Souhrn změn ve vydání 20110216

vydání: 20110216 - verze: 12

Dnešní vydání je spíš servisního charakteru. Nepřináší zásadní změny, zato mnoho drobných vylepšení, úprav a oprav. Nejdůležitější jsou opravy v novém tiskovém formuláři Přiznání k DPH. K nové funkci vystavení vratek z minulého vydání doplňujeme obvyklou sadu zobrazení "po položkách" a "nevydané".

Vzhledem k uvedeným opravám vám doporučujeme aktualizaci na toto vydání.

Mzdy

Potvrzení o příjmu - roční - souhrn

V tomto tiskovém formuláři byl přidán sloupec ab - příjmy získané z náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti.

 

Přiznání k DPH

V minulém vydání jsme uvedli novou verzi formuláře Přiznání k DPH. V tomto vydání je ještě několik oprav a úprav pro rok 2011:

 • Oprava tisku počtu příloh a listů

 • Oprava tisku jména fyzické osoby (oddíl B)

 • Vytvoření platebního příkazu pro období 2011 a vyšší

 • Zaúčtování DPH pro období 2011 a vyšší

 

Intrastat

Při vyplňování položek do Intrastatu (nad fakturou) byl rozšířen číselník vazeb mezi Kódem a Statistickým znakem.

Nové vazby jsou

 • 34031990 - kódy 10 a 90
 • 34039990 - kódy 10 a 90

 

Zobrazení Doklady úhrad

Do zobrazení Doklady úhrad v agendách Přijaté doklady a Vydané doklady byly přidány úhrady dobropisů pokladními doklady a bylo změněno znaménko plateb dobropisů.

 

Vratka převodky

V menu Agenda modulu Sklad je nová položka Vystavit vratku k / Převodce... . Funkce nevystaví vratku, nýbrž obrácenou převodku k vybrané převodce.

 

Vystavení vratek

Do dialogu vystavení dokladů (k nové funkci vystavení vratek k dobropisům z minulého vydání) byla přidána další zobrazení:

 • Skladové doklady - Vystavení převodky k převodce - Převodky po dokladech
 • Skladové doklady - Vystavení převodky k převodce - Převodky po položkách
 • Skladové doklady - Vystavení vratky k vydanému dobropisu - Dobropisy po položkách
 • Skladové doklady - Vystavení vratky k vydanému dobropisu - Vydané dobropisy po položkách nevydaných ze skladu
 • Skladové doklady - Vystavení vratky k přijatému dobropisu - Dobropisy po položkách
 • Skladové doklady - Vystavení vratky k přijatému dobropisu - Přijaté dobropisy po položkách nevydaných ze skladu
 • Vydané doklady - Fakturovat vratky - Vratky výdejek k fakturaci po položkách
 • Vydané doklady - Fakturovat vratky - Vratky výdejek k fakturaci po položkách bez stavu
 • Přijaté doklady - Fakturovat vratky - Vratky příjemek k fakturaci po položkách
 • Přijaté doklady - Fakturovat vratky - Vratky příjemek k fakturaci po položkách bez stavu

 

Ostatní

Vystavit vratky k dobropisům - nový příkaz v menu Agenda v agendách Přijaté doklady a Vydané doklady.

Karta Deník, Dokumenty a Úkoly - při vystavení záznamu na kartách se nerespektovalo oprávnění ke knize deníku (dokumentů, úkolů). Nyní se na oprávnění přidávání bere zřetel a záznam se nevystaví, pokud uživatel nemá oprávnění.

Definovaná sestava - v seznamu definovaných sestav se nyní nabízí pouze sestavy, které mají v dané firmě definované řádky.

Zobrazení grafů - oprava chyby při otevření agendy, kde byl naposled zobrazen kontingenční graf.

Doplněk Elektronické podání - u seznamu podání přibylo tlačítko Nový záznam, kterým lze zadat ručně ID podání v případě, že se kvůli technické závadě nepodařilo toto ID získat při odeslání. ID lze získat z potvrzujícího emailu, stav nového záznamu se nastaví na Odesláno. Následně lze stav aktualizovat obvyklým způsobem.

Oprávnění k uživateli - okno Oprávnění pro uživatele bylo přepracováno, seznam objektů je nyní umístěn vpravo a je podstatně větší.

Manager - opraveno otevírání kontextové nápovědy.

Zobrazení Pohyby, Pohyby od/do a Výdeje v modul Sklad byly upraveny tak, aby byly zobrazeny i pohyby, k nimž neexistují doklady (např. jsou-li v archivu).

Tiskový formulář Hlavní kniha (pohyby na účtu) - při přechodu na druhou stránku (u stejného účtu) obrat se přičetl k průběžnému zůstatku dvakrát a průběžný zůstatek nesouhlasil se skutečností. Chyba je opravena v tomto vydání.

Objednávka německy - oprava prohozených subjektů odběratel a dodavatel.