Souhrn změn ve vydání 20110107

vydání: 20110107 - verze: 12

Mzdy

Nové tiskové formuláře Hromadné oznámení (Personalistika) a Přehled o platbě pojistného (Mzdy)

Od 1. 1. 2011 došlo ke změně při používání formulářů potřebných k oznamování skutečností pro účely veřejného zdravotního pojištění. Z toho důvodu jsme připravili nové tiskové formuláře. Vzhledem k tomu, že VZP má jiný kód formuláře než ostatní zdravotní pojišťovny, je třeba v Možnostech Přehledu o platbě pojistného vybrat nejdříve Všeobecnou zdravotní pojišťovnu a pak Ostatní. Pole Typ podání je přednastaveno na Řádné a lze ho změnit na Opravné.

Aktualizace tiskového formuláře Příloha k žádosti o nemocenské dávky

Pro rok 2011 je upravena str. 2, kde se mění body i) a j).

 

Interní doklady

Zobrazení položek dokladu Vše a Bez jednotek

V seznamu Zobrazit na kartě Obecné v detailu interního dokladu přibyla nová položka Bez jednotek. V tomto zobrazení se nezobrazují pole Množství, Jednotky a Cena za jednotku. V zobrazení Vše se tato pole nyní zobrazují.

Pokud se na dokladu, který má nastaveno Zobrazit Vše, nezobrazují nové sloupce, zviditelníte je výběrem v okně Zobrazit skryté sloupce (místní nabídka nad položkami dokladu). Alternativně též můžete otevřít výchozí rozvržení (místní nabídka Otevřít rozvržení..., která se zobrazí klepnutím na ... na spodní záložce Tabulka). Výchozí rozvržení je v seznamu uvedeno jako Aktuální | Všichni.

Pokud nechcete používat jednotky, doporučujeme vám zadat do výchozí šablony nového záznamu v knize interních dokladů výchozí hodnotu pole Zobrazit takto:

Pole Výchozí hodnota
Zobrazit Bez jednotek

  

Ostatní

Doklad hromadné změny v položkách - v položkách dokladu lze hromadně změnit Sklad (nebo jiný údaj) pomocí funkce Najít a nahradit, která se spustí klávesovou zkratkou Ctrl+H. Tato funkce je nyní dostupná i z místní nabídky nad některými sloupci (u kterých se předpokládá její potřeba).

Související knihy - bylo upraveno vystavování faktur ze skladových dokladů tak, aby byla akceptována související kniha faktur stejně jako při vystavení skladového dokladu k faktuře.

Změna data na výdejce - byla opravena kontrola při změně data výdejky s vyskladněnými položkami - varování o změně data se zobrazovalo pro každou položku zvlášť.

Sklad, zobrazení Sklad příjmy - byl opraven formát čísla ve sloupci Celkem.

Dobropis k Přijatým fakturám - při vystavení dobropisu k přijaté faktuře měly všechny položky stav koncept bez ohledu na typ produktu. Nyní se stav koncept zobrazí jen u skladových položek.

Katalog, čtvrtletní výkaz obalů Ekokom - byla aktualizována webová adresa pro stažení šablony výkazu.

Příkazy a kopírování položek - při vložení položky příkazu ze schránky se nevložilo pole Zpráva pro příjemce - opraveno.

Inventura - v místní nabídce nad sloupcem pro zadání množství je nyní příkaz pro otevření kalkulačky.

Homebanking Multicash - bylo upraveno určení data výpisu ve formátu Multicash na přelomu roku.