Souhrn změn ve vydání 20110126

vydání: 20110125 - verze: 12

Adresář

Obchodní příležitosti

Při přidání souvisejícího dokladu do obchodní příležitosti se nevyplnily výchozí položky podle šablony. Chyba je odstraněna.

Import FastCentrik

Nový Import FastCentrik slouží k importu kontaktů a zakázek (objednávky) z obchodu FastCentrik. Popis naleznete v článku Export/Import pro webový obchod FastCentrik.
 

Banka

Výpisy Credil Lyonnais

Je možné stahovat výpisy z banky Credit Lyonnais. Příslušný plugin lze použít i pro výpisy banky Credit Agricole ve formátu *txt.

Příkazy k inkasu Raiffeisenbank (ABO)

V pluginu Raiffeisenbank byla chyba, znemožňující export příkazů k inkasu. Chyba byla opravena.
 

Kursovní lístek

Zaokrouhlení měny v dokladu (pouze data na MDB)

V detailu měny v Kursovním lístku je nové pole Zaokrouhlovat. Pokud se vyplní jiná hodnota než 0, použije se zadané zaokrouhlení pro součet dokladu, při vložení měny na doklad. Zaokrouhlení se též použije při založení nového dokladu v knize s nastavenou měnou, pokud není určené jiné zaokrouhlení součtu dokladu pomocí šablony.
Pokud máte data umístěná na SQL serveru, nebude v tomto vydání pole zaokrouhlení zatím dostupné. Funkčnost zaokrouhlení pro měnu bude zpřístupněna v některém z následujících vydání, které bude aktualizovat datovou strukturu.
 

Mzdy

Tiskové formuláře pro rok 2011

V modulu mzdy byly aktualizovány tiskové formuláře. Popis je uveden v článku Mzdy - Úprava tiskových formulářů pro rok 2011.

 

Prodejna

Množství produktu Ctrl+M

Klávesovou zkratkou Ctrl+M lze nyní otevřít okno s informací o množství produktu, tak jako v dokladech Varia. Klávesová zkratka Ctrl+M zároveň nahrazuje zkratku Ctrl+D v seznamu produktů.

Tisk účtenky na dotaz

V nastavení Prodejny, pod názvem tiskového formuláře dokladu, je nová volba "Dotázat se na tisk dokladu". V případě, že je volba zatržená, zobrazí se před tiskem účtenky dotaz, zda se má účtenka tisknout.

 

Sklad

Export a import Skladu

Nový Export skladu v agendě Sklad je určen pro odeslání stavu skladu na pobočku firmy. Nový Import skladu je určen k načtení stavu skladu vytvořeného exportem.
Importovaný sklad slouží pouze k nahlížení na stav skladu. Kniha skladu je označena jako externí. Do skladu nelze přijímat ani z něj vydávat. (Tento import neslouží k naplnění stavu sklad. Inicializace skladu se provádí zaskladněním zboží příjemkou, např. na základě inventury.)

Export FastCentrik

Nový Export FastCentrik slouží k exportu katalogu zboží (cen, stromu kategorií, slev a dalších číselníků) do obchodu FastCentrik. Popis naleznete v článku Export/Import pro webový obchod FastCentrik.
 

Ceníky

Přidání cen produktu z dokladu

Dialogové okno pro přidání cen do ceníku (zobrazí se z místní nabídky nad položkami dokladu příkazem Ceny..., pokud produkt nemá ceny) bylo přepracováno.

Nyní se ceny zadávají přímo do tabulky k příslušnému ceníku a období platnosti. Díky tomu lze zadat více různých cen naráz.

Do okna s přehledem cen (zobrazí se příkazem Ceny..., pokud produkt ceny má) přibylo nové tlačítko "Přidat produkt do ceníků...", kterým lze vyvolat okno pro přidání cen. Díky tomu lze nyní tuto funkci využít i dodatečně.

V okně s přehledem cen "Ceníkové ceny" se nyní vyberou ceny nákupní nebo prodejní, podle toho, nad jakým typem dokladu se okno otevře.

 

Účetnictví

Tiskový formulář Hlavní kniha (pohyby na účtu)

V novém tiskovém formuláři byla opravena kontrola zadaného data od-do na začátek a konec hospodářského roku (kontroloval se rok kalendářní).

Odpočet zdaněných záloh i mimo Tuzemsko

Daňové doklady o přijetí platby vystavené k zálohovým fakturám se odečtou z finální faktury i v případě, že místo plnění je jiné než v Tuzemsku (například SK pro plátce registrované k DPH na Slovensku). V předchozích vydáních se odpočítávalo DPH jen v případě, že místem plnění faktury bylo Tuzemsko nebo EU.

Intrastat - elektronické podání

Podání výkazu Intrastat od 1. 1. 2011 vyžaduje podpis pomoci SHA-2. Z tohoto důvodu byl aktualizován doplněk Elektronické podání. Podpis SHA-2 však vyžaduje instalaci nových komponent VarioRunNet, které je možno stáhnout z našeho webu (stažení software), kde jsou zatím označeny jako "Rozšíření pro datové schránky".
 

Zakázky

Import FastCentrik

Nový Import FastCentrik slouží k importu kontaktů a zakázek (objednávky) z obchodu FastCentrik. Popis naleznete v článku Export/Import pro webový obchod FastCentrik.
 

Ostatní

Fakturovat po položkách - funkce pro výběr dokladů k fakturaci nyní zobrazuje součet ceny vybraných položek.
Opravný daňový doklad - na tiskových formulářích Faktura se zobrazuje titulek Doklad nebo Daňový doklad k poli typ dokladu, podle toho, zda jde o daňový doklad ve smyslu DPH, nebo ne. Nyní se titulek Daňový doklad mění na Opravný daňový doklad (resp. Opravný daň. dokl.), pokud se jedná o doklad typu Dobropis.
Ceny řazení - v okně Ceny nad položkou dokladu byly ceny seřazené podle data platnosti od. Nyní se řadí podle data platnosti od a názvu ceníku.
Ceníky a přepočet cen - po změně platnosti ceníku bez přepočtu cen se již nebude spouštět přepočet zaokrouhlení cen.
Export katalogu overflow - při exportu rozsáhlého katalogu mohlo dojít k chybě "overflow". Export byl opraven, aby k chybě nedošlo.
Doklad zaúčtování - po zaúčtování nebo odúčtování dokladu se provede nové načtení záznamu, aby se zamezilo chybě "záznam byl změněn jiným procesem".
Agenda neobsahuje žádnou knihu - tato chybová hláška byla změněna na přesnější "Nelze otevřít agendu protože nemáte oprávnění číst záznamy z žádné knihy této agendy".
Čárové kódy - bylo přidáno vynucené obnovení seznamu načtených dávek po přechodu na krok se seznamem dávek ke zpracování.
Zakázky - v detailu zakázky na kartě Souvislosti bylo přidáno zobrazení Obchodní příležitosti, které zobrazují Obchodní příležitosti svázané se zakázkou.
Částečné plnění - v seznamu položek pro částečné plnění (funkce nad polem Stav v položkách dokladu) je nyní dostupné zadání sériových čísel, šarží a trvanlivostí.
Deník událostí a použití systému - bylo zprovozněno zapisování otevření agendy při zapnutém sledování použití systému. Události typu Použití systému (otevření agendy a ukončení Varia) se zapisují do knihy Deník.
Odeslat e-mailem - pokud nelze z odesílaného objektu poznat firmu, nenabízel se žádný seznam e-mailových adres. Nyní se bude nabízet seznam adres z naší firmy. Tato vlastnost se hodí např. při posílání reportů v rámci firmy.
Zobrazit sloupec Sklad v položkách dokladu - při vložení zboží z rozbalovacího seznamu ve sloupci Popis nebo Katalogové číslo (F4) se nezobrazí sloupec Sklad, který by se jinak zobrazil při vložení ze seznamu Produkt. Chyba byla opravena. Kromě toho se sloupec Sklad nebude skrývat u skladových dokladů.
Podpis PDF - při odeslání tiskového formuláře ve formátu Digitálně podepsané PDF se nyní používá nová komponenta, která umožňuje též podpis certifikátem uloženým na kartě. Pro podepisování je potřeba nainstalovat tzv. Rozšíření pro datové schránky, které je k dispozici na stránce stažení software.
Změna zdroje tiskových formulářů - v tiskových formulářích pro různé agendy dokladů (seznam viz dále) byl změněn zdroj z parametrického dotazu na tabulku dokladů. Tato úprava souvisí s tím, že formuláře založené na parametrickém dotazu nelze tisknout pomocí funkce (makra) volané z Akce záznamu. Na běžný tisk tato změna nebude mít vliv, ale nebude možné použít filtry uložené k těmto formulářům.
Zdroj byl upraven u těchto tiskových formulářů: Objednávka (vč. anglické a německé), Skladový doklad (všechny varianty), Dodací list, Účtenka (všechny varianty), Stvrzenka, Doklad (agenda Přijaté doklady), Zakázka, Zakázka s materiálem, Pokladní doklad, Faktura (všechny varianty faktur).
Tiskový formulář Interní doklad s rozúčtováním - doplněn tisk cizí měny (agenda Interní doklady).