Souhrn změn ve vydání 20111130

vydání: 20111130 - verze: 12

Přehledy v modulu Prodejna

V modulu Prodejna byly upraveny přehledy dokladů.

 • Do přehledů "po položkách" byl přidán sloupec Produkt.
 • V přehledu Prodeje se vrácení a výdeje peněz zobrazují záporným číslem.
 • Přehled Součty dle referentů byl přepracován. Nyní se zobrazují zvlášť částky za prodané zboží a zvlášť za peněžní operace. Obě hodnoty jsou navíc rozepsány na částky za prodej a vrácení zboží, resp. příjem a výdej hotovosti.
 • Nový přehled Tržba zobrazuje částky za prodej zboží a služeb, vrácení zboží a služeb, celkovou částku obratu za zboží, příjem hotovosti, výdej hotovosti a celkový obrat hotovosti.
  Částky jsou uvedeny za jednotlivé knihy (hotovost, Euro a bezhotovostní prodeje) a je uveden i celkový součet.

Doplněk Čárové kódy

V doplňku Čárové kódy byl upraven import dávek.

 • Pokud není při spuštění importu nalezen nastavený soubor, zobrazí se okno pro zadání souboru.
 • V definici importu přibyla volba umožňující přesunout po importu zpracovaný soubor do jiné složky (původní volby přejmenovat, smazat a ponechat jsou zachovány).
 • Pokud není nastavená kniha pro příslušnou operaci, zobrazí se dotaz na výběr knihy při importu.

Sloupec Variabilní symbol v účetnictví

Do zobrazení tabulky agendy Účetnictví přidány sloupce:

 • Variabilní symbol platby
 • Související doklad
 • Datum a čas zaúčtování

Prvky Variabilní symbol a Variabilní symbol platby jsou nyní modrým textem a poklepáním se otevře doklad, který souvisí s daným záznamem (například doklad hrazený položkou bankovního výpisu). Pokud není souvislost uvedená, pokusí se systém vyhledat doklad podle čísla a variabilního symbolu. V tomto případě bohužel nelze garantovat, že otevřený doklad jednoznačně souvisí s uvedeným variabilním symbolem, protože se může jednat o náhodnou shodu variabilních symbolů.

Tiskové formuláře Výkaz zisku a ztrát 2004 a Rozvaha 2010 pro státní neziskové organizace

Při tisku s přesností na koruny (ne tisíce) bude jednotka uvedena novým popisem: "v Kč s přesností na dvě desetinná místa."

Tiskový formulář Zakázka se stavem položek

Při tisku tohoto formuláře v cizí měně se zobrazí chyba Program Altus Vario 12.0 nenalezl pole Me použité ve výrazu. Chyba je opravena v tomto vydání.

Vyskladnění všech položek

Pokud se při vyskladňování všech položek dokladu (nebo obdobné operaci) nepodaří vyskladnit položku, zobrazí se chybová hláška. Dále se zobrazí dotaz, zda se má pokračovat s výdejem ostatních položek. Tento dotaz nově obsahuje volbu Nezobrazovat chybové hlášky při zpracování zbývajících položek. Pokud tuto volbu vyberete, proběhne vyskladnění ostatních položek bez toho, že by bylo přerušováno informačními okny u položek, které se nepodaří vyskladnit.

Tip: Pokud potřebujete vyskladnit větší počet položek nebo více dokladů naráz, můžete použít funkci menu Agenda/Vyskladnit doklady... . Tato funkce umožní vybrat více dokladů. Pokud se vyskladnění některé položky nepodaří, nebude průběh přerušen. Seznam případných nevyskladněných položek se zobrazí na konci funkce.

Číslo bankovního účtu na vydaném dokladu

U vydaných dokladů lze změnit typ dokladu mezi Faktura a Dobropis (pokud je to povoleno v dané knize). Jestliže se zvolí dobropis a vloží se kontakt, uvede se bankovní spojení vloženého kontaktu. Pokud se následně změní typ dokladu zpět na fakturu, bude číslo účtu změněno na výchozí hodnotu. V minulých vydáních bylo číslo účtu ponecháno, což mohlo způsobit problém, protože na faktuře je potřeba uvést číslo účtu naší firmy a ne firmy vložené.

Manager - nová zobrazení

V modulu Manager, ve skupině Finance, přibyla nová zobrazení:

 • Výnosy / náklady podle středisek / zakázek
 • Zůstatky
 • Zdroje se změnily na Výroba a současná zobrazení byla přesunuta do složky Výroba / Zdroje
 • Přibylo zobrazení Výroba dle období

Aktualizace a úpravy

Pokud se ve složce Setup\Upravy přidají nějaké komponenty do složky modulu nebo doplňku, který je distribuován pomocí složky Upravy a zároveň se aktualizuje pomocí funkce Vyhledat a stáhnou aktualizace, dojde při aktualizaci k odstranění přidaných komponent ze složky Upravy. V tomto vydání je aktualizace upravena tak, aby "úpravy úprav" byly zachovány.

Kontrola číselných řad

Funkce kontroly číselných řad (modul Účetnictví) byla upravena.

 • Nyní bude správně kontrolovat i knihy se zadávanou řadou. (Podmínkou je, aby vzestupné číslo bylo na konci, tj. nesmí ho následovat číselný suffix, např. 0001-2011 neprojde, projde 2011-0001.)
 • Funkce nebude hlásit doklady "vklíněné" do řady pomocí suffixu "a" (např. kursové vyrovnání v bance).
 • Funkce bude kontrolovat také čísla, která neodpovídají zadanému formátu (omezeně).
 • Ve výpisu kontroly bude uveden počet zkontrolovaných dokladů.

Mzdy - ZP a Jiný příjem pro doplatek

Pokud se v měsíčních složkách zadá složka Jiný příjem pro doplatek ZP s nulovou částkou, zjišťuje se nově, zda existují souběžné poměry, ve kterých je spočítán základ ZP a ve kterých se doplatek neprovádí. Zjištěná částka se použije stejně, jako by byla do složky Jiný příjem pro doplatek ZP zadána. Tato operace probíhá pouze v nesouběžném poměru, který má nastaven Doplatek ZP do MVZ a zaměstnanec nemá nastaven parametr Plátce stát. Složku Jiný příjem pro doplatek je možné nastavit jako Výchozí, aby se nemuselo myslet na její zadávání. Pokud bude mít zaměstnanec příjem ještě v jiné firmě, pak se částka musí do složky Jiný příjem pro doplatek zadat celá včetně souběžných poměrů, jako doteď.

Mzdy – nezadání zdravotní pojišťovny

Pokud není uveden název zdravotní pojišťovny v poli Zdravotní pojišťovna (dále jen ZP), objeví se v detailu záznamu Pracovníka hláška: „Zadejte prosím zdravotní pojišťovnu. Bez zadané ZP nelze správně zpracovat mzdy!“ Jestliže ale není ani poté ZP zadána, proběhl výpočet bez hlášky a bylo chybně odvedené pojistné na ZP. Proto byla provedena úprava, která zajistí, že při výpočtu mzdy se pole Zdravotní pojišťovna kontroluje a v případě, že ZP vyplněna není, objeví se hláška: „Nelze spočítat mzdu, protože u pracovníka XY není určena zdravotní pojišťovna. Doplňte zdravotní pojišťovnu v detailu pracovníka.“

U Dohod o provedení práce nebo Dohod o pracovní činnosti, které nedosahují rozhodného příjmu, je třeba do pole Zdravotní pojišťovna na kartě Personální zadat fiktivní ZP, zpravidla s názvem není evidována.

Seznam Celní sazebník

V detailu produktu, v rozbalovacím seznamu Celní sazebník, byl rozšířen sloupec Popis tak, aby se vešly delší popisy.

Tiskový formulář Faktura

Při tisku faktur s velkým počtem položek se nevytisknul první řádek poznámky nebo textu dokladu, pokud tento řádek vyšel na konec stránky. Podmínkou bylo, aby se faktura tiskla na více než 2 stránky. V tomto vydání je oprava této chyby.

Tisk inventury - pouze rozdíly

Při tisku inventury lze v tomto vydání zvolit, zda se mají vytisknout všechny položky inventury, nebo jen položky s rozdílem.

Zdroje - přesun záznamu do knihy

V menu agendy Zdroje přibyl příkaz Přesunout záznam do knihy... . Příkaz umožňuje přesunout zdroj do jiné knihy.

Kopírování zakázky do stávající objednávky

Při kopírování zakázky se chybně kontrolovala shoda kontaktu ze zakázky s kontaktem v objednávce. Tato chyba je odstraněna.

Načítání kontaktních údajů z MFČR

Při načítání dat z MFČR se načítala standardizovaná adresa. Tato adresa se může lišit proti adrese zapsané v obchodním rejstříku (liší se například posledním číslem v PSČ).

Od tohoto vydání se bude načítat adresa tak, jak je uvedena v obchodním rejstříku.

Rozpuštění vedlejších nákladů a hospodářský rok

V seznamu dokladů pro rozpuštění nákladů se zobrazují doklady z aktuálního a loňského roku. Rok se vybírá podle data dokladu, což je problém v případě, že se používá hospodářský rok. V tomto vydání se doklady vybírají podle roku, do kterého jsou vystaveny.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 23. 11. do 29. 11., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

V uvedeném období nebyl vytvořen nový dokument nápovědy.

Významně aktualizované dokumenty

Vystavení dokladů (popis dialogu) 

Doplněné dokumenty

Fakturovat na základě jiného dokladu (Přijaté doklady)
Fakturovat na základě jiného dokladu (Vydané doklady)
Vystavit fakturu podle (Přijaté doklady)
Vystavit fakturu podle (Vydané doklady)
Karta Součet - Doklad
Připojení nové zálohy k faktuře (Vydané doklady)
Zálohy - přiřazení uhrazené zálohy k dokladu
Vystavit zálohy k zakázkám - nabídkám (Zakázky)
Příkazy místní nabídky nad položkou
Sériová čísla
Vystavit fakturu k příjemce - výdejce (Skladové doklady)
Vydání zakázky a fakturace
Vystavení pokladního dokladu na základě vystavených dokladů
Vystavit příjemky k pokladním dokladům
Vystavit výdejky k pokladním dokladům
Vystavit pokladní doklad vrácení
Vytvořit doklad (Pokladna)
Nastavení modulu (agendy) Přijaté doklady 

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
 • Zobrazení agendy Banka
 • Zobrazení agendy Příkazy
 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Dokumenty
 • Zobrazení agendy Pokladna
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Zobrazení agendy Katalog
 • Zobrazení agendy Úkoly
 • Zobrazení agendy Zakázky
 • Zobrazení agendy Objednávky
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Aktualizace pomocí služby VarioServer
 • Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.