Souhrn změn ve vydání 20110203

vydání: 20110203 - verze: 12

Nejdůležitější částí této aktualizace je nový tiskový formulář Přiznání k DPH (vzor č. 17). Aktualizace je nezbytná pro všechny plátce DPH, kteří podávají přiznání za leden 2011. Plátce registrované k DPH v jiné členské zemi EU upozorňujeme, že je potřeba provést jednoduché nastavení zdanitelných plnění. Popis je uveden níže. Přínosem bude jednodušší definice zdanitelných plnění a širší možnosti nastavení jejich nabídky na dokladech.

Pro uživatele modulu Mzdy máme ještě několik úprav souvisejících s rokem 2011. Aktualizace na toto vydání je potřeba kvůli úpravě parametrů některých mzdových složek a tiskových výstupů.

Ostatním uživatelům přináší toto vydání očekávanou možnost vystavení faktur se zápornými položkami k existujícím vratkám. Pro pohodlnější přidávání položek na existující doklady jsme příkaz "Vložit položky z dokladu..." rozšířili o další možnosti.

Mzdy

Aktualizace nastavení mzdových složek

Toto vydání obsahuje ještě dodatečnou aktualizaci nastavení mzdových složek pro rok 2011.

 • Náhrada při DPN Náhrada při DPN - oprava, nastavení platby - toto nastavení zajišťuje, aby se platební příkaz neponížil o polovinu náhrady.
 

Aktualizace tiskových formulářů

 • Potvrzení o příjmu - vedlejší činnost
 • ELDP - Roční
 

Účetnictví

Přiznání k DPH vzor č. 17

V tomto vydání je nový tiskový formulář Přiznání k DPH. Pro plátce registrované pouze v tuzemsku stačí aktualizovat Vario na nové vydání. Plátci registrovaní i v dalších zemích musí ještě zkontrolovat a nastavit zdanitelná plnění vstupující do řádku 24.

Přiznání k DPH v tomto vydání je určeno pro přechodné období (od 1. 1. do 1. 4. 2011). Přiznání jsme připravili tak, aby fungovalo i po 1. 4., ale očekávaná novela zákona o DPH se ještě může změnit, proto bude koncem března nebo začátkem dubna potřeba další aktualizace.

Podrobnosti o novém formuláři jsou uvedeny v samostatném článku Přiznání k DPH vzor 17.

Rozvaha 2010

Nová verze výkazu Rozvaha. V Rozvaze 2010 jsou promítnuty všechny změny v textování řádků, které nebyly v průběžných aktualizacích. Navíc je také řádek 78 (Rozdíly z přeměn společností), ostatní řádky jsou jen posunuté.

Pokud chcete používat nový výkaz, můžete si vzorečky upravit v definované sestavě Rozvaha 2010. Upravit je třeba načítání dlouhodobých pohledávek a závazků na správné řádky (upravte ř. 40-57 a 93-117) dle vaší analytiky a účet 391. Která konta je třeba zejména zkontrolovat, naleznete v nadčasovém článku Nesedí rozvaha na výsledek hospodaření.
 

 

Doklady

Ve Variu jsou nové funkce pro vložení vratek zápornou položkou na faktury:

 

Další dvě nové funkce slouží k vystavení vratek k dobropisům:

 • Skladové doklady - Vystavit vratku k - Vydanému dobropisu ...
 • Skladové doklady - Vystavit vratku k - Přijatému dobropisu ...

 

Zatím jsou pro tyto funkce dostupná jen zobrazení po dokladech. Zobrazení "Po položkách" a "Po položkách bez potřebného stavu" plánujeme přidat dodatečně.

 

Funkce "Vložit položky z dokladu ..." nad položkami v dokladu umí přidávat na doklad položky nově také pro tyto vazby:

 • Vydaná faktura - Fakturovat vratku
 • Přijatá faktura - Fakturovat vratku
 • Pokladní příjmový - Vystavit pokladní doklad k zakázce
 • Pokladní příjmový - Vystavit pokladní doklad k výdejce
 • Pokladní výdajový - Vystavit pokladní doklad k objednávce
 • Pokladní výdajový - Vystavit pokladní doklad k příjemce
 • Skladová výdejka - Vydat příjmový pokladní doklad
 • Skladová příjemka - Přijmout výdajový pokladní doklad
 • Vratka výdejky - Vystavit vratku k dobropisu
 • Vratka příjemky - Vystavit vratku k dobropisu

 

Ostatní

Změna velikosti písma na úvodní obrazovce - v zobrazení úprav úvodní obrazovky přibyla tlačítka na změnu velikosti písma.

Předkontace Uhrazená záloha - při zaúčtování faktury se zálohou není již vyžadováno povinné nastavení této předkontace.

Změna čísla majetku a zařazení - zařazení bezprostředně po změně čísla majetku působilo problémy se zobrazením detailu. V tomto vydání je změna čísla ošetřena.

Chybové hlášky s podrobnostmi zdroje - okno chybové hlášky bylo rozšířeno o odkaz Podrobnosti, kterým se zobrazí informace o zdroji chyby. Tyto informace mohou pomoci technické podpoře zjistit příčinu problémů.

Čtení produktů - ve skladu je nová funkce, která ukládá produkty do paměti počítače, což vede ke zrychlení skladových operací. Paměť produktů se vyprázdní po zavření dokladu. Přínosem je zrychlení, možnou nevýhodou je, že změny v katalogu se neprojeví okamžitě, ale až po vyprázdnění paměti produktů.

Kontrola sériového čísla Varia a disková pole Linux - v tomto vydání je oprava problému se změnou sériového čísla na serverech s operačním systémem Linux a diskovými poli.

Průvodce importem - při importu z Excelu se nepřenášely v některých polích správné znaky pro zalomení řádku.

Prodejna dobropis a vratka - v případě vystavení bezhotovostního dokladu vrácení (dobropis) se na vratku vložilo záporné množství. Chyba je opravena v tomto vydání.

Majetek neodepisovaný inventura - byly přidány sloupce Středisko, Referent a Název, okno inventury bylo zvětšeno.