Souhrn změn ve vydání 20110406

Rozšíření místní nabídky nad detailem dokladu

Do místní nabídky nad detailem dokladu přibylo několik užitečných příkazů:

  • Faktury: Uhradit doklad... - otevře okno úhrad pro vystavení dokladu úhrady (příkaz, pokladní doklad atd.).
  • Zálohové faktury: Vystavit fakturu k záloze - vystaví fakturu k zálohové faktuře.
  • Vydané zálohové faktury: Vystavit daňový doklad o přijetí platby - vystaví daňový doklad k uhrazené zálohové faktuře.
  • Faktury: Vystavit dobropis... - vystaví dobropis k vybraným položkám faktury.
  • Skladové doklady: Vystavit vratku - vystaví vratku (u příjemek a výdejek k vybraným položkám).
  • Zakázka: Hodiny k zakázce... - otevře okno hodin k zakázce.

Tyto příkazy jsou ekvivalentní k příkazům z menu Agenda. Jejich výhodou je, že je lze nyní spustit nad detailem dokladu, otevřeným například z karty Souvislosti.

Změna množství a výchozí stav položky

Při dodatečném navýšení množství nad položkou zakázky (nebo jiného dokladu) v knize, u které je nastavený výchozí stav položky, nedošlo k nastavení výchozího stavu pro přidané množství (například REZERVOVÁNO). V tomto vydání se bude stav pro přidané množství nastavovat.

Při snížení množství položky, která má vazbu na jiné doklady, dojde k částečnému plnění. Před potvrzením částečného plnění se však zobrazovala nepřesná hláška, která sdělovala, že dojde ke zrušení vazby. Nyní se zobrazuje hláška, která informuje, že dojde k částečnému plnění svázané položky.

Výroba – dialog Kusovník

V detailu záznamu Kusovník, vedle polí Maska varianty a Maska zakázané varianty, přibyla možnost vybrat k výrobku, který používá varianty, k jaké variantě výrobku kusovník vytváříte. Variantu výrobku lze definovat buď konkrétně (např. Červená-XL, Červená-M, Červená-S) nebo pomocí masky (např. Červená*). Pomocí masky Červená* lze definovat, že nějaká komponenta (např. červená barva) patří do všech výrobků, jejichž varianta začíná textem „Červená“.

Majetek neodpisovaný a tisk inventury

Nový tiskový formulář Inventura umožňuje tisk inventury vytvořené funkcí Inventura majetku.

Rozvaha 2010 a tisk bez nulových řádků

Tiskový formulář Rozvaha 2010 v plném rozsahu se tiskne na 4 strany. Pokud byl zvolen tisk bez nulových řádků, formulář se vytiskl také na 4 strany bez ohledu na počet tištěných řádků. V tomto vydání je úprava, která nevynucuje odstránkování, proto se tisk může zkrátit na 2 strany.

Nové tiskové formuláře Kniha faktur

V agendě Přijaté doklady je nový tiskový formulář Kniha faktur přijatých a v agendě Vydané doklady je nový tiskový formulář Kniha faktur vydaných. Oba tiskové formuláře slouží k tisku seznamu dokladů v knize od-do zadaného data.

Zakázky - zobrazit bez jednotek

V detailu zakázky je k dispozici nové zobrazení položek bez jednotek. Toto zobrazení se respektuje při tisku tiskového formuláře Zakázka. Zobrazení se může hodit například u služeb, u kterých uživatel nechce uvádět jednotky.

Aktualizace nápovědy k Altus Vario 12

V dokumentaci dostupné z webových stránek a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, byly v období od 25. 3. do 5. 4. aktualizovány následující dokumenty dle pořadí důležitosti:

Nový dokument
Kódy typů zdanitelných plnění pro souhrnné hlášení k DPH 
Zobrazení agendy Skladové doklady
Tisk podle filtru tabulky
Významně aktualizovaný dokument
Skladová položka (popis dialogu)
Tisk (popis dialogu) 
Obaly
Doplněný dokument
Zobrazení kontingenční tabulky a kontingenčního grafu
Zobrazení agendy Datové schránky
Zobrazení agendy Zdroje
Zobrazení agendy Evidence majetku
Zobrazení agendy Majetek neodpisovaný
Obecné informace o modulu Prodejna
Zobrazení agendy Kompenzace
Zobrazení agendy Kusovníky
Zobrazení agendy Operace
Zobrazení agendy Adresář
Zobrazení a rozvržení - základní pojmy
Zobrazení agendy Mzdy
Zobrazení agendy Personalistika
Zobrazení agendy Účetnictví
Zobrazení agendy Interní doklady
Zobrazení agendy Výroba
Filtrování
Tiskové výstupy agendy Přijaté doklady
Tiskové výstupy agendy Personalistika
Tiskové výstupy agendy Mzdy
Vystavit fakturu k příjemce - výdejce
Fakturovat objednávky nefakturované
Fakturovat objednávky se stavem Fakturovat
Obecné informace o Ceníku
Tiskové formuláře
Karta Obecné - Doklad
Nastavení agendy Přijaté doklady
Vystavit dobropis k vybrané faktuře a vratce
Vystavení nového dokladu
Vystavit fakturu podle
Vytvoření nového pokladního dokladu
Vystavení pokladního dokladu na základě vystavených dokladů
Doporučení pro práci s agendou Pokladna
Doporučení pro práci s agendou Přijaté doklady
Doporučení pro práci s agendou Vydané doklady
Tiskové výstupy agendy Vydané doklady
Tiskové výstupy agendy Účetnictví 
Dočasně nedostupný dokument 
  • Nastavení strategií objednávání
  • Typy strategií s praktickými příklady
  • Nastavení metody objednávání
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy z důvodu aktualizace zastaralého obsahu článků.