Souhrn změn ve vydání 20111123

vydání: 20111123 - verze: 12

Fakturovat na centrálu

V minulém vydání jsme přidali funkci, která se dotazuje na možnost fakturace na centrálu. V tomto vydání doznala funkce ještě několika úprav.

Kontrola se nebude provádět při fakturaci do existujícího dokladu.

Kontrola se bude provádět pouze při vystavení faktury nebo pokladního dokladu.

V některých případech se mohla zobrazit během kontroly chyba "can't drop table". 

Manager a ukazatele z rozvahy

V modulu Manager se počítaly ekonomické ukazatele na základě sestavy Rozvaha 2004 (agenda Účetnictví). Od tohoto vydání se budou ukazatele počítat na základě sestavy Rozvaha 2010.

Další změny:

 • Přidán tisk loga na manažerský report.
 • Zkrácení názvů zobrazení a rozdělení zobrazení do složek včetně reportingu.
 • V tisku prostřednictvím aktuálního objektu ošetřena situace, kdy buňka obsahuje naplatný výraz (hodnota #chyba).
 • Sjednocení zobrazení prodeje tak, aby všechna zobrazení čerpala údaje z dokladů typu Faktura, Dobropis a Pokladní doklad (některá zobrazení brala v úvahu jen faktury).
 • U rozvržení datových listů přidána možnost nastavit rozvržení pro tisk.
 • Přidány popisky k zobrazením (další budou doplněny postupně).
 • Upraveny vzorce reportů zadluženosti.
 • Upraveny funkce pro vytvoření dat a načtení dat do datového skladu tak, aby byly odolné vůči neočekávaným hodnotám v definovaných sestavách (např. chyba "invalid use of null").

Vystavení převodky podle dokladu

V agendě Skladové doklady přibyly nové nabídky menu Agenda pro vystavení převodky podle existujícího dokladu:

Vystavit převodku →
   Podle zakázky...
   Podle objednávky...
   Podle příjemky...

Funkce je analogická k funkci Vystavit výdejku / Podle příjemky..., tj. je vystavena nová převodka a jsou zkopírovány položky z vybraného dokladu. Stav ani vazba prostřednictvím souvislostí obchodního případu se nevytvoří, protože v tomto případě nemají smysl.

Tiskový formulář Hlavní kniha (pohyby na účtu) 

Tiskový formulář Hlavní kniha (pohyby na účtu) byl upraven.

 • Počáteční zůstatek byl doplněn o hodnoty Má dáti a Dal.
 • Seskupení za období bylo nahrazeno součtem sloupců Má dáti a Dal za zadané období.
 • Popisky účtů se mění v závislosti na podrobnosti seskupení. Při tisku analytického účtu se zobrazí popis analytického účtu z účtového rozvrhu. Při seskupení podle syntetického účtu nebo první a druhé úrovně analytiky se použijí popisy syntetického účtu z účtové osnovy. Stejná úprava byla provedena také v tiskovém formuláři Hlavní kniha.

Umístění elektronického podpisu v PDF dokumentu

Při podpisu PDF souboru tiskového formuláře lze nastavit umístění a velikost podpisu v PDF dokumentu. Umístění se nastaví v samostatném okně, které otevřete klepnutím na nové tlačítko Možnosti (vlevo dole v okně Digitální podpis pro PDF dokumenty).

Nastavení exportního souboru tiskového formuláře

Pro tiskový formulář lze nastavit cestu a název výchozího exportního souboru. V nastavení souboru lze použít nové značky:

 • <Cislo_dokladu> - bude nahrazeno číslem dokladu
 • <Doklad> - bude nahrazeno názvem dokladu
 • <Typ_dokladu> - bude nahrazeno zkratkou typu dokladu

Dále můžete používat standardní značky (např. <Agenda>, <Kniha>, <Záznam>, <Firma>).

Tisk vybraných záznamů

Pokud v tabulce agendy označíte více záznamů a zvolíte tisk nebo ukázku před tiskem na panelu nástrojů, vytisknou se označené záznamy. Podmínkou je, aby byl zvolený tiskový formulář určen pro tisk jednotlivých záznamů (výchozí rozsah tisku = aktuální záznam, např. Faktura). Tisk podle vybraných záznamů se však v tomto případě aplikoval i na tiskové formuláře, u kterých byl rozsah tisku podle výběru zakázaný. V tomto vydání je úprava, která zajistí respektování zákazu tisku podle výběru.

Mzdy – zadání úrazu

Pokud zaměstnanec má pracovní neschopnost v důsledku pracovního či nepracovního úrazu, je třeba u zadávané mzdové složky (Pracovní úraz, Nepracovní úraz) do pole Kategorie zadat, o jaký úraz se jedná. Význam to má jak pro tisk statistického výkazu Nem Úr, tak pro správný nárok na dovolenou, která se v důsledku pracovního úrazu nekrátí.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 16. 11. do 22. 11., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

V uvedeném období nebyl vytvořen nový dokument nápovědy.

Významně aktualizované dokumenty

Zadávání Operace
Vystavit fakturu k příjemce - výdejce

Doplněné dokumenty

Zobrazení agendy Operace
Obecné informace o agendě Operace
Vystavení dokladů (popis dialogu)
Vydání zakázky a fakturace
Fakturovat na základě jiného dokladu (Vydané doklady)
Fakturovat objednávky podle objednávek
Fakturovat objednávky podle dodavatele a produktů
Fakturovat na základě jiného dokladu (Přijaté doklady)

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
 • Zobrazení agendy Banka
 • Zobrazení agendy Příkazy
 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Dokumenty
 • Zobrazení agendy Pokladna
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Zobrazení agendy Katalog
 • Zobrazení agendy Úkoly
 • Zobrazení agendy Zakázky
 • Zobrazení agendy Objednávky
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Aktualizace pomocí služby VarioServer
 • Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.