Souhrn změn ve vydání 20110309

vydání: 20110309 - verze: 12

Dnešní aktualizace Varia přináší dvě úpravy, které šetří čas. První je možnost otevírání detailu skladové položky, které je stejně snadno dostupné jako otevření detailu produktu z katalogu. Nastavování Varia ve firmách s mnoha knihami dokladů usnadní nová funkce kopírování šablon mezi knihami.

Adresář - odstranění duplicit

Při odstranění duplicitního kontaktu se nově převádějí Dodací místa, Sdružení a Úkoly. Byl opraven převod bankovních spojení, který v určitých situacích zastavil převod kvůli chybě.

Nově se při převodu poboček kontroluje shodnost určitých údajů s centrálou (IČ, DIČ, adresa sídla a obchodní rejstřík). 

Účetnictví - zobrazení Účetní kniha

Zobrazení Účetní kniha bylo upraveno tak, aby zobrazovalo záznamy ze všech knih agend Účetnictví. Důvodem je, aby se zobrazovaly všechny pohyby na daném účtu bez ohledu na umístění záznamu.

V seznamu uložených filtrů je nový filtr s názvem Dialogový filtr, který je určen pro zobrazení Účetní kniha a Deník. Tento filtr otevře okno, ve kterém lze ze seznamu vybrat číslo účtu a (nebo) středisko. Po potvrzení se zobrazí v tabulce agendy jen záznamy na dané číslo účtu (středisko). Nový filtr umožní pohodlnější prohlížení konkrétního čísla účtu v zobrazení Účetní kniha. 

Ostatní

Převod dat z Varia 11 do Varia 12 - bylo opraveno nastavení výchozí hodnoty nových polí Průměrná mzda, DP pracovník a DP zaměstnavatel při převodu dat z Varia 11 do Varia 12. Pro převod dat z předchozí verze systému používejte vždy nejnovější vydání obou systémů.

Zkopírovat zakázku do nové poptávky - oprava chyby Doklad se nepodařilo otevřít.

Výběr typu dokladu - pokud vystavujete doklad pomocí funkce "vystavit/fakturovat/vydat..." do knihy, která používá samostatné číselné řady pro každý typ dokladu a navíc obsahuje více různých dokladů stejného typu, bude se při vystavení dokladu zobrazovat dotaz, který doklad daného typu se má použít. V předchozích vydáních se vystavil první dostupný doklad daného typu. V případě knihy s různými číselnými řadami však doklad nelze dodatečně změnit a tento problém řeší uvedená úprava.

Kopírování šablon - v nastavení možností knihy je nová možnost kopírování šablony do dalších knih. Pokud vytvoříte šablonu a chcete ji používat také v dalších knihách dané agendy, můžete ji nyní snadno zkopírovat do dalších knih klepnutím na tlačítko Kopírovat... a následným výběrem knih.

Příkazy ABO společná číselná řada - pokud vedete více účtů u jedné banky, je některými bankami požadováno, aby číslování pořadí výpisů bylo společné pro všechny účty. Z tohoto důvodu je v novém vydání nová volba Společná číselná řada v nastavení homebankingu pro příkazy ABO (ČS, ČSOB) a KM (KB).

SDK příklady práce se skladem - do databáze příkladů přibylo nové okno se zdrojovým kódem, který demonstruje zaskladnění, rezervaci, vyskladnění a převod skladových položek.

Konto nákup - pokud se používá zvláštní účet dodavatele u firmy, vyplní se tento účet jako účet dokladu při vložení firmy na přijatou fakturu. V předchozích vydáních se však tento účet nevyplnil, pokud byla přijatá faktura vystavena podle příjemky nebo objednávky.

Kontrola při smazání položky dokladu - při smazání položky dokladu se nezobrazilo varování na uzavřené období DPH. Nyní je kontrola doplněna. Byla také upravena kontrola při přidání položky (varování se nezobrazilo při založení položky, ale až při vyplnění částky).

Objednávky zobrazení po položkách - ze zobrazení po položkách nebylo možné otevřít produkt poklepáním.

Otevření skladové položky - v položkách dokladu a v zobrazení agend "po položkách" je nyní ve sloupci Sklad použit "modrý text". Poklepáním na název skladu se otevře detail skladové položky. Díky tomu si můžete zvolit, zda otevřete produkt z katalogu poklepáním na produkt, nebo detail skladové položky poklepáním na sklad. Skladová položka bude výhodnější, pokud se chcete podívat na stav daného produktu na daném skladu, protože údaje jsou zobrazeny na kartě Obecné, kdežto u detailu z katalogu musíte přejít na kartu Sklad.

Tisk DEMOVERZE - pokud je modul v režimu demoverze, tiskne se na tiskových výstupech podtisk DEMOVERZE SOFTWARE. V minulém vydání se tento text tiskl, jakmile měla některá z licencí daného modulu jiný stav než Plná (tj. Demo nebo Objednáno). Od tohoto vydání se text tisknout nebude, pokud bude alespoň jedna licence daného modulu mít stav Plná. Díky tomu nezpůsobí objednání dalších licencí znehodnocení tisku.