Souhrn změn ve vydání 20110510

vydání: 20110510 - verze: 12

Hromadný export

V okně exportů přibyla možnost vytvoření hromadného exportu. Hromadný export umožňuje sestavit a uložit seznam více exportů. Díky tomu potom můžete provést všechny exporty najednou.

V okně Export dat (Soubor/Export dat...) je tlačítko Exporty..., které zobrazí místní nabídku. V ní jsou příkazy Možnosti exportu... (původně se tento příkaz spouštěl přímo tlačítkem), které otevře okno možností vybraného exportu a dále příkaz Sestavit hromadný export, který otevře okno pro definici a uložení seznamu exportů. Hromadný export se uloží mezi ostatní exporty.

Předkontace - zobrazení účtů

V seznamu předkontací na bankovních výpisech byl doplněn sloupec s účty. Šířka sloupce účtů se přizpůsobuje nastavenému počtu znaků analytiky.

Import dokladů k zaúčtování

Byl upraven způsob dopočítání úhrad. Úhrady se dopočítávají podle seznamu úhrad. Seznam úhrad je tvořen dvojicí souvisejících dokladů - hrazeného dokladu a dokladu úhrady. Nyní se nejdříve načtou všechny doklady a doplní se seznamy souvislostí a potom se vypočtou úhrady u dokladů ovlivněných změnou seznamu úhrad.

Množství produktu po dokladech u položek bez skladové karty

Dialogové okno Množství produktu obsahuje zobrazení Množství produktu po dokladech. Toto zobrazení nezobrazovalo množství v případě, že produkt neměl skladovou kartu. Nyní bylo zobrazení upraveno tak, aby se zobrazovaly údaje z položek dokladů i v případě, že produkt ještě nikdy nebyl na skladu.

Vyrovnání proti přeplacenému dokladu

Funkce Uhradit vyrovnáním proti závazku byla upravena tak, aby vzájemně hradila doklady stejného typu, například vydanou fakturu, která je přeplacená, proti vydané faktuře, která není uhrazená.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci dostupné z webových stránek a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, byly v období od 27. 4. do 10. 5. aktualizovány následující dokumenty dle pořadí důležitosti:

Nový dokument

Hromadný export
Detail dokladu a rychlý odkaz na vystavený související doklad
Makrojazyk pro Akce

Významně aktualizovaný dokument

Nastavení agendy Zakázky
Historie cen
Vystavení dokladů (popis dialogu)
Tiskový formulář Mzdové složky po střediscích a zakázkách
Zaúčtování mezd
Importy v agendách Personalistika a Mzdy
Obecné informace o slevách
Zadání slevy v dokladu na kartě Obecné
Zadání slevy v dialogu Kontakt na kartě Obchodní
Slevy položek dokladu

Doplněný dokument

Rozpočítání vedlejších nákladů
Exporty a importy v modulu Mzdy
Obecné informace o Exportu dat
Popis karty Položky
Vkládání a přidání položek
Příkazy místní nabídky nad položkou
Vystavit fakturu podle
Vystavení nového dokladu
Vytvoření objednávky a stav položky
Vystavit pokladní doklady k objednávkám
Nová zakázka z hlediska stavu položky
Vystavit příjemky k objednávkám
Vystavit pokladní doklady k zakázkám
Vystavit zálohy k objednávkám (poptávkám)
Vystavit pokladní doklad vrácení
Vystavit výdejky k zakázkám
Průvodce úhradou dokladů
Vystavit zálohy k zakázkám (nabídkám)
Stavy položek na vydané faktuře při prodeji zboží
Stavy položek na přijaté faktuře při nákupu zboží
Vystavit fakturu podle
Karta Souvislosti - Doklad
Fakturovat na základě jiného dokladu (Přijaté doklady)
Vystavit dobropis k vybrané faktuře a vratce
Výdej ze skladu
Dobropis k přijaté faktuře nebo vratce
Vystavit výdejky k fakturám
Vystavit příjemky k fakturám
Vystavit zálohy k zakázkám (nabídkám)
Vystavit zálohy k objednávkám (poptávkám)
Vystavení skladového dokladu na základě jiného dokladu
Vystavit fakturu k příjemce - výdejce
Vystavit pokladní doklad k příjemce nebo výdejce
Vystavit dobropis k vratce příjemky nebo výdejky
Výběr dokladů k úhradě (popis dialogu průvodce)
Vystavení pokladního dokladu na základě vystavených dokladů
Vystavení vratek ke skladovým příjemkám - výdejkám (popis dialogu)
Fakturovat objednávky nefakturované
Fakturovat objednávky se stavem Fakturovat
Průvodce plněním zakázky (popis dialogu)
Nastavení datové schránky
Vytvoření a odeslání nové zprávy
Tiskové výstupy agendy Účetnictví
Výkaz Intrastat (popis dialogu)
Založení nového pracovníka
Karta Obecné - Produkt
Vydání zakázky a fakturace
Fakturovat na základě jiného dokladu (Vydané doklady)
Průvodce Exportem dat
Formáty exportovaných dat
Export prvotních dokladů k zaúčtování
Nový záznam v tabulce agendy
Obecné informace o Importu dat
Možnosti exportu (popis dialogu)

Dočasně nedostupný dokument
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy z důvodu aktualizace zastaralého obsahu článků.