Souhrn změn ve vydání 20111229

vydání: 20111229 - verze: 12

Toto vydání obsahuje pouze drobné změny proti vydání 20111222:

  • V instalačním programu bylo upraveno přerušení instalace na přání uživatele při nenalezené Maintenance (místo zrušení aktualizace profilu bez Maintenance se zruší celá aktualizace).
  • V dialogovém okně pro fakturaci zakázek byl přidán sloupec Datum plnění ze zakázky. Do zobrazení "po položkách" v tomto dialogovém okně byl přidán sloupec Datum dodání z položek zakázky.
  • V dialogových oknech pro výběr dokladů byla rozšířena místní nabídka o příkazy Zobrazit skryté sloupce a Rychlý součet.

 

Toto vydání je připraveno na legislativu roku 2012 (s výjimkou připravovaných změn v modulu Mzdy, jehož aktualizaci vydáme později). Pokud aktualizujete ze starších vydání, věnujte prosím pozornost informacím uvedeným v předchozích souhrnech vydání: Souhrn změn ve vydání 20111222 a Souhrn změn ve vydání 20111219.