Souhrn změn ve vydání 20110323

vydání: 20110323 - verze: 12

Dnešní vydání přináší novou verzi modulu Manager. Nový Manager poskytuje nástroje pro finanční analýzu firmy, které povyšují tento modul na novou kvalitativní úroveň. Kromě těchto funkcí z "manažerských výšin" naleznete v novém vydání i řadu vylepšení pro běžnou každodenní práci.

Od 1. 4. bude platit nový zákon o DPH. Toto vydání obsahuje téměř všechny změny, které jsou kvůli novému zákonu potřeba. Jejich popis a finální aktualizaci se změnami v DPH plánujeme na středu příštího týdne.

Manager nově

Nová verze modulu Manager přináší vyšší úroveň řešení manažerských výstupů a reportingu než jakákoli předchozí verze. Modul obsahuje řadu předdefinovaných výstupů pro oblast financí, obchodu a zdrojů.

Podkladem pro finančně analytické výstupy jsou různé ekonomické ukazatele, jejichž výpočet je též předdefinován. Kromě toho lze vytvořit vlastní sadu ukazatelů, definovat jejich výpočet a jejich hodnoty ukládat v datovém skladu. Hodnoty uložené v datovém skladu potom poskytují možnost vracet se zpět do historie a porovnávat vývoj ukazatelů v čase.

Podrobný popis funkcí modulu naleznete v dokumentaci modulu Manager.

Zakázky a prodej pokladním dokladem

Novou možností zakázek je vystavení pokladního příjmového dokladu místo faktury, přímo z detailu zakázky. Pokud kromě faktur prodáváte též na pokladní doklady, můžete pomocí nového nastavení rozšířit místní nabídku pro sloupec Stav v položkách zakázky o dva nové příkazy:

 • Vystavit pokladní doklad (FAKTUROVÁNO)
 • Vystavit pokladní doklad a vyskladnit (OK)
   

Nastavení je v Možnostech agendy Zakázky a má popis:

 • Rozšířit místní menu nad položkami o práci s pokladnou
   

Oba příkazy mají shodnou funkci s vystavením faktury, jen namísto faktury se vystavuje pokladní příjmový doklad.

Mzdy a tiskový formulář Dohoda o provedení práce

V agendě Personalistika, v dialogu Tisk pod složkou Nástup, je nový tiskový formulář Dohoda o provedení práce. Detailní popis naleznete v dokumentu nápovědy Tiskový formulář Dohoda o provedení práce.

Mzdy a tiskový formulář Potvrzení příjmu

Podle posledních vzorů byly upraveny tiskové formuláře Potvrzení příjmu – roční a Potvrzení příjmu – čtvrtletí v agendě Personalistika, které naleznete ve složce Potvrzení příjmu.

Eko-kom a palety

Do číselníku obalů byly přidány 4 nové definice obalů:

 • 411111   Palety EUR dle ČSN 269110
 • 411112   Palety prosté dle ČSN 269111   opakovaný prodej
 • 411212   Palety prosté dle ČSN 269111   jednorázový prodej
 • 411213   Nápojové kartony
   

Pokud tyto typy obalů přidáte k produktu, budou se ve výkazu EKO-KOM vykazovat na kartě 4-1. Upozorňujeme, že na tuto kartu nepatří všechny palety, ale jejich přiřazení závisí na tom, zda jsou vyrobeny v ČR, dovezeny ze zahraničí, nebo slouží pouze pro přepravu materiálu. Z tohoto důvodu je potřeba, aby produkt, který má přiřazený některý z nových obalů, nepocházel z různých zdrojů.

Banka načtení výpisů homebankingem

V Průvodci importem výpisů byly částečné úhrady podle platebního kalendáře označeny jako nedoplatky. Nyní se zobrazují jako správně spárované úhrady.

Barevné označení problematických údajů ve sloupcích Číslo účtu a Částka bylo rozlišeno. Varování v každém ze sloupců používá jinou barvu. Závažnost problému je rozlišena sytostí barvy.

Kontrola data

Do okna Pracovník a Pracovní poměry v modulu Mzdy a do detailu dokladu byla přidána formální kontrola na zadání data. Pokud je zadáno kvůli překlepu neobvyklé datum (např. 23.3.201), zobrazí se varování "Zadané datum je mimo obvyklý rozsah".

Datum účetního případu v detailu dokladu

V interních dokladech na kartě Obecné přibylo pole Datum účetního případu, které bylo dříve dostupné pouze prostřednictvím okna Více datumů.
Datum účetního případu se bude zobrazovat od 1. 4. 2011 také u přijatých faktur a pokladních výdajových dokladů. Tato změna souvisí s novým zákonem o DPH a bude podrobněji popsána s příštím vydáním Varia.

Balení množství k dispozici

V seznamu balení na položce prodejního dokladu se zobrazuje množství jednotek v balení a množství balení skladem. Od tohoto vydání se bude místo množství skladem zobrazovat množství k dispozici.

Tímto sjednocujeme informaci o dostupnosti s ostatními seznamy na položce dokladu, které také zobrazují množství k dispozici namísto stavu skladu.

Katalog hromadné doplnění sazby DPH

Pomocí okna Najít a nahradit lze ve sloupci Sazba DPH nahradit prázdnou hodnotu za zvolenou sazbu. V předchozích vydáních toto bylo možné pouze u volby "v celém katalogu".

Export Akcí

Doplněk SDK nyní umožňuje exportovat Akce k agendám nebo knihám. Vytvoření manifestu nebo distribučního balíčku je možné obvyklým způsobem z nové karty Akce.