešel maximální možný počet znaků. V předchozích vydáních mohlo být delší jméno referenta oříznuté zleva.

Tip: Logo na fakturu a grafické formáty

Při použití funkce Logo na fakturu lze vybrat obrázek ve formátu BMP, PNG, GIF nebo JPG. To, jaký formát lze použít, však může záležet na konkrétním počítači. Formát BMP je bezpečný a bude fungovat vždy. Ostatní formáty budou v naprosté většině případů fungovat na počítačích, které mají instalované aplikace Microsoft Office. Pokud na počítači není instalovaný Office, resp. nejsou instalované "grafické filtry", lze je doinstalovat pomocí software Office Converter Pack (OCONVPCK.EXE).

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 9. 11. do 15. 11., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Evidence smluv 

Významně aktualizované dokumenty

Zobrazení agendy Zdroje
Zobrazení agendy Výroba

Doplněné dokumenty

Obchod (Manager)
Nabídka - Zakázka - Objednávka (popis dialogu)
Dialog Průvodce vystavením objednávek
Obecné informace o agendě Zdroje
Zadávání zdrojů
Akce - příklady použití funkcí a příkazy z menu Stav 

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
 • Zobrazení agendy Banka
 • Zobrazení agendy Příkazy
 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Dokumenty
 • Zobrazení agendy Pokladna
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Zobrazení agendy Katalog
 • Zobrazení agendy Úkoly
 • Zobrazení agendy Zakázky
 • Zobrazení agendy Objednávky
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Aktualizace pomocí služby VarioServer
 • Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.