Souhrn změn ve vydání 20110727

vydání: 20110727 - verze: 12

Vario 12 a Access 2010

Toto vydání podporuje Access 2010. Jedná se zatím o testovací možnosti s určitými omezeními - nefungují grafy s parametry v modulu Manager a grafy na kartách detailů. U některých tiskových formulářů se odlišně tisknou vodorovné linky (liší se náhled od tisku a při exportu do PDF je linka dvojitá).

Instalace: Před instalací Varia nainstalujte na počítač Access 2010 (plný nebo runtime v české verzi, 32-bit). Runtime Access 2010 v české verzi lze stáhnout ze stránek firmy Microsoft.

Upozornění: Access 2010 můžete použít pro testování, jeho použití nad produkčními daty zatím nedoporučujeme. Access 64-bit verze není a nebude podporována.

Fakturovat výdejky a vratky

V agendě Vydané doklady, v menu Fakturovat - Výdejky, jsou 4 nová zobrazení:

 • Skladové výdejky a vratky k fakturaci po dokladech
 • Skladové výdejky a vratky k fakturaci po položkách
 • Nefakturované skladové výdejky a vratky po dokladech
 • Nefakturované skladové výdejky a vratky po položkách

Zobrazení umožňují vystavení faktur výdejkám a vratkám zároveň.

Kopírovaní oprávnění

V možnostech Varia, v sekci Uživatelé a Skupiny, jsou nová tlačítka Kopírovat oprávnění a Nahradit oprávnění.

Kopírovat oprávnění: zkopíruje oprávnění z vybraného uživatele (skupiny), přidá oprávnění ke stávajícím oprávněním vybraných uživatelů (skupin).

Nahradit oprávnění: nahradí stávající oprávnění vybraných uživatelů (skupin) oprávněními vybraného uživatele.

Tip: Oprávnění nastavujte přednostně skupinám. Uživatelům přidělte oprávnění zařazením do skupin.

Poznámka: Odepření má vyšší prioritu než povolení. Pokud je přístup k objektu v jedné skupině povolen a v druhé není povolen, bude výsledkem kombinace (při kopírování nebo při členství ve více skupinách), tj. povolení přístupu. Pokud je přístup v jedné skupině povolen a v druhé odepřen, bude ve výsledném oprávnění přístup odepřen.

Tiskový formulář Odsouhlasení pohledávek k datu zrychlen

Při použití uvedeného formuláře na datech na SQL serveru bude načítání rychlejší.

Přejmenování skupiny uživatelů

V možnostech Varia lze přejmenovat skupinu. V tomto vydání je doplněn také převod oprávnění z původní na přejmenovanou skupinu.

Při odstranění skupiny se oprávnění definovaná pro skupinu odstraní.

Detail produktu a seznam Celní sazebník

Do seznamu pole Celní sazebník (na kartě Obecné) byl přidán sloupec s popisem nomenklatury.

Obaly - čtvrtletní výkaz úprava pro novou šablonu

Export do XLS šablony hlásí chybu na nové šabloně výkazu o produkci obalů. V tomto vydání je funkce upravena tak, aby fungovala s novou šablonou bez chybové hlášky.

Kampaně - karta Prodeje

V detailu záznamu Kampaně, na kartě Prodeje, byla přidána zobrazení přehledů prodejů. Zobrazení nyní zahrnují prodeje určených i získaných kontaktů (pole odkud přišel v detailu kontaktu) před nebo od začátku kampaně. Grafy zobrazují trend tržeb před začátkem kampaně až po konec kampaně. Pro správnou funkčnost je potřeba evidovat pole Datum od.

Grafy TOP

V Adresáři byla aktualizovaná zobrazení Největší odběratelé, Největší odběratelé od/do, Největší dodavatelé, Největší dodavatelé od/do. Kontakty se nyní seskupují podle IČ kontaktu a byl zvýšen limit zobrazovaných záznamů v grafu z 10 na 30.

Mzdy - export tiskových formulářů do PDF

Některé tiskové formuláře v modulu Mzdy (ELDP, Přehled o výši pojistného, Přehled o platbě pojistného a Nemocenské pojištění) se exportovaly do PDF bez znaků s diakritikou. V tomto vydání jsou na formulářích použita písma, která se exportují do PDF správně.

Předvaha ke dni

V případě některých kombinací verze SQL serveru a národního prostředí nefungoval tisk předvahy k zadanému datu. Chyba je opravena v tomto vydání.

Pro vývojáře: přecházíme na MSXML v 6.0

Z důvodu podpory Access 2010 jsme změnili reference MSXML z v 5.0 na v 6.0. Pokud využíváte funkcí třídy XML z VarioLib, je potřeba změnit deklarace objektu DOMDocument50 na DOMDocument60.

Pro správce: Chyba ActiveX component can't create object

Pokud se během prvního spuštění Varia zobrazí uvedená chybová hláška, jedná se pravděpodobně o problém s chybějící knihovnou MSXML v 6.0. Tento problém se týká pouze starších operačních systémů bez aktuálních Service packů (např. Windows XP SP 2). V tomto případě stačí nainstalovat balíček msxml6.msi, který stáhnete ze stránek Microsoftu. Doporučujeme také aktualizovat operační systém pomocí aktuálních Service packů.

Pro správce: Aktualizace s převodem dat zřejmě již v příštím vydání

V příštím vydání chystáme aktualizaci datové struktury. Z důvodu změn v datové struktuře se při aktualizaci bude měnit návrh databáze, a proto se při aktualizaci musí všichni uživatelé odhlásit z Varia. Prosím, počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy. Na aktulizaci datové struktury upozorníme v Souhrnu změn u vydání, jež tuto aktualizaci bude obsahovat.

Tip: Používejte tlačítko Předchozí filtr

V tabulce agendy se vyhledávají data tak, že se nejprve zvolí vhodné zobrazení a následně se aplikují filtry. Běžně se používá postup, při kterém se postupně přidávají filtry podle výběru. Pokud při přidávání dalších kriterií uděláte chybu, nebo se chcete vrátit k předchozímu filtru, protože potřebujete zadat jiné kritérium, stačí klepnout na tlačítko Předchozí filtr (nalézá se na panelů nástrojů Filtry). Méně známou vlastností tohoto tlačítka je, že vrácení předchozího filtru funguje i pokud byl filtr aplikován na předešlé zobrazení. Díky tomu se při hledání dat v tabulce agendy můžete vrátit zpět k předchozímu zobrazení a záznamům vybraným filtrem.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, byly v období od 13. 7. do 20. 7. aktualizovány následující dokumenty dle pořadí důležitosti:

Nový dokument

Zobrazení agendy Evidence smluv 

Významně aktualizovaný dokument

Nastavení agendy Skladové doklady
Karta Souvislosti - Doklad

Doplněný dokument

Obchod (Manager)
Rozdělení úhrad v cizí měně
Obecné informace o exportech a importech agendy Katalog
Seznam doplňků v systému Vario
Karta Součet - Doklad
Vystavit výdejky k zakázkám
Vystavení skladového dokladu na základě jiného dokladu
Vydání zakázky a fakturace
Vkládání a přidání položek na doklad
Obecné informace o modulu Přijaté doklady
Příjem na sklad
Vystavení nového přijatého dokladu
Doporučení pro práci s agendou Účetnictví
Převod mezi sklady, dialog Obchodní případ a rozdělení položky
Tiskové výstupy agendy Účetnictví
Dobropis k přijaté faktuře nebo vratce
Vystavit dobropis k vybrané faktuře a vratce
Nabídka - Zakázka - Objednávka (popis dialogu)
Dialog Průvodce vystavením objednávek 

Dočasně nedostupný dokument
 • Časový posun nároku DPH
 • Sdružování úhrad na příkazu
 • Vystavit výrobní zakázky
 • Pohyby a doklady v Prodejně
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
   
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy z důvodu aktualizace zastaralého obsahu článků.