Souhrn změn ve vydání 20110831

vydání: 20110831 - verze: 12

Rozvržení pro tisk

Možnosti rozvržení Tisk tabulky agendy (tj. tisk Aktuální objekt) byly rozšířeny o dvě nové možnosti.

 • V nastavení úrovně seskupení je možné určit, zda se má skupina tisknout na samostatné stránce. Díky tomu lze například vytisknout přehled fakturace pro každou firmu na samostatných listech.
 • V možnostech rozvržení je možné nastavit výšku titulků sloupců. Výchozí nastavení tiskne titulky sloupců na jeden řádek. Pokud jsou titulky sloupců dlouhé a chcete, aby se popis zobrazil na více řádků, můžete nastavit výšku řádku s titulky podle potřeby.

Aktualizace údajů firmy na zakázkách

Pokud se v Adresáři upraví údaje kontaktu (Název, Adresa, IČ, DIČ, Telefon a E-mail), zkontroluje Vario, zda má kontakt nevyřízené zakázky. Pokud ano, nabídne aktualizaci zakázek, aby se při fakturaci kontaktu vystavila faktura s aktuálními údaji.

Tato možnost se týká pouze neuzavřených (nefakturovaných) zakázek. Faktury a ostatní doklady musí zůstat tak, jak byly vystaveny. Změna se netýká údajů, které mají vliv na cenu (ceníky, kategorie cen, sleva) a splatnost. Předpokládá se, že zakázka byla sjednána s podmínkami platnými v době jejího vzniku.

Ceník v měně a karta Rabaty

Výpočty na kartě Rabaty v detailu ceníku byly upraveny tak, aby byly zohledněny různé měny ceníků. Pokud jsou porovnávány ceníky s různou měnou, nebo je ceník v měně porovnáván se skladem, zobrazí se kursy, které jsou použity pro přepočet částek na stejnou měnu.

Prodejna - Nové zobrazení Součty za knihy a referenty

V novém zobrazení lze zjišťovat částky za úhrady platební kartou rozčleněné podle jednotlivých referentů.

Volitelný seznam kontaktů při odeslání e-mailem

Při odeslání dokladu e-mailem se tlačítkem Komu... (resp. Kopie..., Skrytá...) zobrazí seznam kontaktů firmy, která je uvedena na dokladu. Nově lze v seznamu adres zvolit zobrazení dalších kontaktů - kontakty naší firmy, našich pracovníků a všechny kontakty. Díky tomu lze například pohodlně zaslat kopii e-mailu kolegovi nebo externímu účetnímu.

Povolení úprav zaúčtovaných dokladů

V zaúčtovaných dokladech lze měnit jen údaje, které mají evidenční charakter a nemají vliv na účetní případ (například Údaj 1, Telefon, Kategorie).
Od tohoto vydání lze měnit další pole, která také nemají přímý dopad na účetní případ, ale patří mezi důležité údaje, které se zpravidla při zaúčtování kontrolují. Jedná se následující pole: Text, Datum splatnosti, Způsob úhrady, Konstantní symbol, Úrok, Jméno, Adresa, Adresa sídlo, Adresa 2, Kontakt zboží doručit, Adresa zboží doručit, Název firmy zboží doručit, Jméno zboží doručit, IČ, Telefon, E-mail, Banka, Pobočka, Číslo účtu, Kód banky, Specifický symbol, Referent, Splatnost dní, Doprava, Objednávky, Dodat najednou a Text dokladu.

Změnu těchto polí na zaúčtovaném dokladu lze omezit pomocí oprávnění "Povolit změnu zaúčtovaných dokladů" v možnostech knihy prvotního dokladu.

Evidence majetku - Technické zhodnocení a Zůstatková cena při přerušení odpisů

Pokud se přeruší odepisování majetku a v roce přerušení je zadáno technické zhodnocení, promítne se jeho hodnota do částky zůstatkové ceny až v prvním roce, který následuje po přerušení.

V tomto vydání je oprava, která zajistí zvýšení zůstatkové hodnoty v odpisovém plánu o technické zhodnocení i v případě, že technické zhodnocení bylo provedeno v době přerušení odpisů.

Objednávky po položkách - přidán sloupec Datum dodání

Do zobrazení Objednávky po položkách byl přidán sloupec Datum dodání (údaj z položek objednávky).

Vystavení kopie produktu v katalogu a duplicita čárového kódu

Pokud se vystavil nový záznam do agendy Katalog pomocí funkce Nový / Podle záznamu, zkopírovala se také hodnota pole Čárový kód. To je nežádoucí, protože u čárových kódů je používán jako jednoznačný identifikátor. Od tohoto vydání se údaje Čárový kód a Čárový kód vlastní nebudou kopírovat.

Přenesená DPH - elektronické podání

V elektronickém podání výstupu tiskového formuláře Přenesená DPH se uváděly částky přijatých plnění záporně. Správně se mají uvádět kladně. V tomto vydání je podání opraveno tak, aby se částky uváděly kladně.

Adresář - tisk štítků podle filtru

U tiskového formuláře Štítky v agendě Adresář byl znepřístupněn tisk podle filtru pro zobrazení, jejichž zdroj neodpovídá zdroji tiskového formuláře. Při tisku ze zobrazení, jehož zdroj neodpovídá tiskovému formuláři, lze postupovat tak, že se vyfiltrované záznamy označí a použije se rozsah tisku Vybrané záznamy.

Úhrada dokladů - Název záznamu

Pokud kniha agendy Pokladna používala více vlastních názvů pokladních dokladů a zvláštní číselné řady pro tyto doklady, nebylo možné při použití funkce Agenda | Uhradit doklad(y)... určit, který typ dokladu se má použít. Od tohoto vydání se v případě více možností bude zobrazovat seznam pro výběr pokladního dokladu, který si uživatel přeje použít.

Nové zobrazení Přehled upomínek

V agendě Upomínky je nové zobrazení Přehled upomínek. Zobrazení je seskupené za upomínaný doklad. Zobrazuje poslední upomínku (s největším pořadovým číslem) k dokladu. Dále je uveden počet upomínek na daný doklad a částka Zbývá uhradit z dokladu. Díky tomu lze použít toto zobrazení pro kontrolu účinnosti upomínek.

Přepočet ceníku a chyba 'Invalid object name ## Temp_Cenik_...'

Při přepočtu počítaného ceníku se v některých situacích může zobrazit výše uvedená chyba. V tomto vydání je přepočet opraven tak, aby k chybě nedocházelo.

Zadání čárového kódu UPC do pole Produkt

Do sloupce Produkt v položkách dokladu lze zadat nejen identifikátor Produkt, ale též čárový kód nebo katalogové číslo. V minulých vydáních byl jako čárový kód rozpoznán pouze kód standardu EAN, kódy ve formátu UPC nebyly rozpoznány jako čárové kódy a produkt nebyl vyhledán. Od tohoto vydání se budou vyhledávat nejen kódy formátu EAN, ale i ostatní.

Rozvaha 2010 oprava definic

V definicích sestavy Rozvaha 2010 byly na řádcích 47 a 102 vzorce pro výpočet hodnot umístěny do chybných sloupců. V tomto vydání jsou definice opraveny.

V tiskovém formuláři bylo upraveno odstránkování tak, aby formulář tisknul na správný počet listů.

Tip: Řazení podle více sloupců zároveň

Záznamy v tabulce agendy je možné seřadit klepnutím na příkaz Seřadit vzestupně (resp. Seřadit sestupně), který se nachází na panelu nástrojů Filtry nebo v místí nabídce nad tabulkou. Záznamy v tabulce se seřadí podle hodnot v aktivním sloupci.

Pokud chcete záznamy seřadit podle hodnot ve více sloupcích, máte dvě možnosti:
Myší vybrat více sloupců a potom použít příkaz seřazení. Tento způsob využijete jen v případě, že sloupce jsou vedle sebe (lze je samozřejmě přetáhnout podle potřeby) a že směr řazení (vzestupně, sestupně) má být shodný pro všechny vybrané sloupce.

Druhou možností je použít funkci Rozšířený filtr či řazení... (panel nástrojů Filtry nebo menu Záznamy). V okně definice filtru zadáte libovolná pole a pro každé pole určíte směr řazení. Kritéria filtru nemusíte zadat. Použitím filtru (tlačítko na panelu nástrojů) se řazení aplikuje na formulář.
Pro opakované použití řazení můžete řazení uložit (Filtr / Správa filtrů / Uložit filtr...).

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, byly v období od 25. 8. do 30. 8. aktualizovány následující dokumenty dle pořadí důležitosti:

Nový dokument

Nastavení modulu Sklad 

Významně aktualizovaný dokument

Oceňování skladu dle FIFO nebo Průměrných cen
Nastavení modulu (agendy) Adresář
Průvodce vystavením upomínek 

Doplněný dokument

Na zakázku (typ strategie)
Možnosti dialogu Katalog a sklad
Sdružování úhrad na příkazu
Akce - příklady použití funkcí a příkazy z menu Stav
Stažení přijaté zprávy v agendě Datové schránky
Obecné klávesové zkratky
Nastavení agendy Skladové doklady
Nastavení agendy Katalog
Nastavení metody objednávání
Vystavit upomínky v agendě Vydané doklady

Dočasně nedostupný dokument
 • Zobrazení agendy Banka
 • Zobrazení agendy Příkazy
 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Dokumenty
 • Zobrazení agendy Pokladna
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Zobrazení agendy Katalog
 • Zobrazení agendy Úkoly
 • Zobrazení agendy Upomínky
 • Zobrazení agendy Zakázky
 • Zobrazení agendy Objednávky
 • Pohyby a doklady v Prodejně
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy z důvodu aktualizace zastaralého obsahu článků.

 

Aktualizace Často kladených dotazů (Účetnictví - FAQ)
Časový posun nároku DPH