Souhrn změn ve vydání 20110824

vydání: 20110824 - verze: 12

Zobrazení informací o produktu při vložení

Ve Variu lze nastavit, že při vložení kontaktu do dokladu se zobrazí libovolná hodnota z detailu kontaktu. Nyní je obdobné nastavení dostupné i v možnostech agendy Katalog pro vložení produktu do dokladu.

Jak nastavení pro Katalog, tak pro Adresář nyní umožňují zadat více než jedno pole. Pokud požadujete zobrazení více údajů naráz, zadejte do Nastavení názvy těchto polí oddělené středníkem.

Nastavení zvuků při načtení produktů čtečkou čárových kódů

Obdobně jako v modulu Prodejna lze nyní nastavit zvuk při nalezení nebo nenalezení produktu zadaného čtečkou čárových kódů v okně Katalog a sklad.
Funkci je vhodné použít v případě, že nechcete sledovat výsledek na obrazovce. Nastavení je dostupné v okně Možnosti, které se otevře z okna Katalog a sklad.

Datové schránky - přeposílání zpráv

Při klepnutí na Přeposlat zprávu se nově zobrazí dotaz, zda přeposlat zprávu do jiné schránky, nebo odpovědět na zprávu. Rozdíl je v příjemci a v tom, že při přeposlání se zkopíruje i příloha.

Při stažení podepsané zprávy nebo doručenky se objeví dotaz, zda přepsat nebo ne. Přepsání lze vyvolat pouze z menu. Při aktualizaci stavu se příloha nestahuje. U datových schránek není podstatné mít potvrzení, že zprávu někdo četl, ale že zpráva byla přijata do schránky, což je splněno ve chvíli, kdy datová schránka přidělí zprávě číslo.

Tisk aktuálního objektu a řazení

Při tisku tabulky agendy nebylo v některých případech shodné řazení vytištěných záznamů s pořadím zobrazených záznamů. V tomto vydání je úprava, která zajišťuje shodné řazení při tisku

Tip: Slučování plateb v bance

Při placení více faktur jednomu dodavateli můžete ušetřit bankovní poplatky tím, že použijete funkci na sdružení plateb. Při načtení výpisu z banky přes homebanking pak systém sám nahradí tyto sdružené položky jednotlivými fakturami.

Popis této funkce naleznete v článku dokumentace Sdružování úhrad na příkazu.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, byly v období od 10. 8. do 24. 8. aktualizovány následující dokumenty dle pořadí důležitosti:

Nový dokument

Uzávěrka 

Významně aktualizovaný dokument

Nastavení agendy Zakázky
Pokladní doklad - karta Obecné (popis dialogu)
Najít a nahradit
Vystavit výrobní zakázky 

Doplněný dokument

Zaúčtování dokladů
Možnosti dialogu Katalog a sklad
Obecné informace o dialogu Katalog a sklad
Naplnit sklad z katalogu
Vydání zakázky a fakturace
Párování objednávek s produkty v položkách dokladu
Tiskové výstupy agendy Objednávky
Aktualizace
Vytvoření platebních příkazů
Údaje kontaktu z rejstříků MFCR
Balení
Kontroly při zadávání a výpočtu mezd
Homebanking - import výpisů
Karta Souvislosti - Doklad
Karty dialogu Doklad
Vkládání a přidání položek na doklad
Výchozí stav skladových položek
Tiskové výstupy agendy Účetnictví
Tiskové výstupy agendy Přijaté doklady
Tiskové výstupy agendy Vydané doklady
Tiskové výstupy agendy Zakázky
Příkazy místní nabídky nad položkou
Vyhledání dokladů podle množstevní skupiny
Sériová čísla
Definovaná sestava
Úprava měsíčních mzdových složek
Karta Obecné - Doklad
Ceníky a detail Ceníku (popis dialogu)
Sazby DPH v samostatném Číselníku
Zobrazení a rozvržení - základní pojmy
Obecné informace o agendě Výroba
Uzavření (otevření) období
Obecné informace o agendě Zdroje

Dočasně nedostupný dokument
  • Časový posun nároku DPH
  • Sdružování úhrad na příkazu
  • Pohyby a doklady v Prodejně
  • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
  • Podle Max - Min (typ strategie)
  • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
  • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy z důvodu aktualizace zastaralého obsahu článků.
 

Aktualizace Často kladených dotazů (Mzdy - FAQ)
Způsob výpočtu srážek podle Občanského soudního řádu
Mateřská a Rodičovská dovolená
Řešení přečerpané dovolené
Souběh dvou pracovních úvazků
Uzavření období
Otevření již zavřeného období
Statutární zástupce (pro tisk ELDP)
Pracovní poměr se nenabízí k vytvoření mzdy