Souhrn změn ve vydání 20110316

vydání: 20110316 - verze: 12

Prodejna

Prodejna nyní podporuje zadání zboží i prostřednictvím sériového čísla načteného čtečkou čárových kódů. Podmínkou správné funkce je, aby sériové číslo bylo skladem (používat sériová čísla při příjmu a výdeji) a aby bylo v nastavení Prodejny zvoleno vyhledávání produktů podle pole Čárový kód.

Při přechodu na nový záznam se bude v Prodejně vkládat kurzor do prvního sloupce. V předchozích vydáních byl preferován sloupec Popis.

Účetnictví - Chyba účtování DPH

V minulém vydání Varia (20110309) je chyba v účtování DPH, která způsobí, že se částka DPH za základní sazbu DPH zaúčtuje na účet určený předkontací pro částku za sníženou sazbu DPH. Chyba nastane tam, kde účet DPH je na straně Má dáti (a kde se používá různá analytika pro částku DPH za sníženou sazbu).

Oprava: doklady s DPH zaúčtované ve vydání 20110309 je potřeba odúčtovat a znovu zaúčtovat (v tomto nebo novějším vydání).

Omlouváme se za způsobené problémy.

Ostatní

Účetnictví konto podle sazby DPH - pokud je v předkontaci DPH uveden účet, jehož analytika končí číslem 05, 09, 10, 19, 20, 22, předpokládá se, že analytické členění odpovídá sazbě DPH. Při zaúčtování se Vario pokusí vyhledat stejný účet, jehož analytika končí číslem, které odpovídá sazbě použité na účtovaném řádku. Pokud takové číslo účtu nalezne, použije jej namísto účtu uvedeného v předkontaci.

Nový záznam, Podle záznamu - v seznamu záznamů se nyní kvůli přehlednosti udržuje jen 15 naposledy použitých záznamů.

Přidat produkt do ceníku - seznam ceníků v okně pro přidání ceny do ceníku byl upraven tak, aby se nezobrazovaly ceníky, jejichž platnost již skončila a ceníky, ve kterých produkt již je uveden.

Definovaná sestava, import sestavy - v menu Soubor u definované sestavy je nový příkaz Import sestavy. Pomocí něj lze načíst definice sestavy z jiné firmy ve stejném datovém profilu. V seznamu definovaných sestav se nyní nabízejí jen sestavy, které mají definované vzorce v dané firmě. Sestavy, které existují v jiné firmě, lze tímto příkazem načíst. Příkazem lze též obnovit sestavy, které mají v dané firmě pouze vzorce, ale chybí v seznamu sestav (k tomu může dojít po dodatečném importu dat firmy z Varia 11).

Personalistika, zobrazení Pracovníci a pracovní poměry - do zobrazení byly přidány chybějící sloupce z pracovních poměrů.

Mzdy, zobrazení Výsledné složky - byly přidány sloupce mzdových složek.

Oprávnění k ceníku - do okna ceníky přibylo tlačítko Oprávnění, kterým lze otevřít oprávnění k ceníkům (jedná se o oprávnění k agendě Katalog) nebo oprávnění vybraného ceníku. Díky tomu může nastavit oprávnění přístupu k ceníkům správce bez nutnosti otevírat detail ceníku.

Průvodce objednáním, oprava chyby Subscript out of range - u strategie podle objednacího cyklu mohly produkty bez skladové karty vyvolat uvedenou chybu.

Digitální podpis PDF - byla sjednocena podoba podpisu (při zobrazení v náhledu PDF) při podpisu různými metodami.

Okno Katalog a sklad a načítání čtečkou - při načítání produktů čtečkou čárových kódů v okně Katalog a sklad se nyní budou vyhledávat produkty také podle sériového čísla. Číslo musí být na skladu a musí být načteno čtečkou čárových kódů.

Naplnit sklad z katalogu - do seznamu produktů byly přidány další sloupce, díky kterým lze vybrat produkty k přidání například podle objednací strategie.