Souhrn změn ve vydání 20111012

vydání: 20111012 - verze: 12

Vystavení pokladního dokladu k vratce

Při použití funkce Vystavit pokladní doklad k výdejkám pomocí zobrazení "Nefakturované skladové výdejky a vratky po dokladech" (nebo po položkách) se nevložily na pokladní doklad položky vratek, pouze položky výdejek.

Od tohoto vydání je možné vystavit k vratkám nejen dobropisy a faktury, ale též pokladní doklady. Jsou možné následující postupy (popis je z pohledu vratky výdejky, pro vratku příjemky platí analogický postup):

 1. Pokud zvolíte v Pokladně z menu Agenda funkci "Vystavit pokladní doklad k / Výdejce...", můžete vybrat zobrazení, kde je možno kombinovat jak výdejky, tak vratky výdejek. Hlavní instrukce v tomto okně je nyní upřesněna na "Vystavení příjmového pokladního dokladu k výdejce". To znamená, že se vždy vystaví příjmový pokladní doklad. Položky z výdejek v něm budou kladně a položky z vratek výdejek v něm budou záporně. Tento příkaz je proto vhodný pokud chcete zároveň vybrat položky vydané i vrácené.
 2. Pokud zvolíte v Pokladně z menu Agenda funkci "Vystavit pokladní doklad k / Vratce výdejky...", hlavní instrukce v okně bude "Vystavení výdajového pokladního dokladu k vratce výdejky" a položky se do něj načtou kladně. Tento příkaz bude proto vhodný pro případ, že budete vybírat pouze položky vratek.
 3. Pokud otevřete příjmový pokladní doklad a zvolíte z místní nabídky Vložit položky z dokladu a vyberete možnost "Vystavit pokladní doklad k výdejce", bude výsledek stejný jako v bodě 1. Načtou se kladně položky výdejek a záporně položky vratek výdejek.
 4. Pokud otevřete příjmový pokladní doklad a zvolíte z místní nabídky Vložit položky z dokladu a vyberete možnost "Vystavit pokladní doklad k vratce příjemky", vloží se kladné položky z vratky příjemky, tak jako v bodě 2.

Zrychlení načítání seznamů Produkt a Kontakt

Načítání seznamů produktů a kontaktů v rozbalovacích nabídkách v okně detailu dokladu bylo zrychleno. Zrychlení se týká rozsáhlých katalogů (adresářů), které obsahují řádově stovky tisíc záznamů.

Rozbalovací seznamy byly upraveny tak, aby při rozevření seznamu, který již obsahuje vyplněnou hodnotu, byla tato hodnota vybraná v seznamu. (Pokud seznam obsahuje více než 1000 záznamů, dojde k jeho stránkování. Bude-li hodnota na dalších stránkách, k vybrání nedojde.)

Nové zobrazení Přijaté doklady po položkách podrobně

V agendě Přijaté doklady je nové zobrazení "Přijaté doklady po položkách podrobné". Je obdobou zobrazení z Vydaných dokladů, které zobrazuje položkový pohled s rozepsanými množstevními skupinami, filtrovaný dle aktuální knihy a roku.

Částky v měně v Historii cen a přehledu cen

Okno pro prohlížení cen (příkaz Ceny... a Historie cen... z místní nabídky nad položkou dokladu) bylo rozšířeno o zobrazení cen v cizích měnách.

Vedle sloupce Cena přibyl sloupec Měna. Je-li doklad v místní měně, zobrazí se stejná částka jako dosud a ve sloupci Měna je prázdná hodnota. Je-li doklad v cizí měně, zobazí se částka v cizí měně a ve sloupci Měna je uveden kód měny.

Evidence smluv - aktualizace adres

V modulu Evidence smluv přibyla v menu Agenda nová funkce Aktualizovat kontakty. Funkce zjistí rozdíly v polích Název kontaktu (firmy), Adresa, IČ a DIČ platných smluv oproti polím záznamu Kontakt z adresáře. Pokud změnu nalezne, zobrazí tyto smlouvy a umožní uživateli u vybraných záznamů smluv opravit tato pole podle adresáře.

Firma versus Kontakt

V tomto vydání Varia byly změněny titulky sloupců v některých agendách z Firma na Kontakt a z Název firmy na Název kontaktu.

V minulých verzích Varia byl adresář primárně určen pro evidenci firem. Záznamy v agendě Adresář jsou z důvodu zpětné kompatibility zařazovány pod identifikátorem Firma. Vario 12 rozšířilo adresář o typy záznamů v adresáři. Základními typy jsou Organizace, Podnikající osoba a Osoba. Adresář tedy neobsahuje jen Firmy a z tohoto důvodu jsme zavedli obecný termín Kontakt. Termín Kontakt by měl být upřednostňován před termínem Firma. Kvůli existujícím řešením (od filtrů přes zobrazení, tiskové výstupy až po doplňky a moduly) nelze změnit názvy datových polí, pouze jejich popisek. Pro uživatele však může být matoucí, že ve výrazech filtrů se používá pole Firma, které má titulek sloupce v datovém listu Kontakt (to samé platí pro titulek Název kontaktu k poli Nazev_firmy). Je proto potřeba pamatovat na to, že při práci s poli odkazují termíny Kontakt a Firma na stejný údaj.

Řazení sloupců v okně Zobrazit skryté sloupce

V dialogovém okně Zobrazit skryté sloupce (menu Formát/Zobrazit skryté sloupce) je seznam sloupců seřazen podle pořadí sloupců v tabulce agendy.

V tomto vydání přibyla možnost zobrazit seznam seřazený podle popisu sloupce. Řazení se mění klepnutím na tlačítko Seřadit podle názvu. K seznamu seřazenému podle pořadí sloupců se lze vrátit tlačítkem Seřadit podle pořadí.

Tisk Daňového dokladu o přijetí platby

V tiskových formulářích Faktura, Doklad a Interní doklad se nyní nebudou tisknout jednotky a cena za jednotku při tisku daňových dokladů o přijetí platby. Tyto údaje se nevyplňují a jejich tisk byl zbytečný.

Zobrazení Výdejky s prodejní cenou a sady

Zobrazení Výdejky s prodejní cenou (agenda Skladové doklady) bylo upraveno tak, aby u materiálu sad počítalo zisk poměrem z ceny sady. Výsledky uvedené v zobrazení díky tomu korespondují s výsledky zobrazení Zisk z prodeje ze skladu (agenda Vydané doklady).

Příklad

Máme sadu, která se skládá ze tří produktů. Prodejní cena sady je 1500 Kč. Nákupní ceny a množství materiálu sady jsou:
 

Produkt Množství Jednotková nákupní cena Celková nákupní cena Poměr rozpočítání prodejní ceny Přepočtená prodejní cena Zisk
P1 1 100 100 100 / (100+300+600) = 100 / 1000 = 0,1 1500 * 0,1 = 150 150 - 100 = 50
P2 1 300 300 300 / (100+300+600) = 300 / 1000 = 0,3 1500 * 0,3 = 450 450 - 300 = 150
P3 3 200

600

600 / (100+300+600) = 600 / 1000 = 0,6 1500 * 0,6 = 900 900 - 600 = 300

Celková nákupní cena materiálu je 1000 Kč, prodejní cena sady je 1500 Kč a celkový zisk činí 500 Kč, což odpovídá součtu částek ve sloupci Zisk.
 

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 5. 10. do 11. 10., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Hromadné naskladnění a vyskladnění skladových dokladů 

Významně aktualizované dokumenty

Kopírování zakázky a nabídky 

Doplněné dokumenty

Vystavení dokladů (popis dialogu)
Tisk (popis dialogu)
Obecné informace o Exportu dat
Nastavení agendy Vydané doklady
Přidání a nastavení knihy
Vydání zakázky a fakturace
Vystavit fakturu k příjemce - výdejce
Fakturovat na základě jiného dokladu (Vydané doklady) 

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
 • Zobrazení agendy Banka
 • Zobrazení agendy Příkazy
 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Dokumenty
 • Zobrazení agendy Pokladna
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Zobrazení agendy Katalog
 • Zobrazení agendy Úkoly
 • Zobrazení agendy Zakázky
 • Zobrazení agendy Objednávky
 • Pohyby a doklady v Prodejně
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Reklamace
 • Evidence smluv
 • Aktualizace pomocí služby VarioServer
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.