Souhrn změn ve vydání 20111207

vydání: 20111207 - verze: 12

Zadání základní ceny a změna množství

Pokud se na položce dokladu změní množství, načte se z ceníku cena. Důvodem je, že ceník obsahuje cenu za množství od určitého počtu kusů. Jestliže byla předtím zadána cena za jednotku, bude po změně množství přepsána cenou z ceníku.

Pokud nechcete, aby se cena změnila, je potřeba zadat cenu základní. Jestliže se zadá cena základní, bude tato cena "zafixovaná" a změna množství nebo aktualizace cen nenačte cenu z ceníku.

V minulých vydáních bylo potřeba zadat cenu základní prostřednictvím okna Slevy. V tomto vydání lze cenu základní zadat se stejným efektem také přímo v položkách dokladu.

Oprava chyby vystavení výdejky

Při použití funkce Vystavit výdejku k faktuře nebo zakázce mohlo dojít k situaci, kdy se vystavená výdejka nespárovala s fakturou (zakázkou). V přehledu množství (Přehled nad polem Stav) bylo ve sloupci Skladový doklad uvedeno číslo faktury (zakázky) místo čísla výdejky.

K chybě dojde pouze, pokud je v položkách vydáván produkt typu Sada (položky, které následují po sadě, nejsou spárované).

Oprava exportu tiskových formulářů

Při exportu některých tiskových formulářů se neotevře okno pro zadání souboru, případně se zobrazí chybová hláška. Chyba je opravena v tomto vydání.

Seznam zdanitelných plnění v možnostech předkontací

V okně možností předkontací se v seznamu zdanitelných plnění nabízel seznam plnění platných k aktuálnímu dni. Od tohoto vydání se nabízí seznam plnění, jejichž platnost je v rozmezí jednoho měsíce vzhledem k aktuálnímu dni. Pokud přesto není plnění v rozbalovacím seznamu, lze jej zapsat přímo.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia, v období od 30. 11. do 6. 12., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Přesunout záznam do knihy (Zdroje) 

Doplněné dokumenty

Akce - příklady použití funkcí a příkazy z menu Stav
Dobropis k vratce příjemky nebo výdejky (Skladové doklady)
Vystavit příjemky k fakturám
Vystavení skladového dokladu na základě jiného dokladu
Vystavení vratky k přijatému dobropisu
Vystavení vratky k vydanému dobropisu
Vystavit zálohy k zakázkám - nabídkám (Zakázky)
Vystavit zálohy k objednávkám - poptávkám (Objednávky)
Vystavit zálohy k objednávkám - poptávkám (Přijaté doklady)
Výběr dokladů k úhradě (popis dialogu průvodce)
Uhrazení dokladu (Přijaté doklady)
Vystavení pokladního dokladu na základě vystavených dokladů (Pokladna)
Vystavení pokladního dokladu na základě vystavených dokladů (Skladové doklady)
Pohyby a doklady v Prodejně
Výdej ze skladu
Vytvoření nové vydané faktury
Inventura skladu (práce s dialogem)
Tiskové výstupy agendy Sklad
Inventura skladu (popis dialogu)

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
 • Zobrazení agendy Banka
 • Zobrazení agendy Příkazy
 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Dokumenty
 • Zobrazení agendy Pokladna
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Zobrazení agendy Katalog
 • Zobrazení agendy Úkoly
 • Zobrazení agendy Zakázky
 • Zobrazení agendy Objednávky
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Aktualizace pomocí služby VarioServer
 • Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.