Souhrn změn ve vydání 20110615

vydání: 20110615 - verze: 12

Párování objednávek a přijatého zboží

Ve Variu 12 je zajištěno odepisování zboží z objednávek jejich jednoznačným spojením s nákupními doklady (fakturou přijatou, příjemkou nebo výdajovým pokladním dokladem). Přínosem toho řešení je pořádek v přehledu objednaného a dodaného zboží a absolutní dohledatelnost všech dokladů souvisejících s konkrétním nákupem. Nevýhodou je nutnost určovat při příjmu zboží objednávky, kterými bylo zboží přijato.

Nová funkce, určená pro automatické vyhledání a připojení objednávek k nákupnímu dokladu, tuto nevýhodu odstraňuje. Při jejím použití se postupuje následovně:

 • Máme objednané zboží, existují objednávky ve stavu OBJEDNÁNO nebo POTVRZENO.
 • Zboží, které bylo dodáno, se zapíše na přijatou fakturu, pokladní doklad nebo příjemku standardním způsobem.
 • Pomocí příkazu Vyhledat a připojit objednávky..., který se nachází na místní nabídce tlačítka "Stav vše" (rozbalovací tlačítko vedle tlačítka Zaskladnit).
 • Vario vyhledá položky objednávek se stejným Produktem, Variantou a Skladem a připojí je k nákupnímu dokladu. Díky tomu se stav položky příjemky změní na FAKTUROVÁNO, PŘIJATO a případně OK.

Konkrétní objednávku nebo objednávky lze určit vyplněním čísla objednávky na kartě Obecné.

Více informací o funkci naleznete v článku nápovědy Párování objednávek s produkty v položkách dokladu.

Homebanking - sdružené platby

Při odesílání sdružené platby se nyní budou odesílat i ostatní údaje (plátce, banka adresa a info o poplatcích). Podmínkou je, že musí být na všech sdružených položkách daný údaj stejný.

Homebanking BEST - platby SEPA

V položce zahraničního bankovního příkazu je možno v poli Plátce poplatků vyplnit hodnotu SEPA. Tato hodnota znamená, že se jedná o platbu SEPA. SEPA platba je europlatba, která by měla mít levnější poplatek.

Pravidla pro SEPA platbu jsou: zadaný účet ve formátu IBAN, zadaný BIC kód banky a měna EUR. Poplatky v případě SEPA platby jsou SHA (sdílené). Částka je připsána na účet příjemce ve výši odeslané částky. Poplatky se strhávají vždy samostatně. V současné době má význam nastavit SEPA platbu pouze, pokud používáte homebanking KB ve formátu BEST.

Homebanking - variabilní symbol a MT940

Kontrola příkazů pro formát MT940 nyní akceptuje ve variabilním symbolu také text (0 až 10 znaků, běžně se používá pouze číslo 10 znaků). Formát MT940 nezná údaj Variabilní symbol. Variabilní symbol se předává pomocí ostatních údajů (poznámka) a proto na obsahu nezáleží. Musíte ovšem zvážit, jestli je příjemce schopen Variabilní symbol obsahující text akceptovat.

Účetnictví - Rozvahy

Do modulu Účetnictví byly přidány nové rozvahy:

 • Rozvaha 2010 anglicky
 • Rozvaha 2010 německy
 • Rozvaha 2010 pro státní neziskové organizace
 • Rozvaha 2010 pro neziskové organizace

Dle nastavení účetnictví se tiskne tiskový formulář Rozvaha 2010 ve verzích pro neziskové organizace nebo státní neziskové organizace. Přepínání funguje automaticky (platí pro standardní verzi v češtině).

Původní verze rozvah (Rozvaha 2004, Rozvaha 2004 pro státní neziskové organizace a Rozvaha 2010 pro neziskové organizace) se již neinstalují do nainstalovaného Varia. Ve stávajících instalacích jsou zachovány jejich původní verze.

Účetnictví - Výkaz zisků a ztrát 2004 německy

Přibyl nový tiskový formulář Výkaz zisků a ztrát 2004 německy.

Účetnictví - filtrování položek v detailu účetního deníku

V položkách Rozúčtování, v detailu dokladu z Účetního deníku, lze nyní filtrovat a řadit obdobně, jako v položkách prvotního dokladu.

Účetnictví - Předvaha

V tiskovém formuláři Předvaha je nově možné omezit tištěné obraty a zůstatky do konkrétního data. Vedle seznamu Období do přibylo tlačítko kalendáře Dialog Kalendář. Kliknutím na něj se zpřístupní pole pro zadání data do. Jestliže je datum rovno poslednímu dni období, potom se datum ignoruje a tiskne se standardně k období. Výběrem období ze seznamu se zadané datum zruší a bude se tisknout podle období.

Zadáním data do se z tiskového formuláře vyloučí doklady, které mají datum vyšší než zadané datum. To neplatí pro doklady, které patří do období Otevření účtu.

Při tisku sloupců Středisko a Zakázka se nyní budou řadit řádky podle konta a následně podle hodnot v těchto sloupcích.

Účetnictví - Manažerská předvaha

Do tiskového formuláře Manažerská předvaha byly přidány součty hospodářského výsledku i za sloupce počátečních zůstatků a měsíce.

Dále byl přidán tisk kritérií. Při použití kritérií Středisko nebo Zakázka se uvede použité omezení v podnadpisu tiskového formuláře.

Orientace stránky byla změněna na výšku, aby byl tisk úsporný.

Účetnictví – Účetní kniha dle DUZP

Do zobrazení 'Účetní kniha' a 'Účetní kniha dle DUZP' v účetnictví byl přidán sloupec Rozdíl, který obsahuje rozdíl Má dáti - Dal.

K zobrazení 'Kniha dle DUZP' byl přidán uložený filtr 'Různá období', který vybere záznamy, kde Období je různé od Období DUZP.

Tip: Jak zkontrolovat rozdíl mezi stavem účtu DPH 343 proti Přiznání k DPH, který vzniká z důvodu účtování na jiné "účetní" období, než je období přiznání k DPH:

 • Otevřete zobrazení Účetní kniha dle DUZP. Na panelu nástrojů Filtry zvolte ze seznamu uložený filtrů filtr Různá období.
 • Nad sloupcem Konto otevřete místní nabídku a do pole Filtr pro zadejte 343* a potvrďte klávesou Enter.
 • Zobrazí se zápisy na účty 343, u kterých se liší účetní období od období pro DPH.
 • Nad sloupcem Období DUZP otevřete místní nabídku a do pole Filtr pro zadejte období, které kontrolujete.
 • Nad sloupcem Rozdíl otevřete místní nabídku a zvolte Rychlý součet.
 • Pokud od výsledné hodnoty odečtete stejně zjištěný rozdíl minulého měsíce, bude se výsledek rovnat rozdílu vypočtenému na zúčtovacím interním dokladu (rozdíl květen minus rozdíl duben = rozdíl na ID za květen).
 • Rozdíl několika desítek haléřů je skutečné zaokrouhlení DPH sledovaného měsíce. 

nebo

 • Otevřete zobrazení Účetní kniha dle DUZP.
 • Nad sloupcem Konto otevřete místní nabídku a do pole Filtr pro zadejte 343* a potvrďte klávesou Enter.
 • Nad sloupcem Období DUZP otevřete místní nabídku a do pole Filtr pro zadejte číslo období (měsíce) a potvrďte klávesou Enter.
 • Zobrazí se zápisy na účty 343 podle období, které je shodné s Přiznáním k DPH.

Účetnictví - Tiskový formulář Seznam knih

Do tiskového formuláře, který slouží pro tisk seznamu knih a číselných řad, byly přidány sloupce Měna knihy a Účet knihy.

Datové schránky - přiřazení osoby

 • Pro zadání Odesílatele nebo Příjemce je nyní možné použít také identifikační číslo firmy.
 • V dialogu Detail datové schránky je po vytvoření nové firmy tato firma automaticky spárována s touto datovou schránkou. 

Změna kurzu na faktuře hrazené zálohou

Dodatečná změna kurzu na faktuře, která je hrazená zálohou, mohla v některých případech vést k rozdílnému výpočtu částky zbývá uhradit v korunách. V tomto vydání je přepočet uhrazených záloh a částky zbývající k úhradě sjednocen tak, aby výsledky byly stejné jako při úhradě zálohy.

Tisk faktur

Po změně způsobu formátování faktur, které šetří místo a umožňuje tisk alternativního bankovního spojení, došlo v určitých případech k nemožnosti vytisknout fakturu. V tomto vydání je chyba opravena.

Ve fakturách byl upraven tisk jednotek tak, aby se tisklo množství měrných jednotek v případě balení (nebo jednotek), které obsahují menší množství než jednotka základní. V předchozích vydáních se množství základní jednotky zobrazovalo pouze v případě, že balení obsahovalo větší množství základních jednotek.

Prodejna - platba v EUR a vrácení zboží

Pokud se vrací zboží a vzniká záporný doklad na částku v EUR, docházelo k nesprávnému výpočtu částky nazpět v CZK. Chyba byla opravena.

Mzdy - duplicitní zdravotní pojišťovny po upgrade z Varia 11

Po převodu dat z Varia 11 mohlo dojít k duplikaci zdravotních pojišťoven v seznamu plateb institucí. Tento problém je odstraněn v tomto vydání.

Mzdy - Potvrzení o zdanitelných příjmech

V tiskovém formuláři Potvrzení o zdanitelných příjmech byl doplněn tisk období v záhlaví. Dále byl doplněn tisk roku, za který pracovník nepodepsal prohlášení daně.

Mzdy - Export v XML

Do exportu údajů pracovníků v XML byl doplněn přenos ostatních adres (dosud se přenášela jen adresa trvalého bydliště).

Mzdy - Roční zúčtování a hromadné zrušení zatržení

Pomocí funkce Najít a nahradit lze nyní hromadně přepínat zatržení údaje Vyrovnání daně.

 • Zobrazte sloupec Roční zúčtování (pomocí příkazu menu Formát / Zobrazit skryté sloupce).
  Poznámka: dříve se sloupec jmenoval Zúčtování.
 • Je možno vybrat filtrem jen pracovníky, u kterých se má provést změna.
 • Klepněte do sloupce Roční zúčtování (nebo vyberte celý sloupec).
 • Pomocí příkazu menu Úpravy / Nahradit otevřete okno Nahradit a zaměňte hodnoty Ano na Ne nebo naopak - podle potřeby.

Vydané doklady - grafy a zobrazení

 • V grafu Největší dlužníci byla opravena chyba, která způsobovala, že se nenačítaly do součtu neuhrazené vydané dobropisy.
 • Zobrazení Zisk z prodeje ze skladu nyní nezahrnuje položky, jejichž stav je Záloha.

Tip: Tisk více záznamů najednou

Dnešní tip je poněkud prostý, ale protože řada uživatelů jej nezná, doufáme, že pokročilí uživatelé nám prominou.

Tiskové formuláře, které jsou určené pro tisk aktuálního záznamu, jako například faktura, akceptují výběr více záznamů v tabulce agendy. Pokud tedy například chcete vytisknout 5 naposledy vystavených faktur, stačí v tabulce agendy vybrat myší 5 posledních řádků a klepnout na tlačítko Tisk (Náhled) na panelu nástrojů agendy. Záznamy se vybírají tažením myši přes volič záznamů nebo alternativně tažením kurzoru ve tvaru kříže přes buňky tabulky.

Tisk vybraných záznamů lze alternativně použít místo tisku podle filtru. Záznamy vyberete filtrem, označíte vše (horní levý roh tabulky) a vytisknete požadovaný tiskový formulář. Tento způsob se hodí v případě, že tiskový formulář není svým zdrojem kompatibilní se zdrojem zobrazení tabulky agendy a nedovoluje proto zvolit rozsah tisku podle filtru.

Tip: Hromadná změna údajů

V dnešní aktualizaci zmiňujeme novou možnost změnit hromadně zatržení pole Vyrovnání daně. Když potřebujete změnit hodnotu u více záznamů najednou, je nepohodlné otevírat jeden detail záznamu za druhým a jednotlivě měnit hodnoty. Proto doporučujeme zkusit následující možnosti:

 • Vyberte záznamy, u kterých chcete provést změnu, v tabulce agendy pomocí filtru. Umístěte kurzor do sloupce, který obsahuje danou hodnotu. Pomocí příkazu menu Úpravy / Nahradit... otevřete okno pro vyhledání a nahrazení. Můžete vyhledat konkrétní hodnotu nebo prázdnou hodnotu.

Ne všechna pole lze pomocí okna Najít a nahradit aktualizovat. Pokud v daném sloupci nelze hodnotu zaměnit, zbývají dvě možnosti:

 • Zkuste povolit úpravy v tabulce agendy (pokud to daná agenda a zobrazení umožňují) a potom znovu zavolat příkaz menu Úpravy / Nahradit..., nebo zadat hodnoty přímo do tabulky agendy (je možné použít vkládání sloupce hodnot do vybrané oblasti).
 • Zjistit, zda v menu Agenda není funkce, která hromadnou změnu umožňuje. Například v agendě Katalog je samostatná funkce pro změnu použití množství (používat varianty, balení, sériová čísla, šarže, trvanlivosti a umístění). V agendách Mzdy a Personalistika je několik funkcí pro hromadné zadávání a úpravy.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, byly v období od 9. 6. do 15. 6. aktualizovány následující dokumenty dle pořadí důležitosti:

Nový dokument

Párování objednávek s produkty v položkách dokladu
Zobrazení agendy Přijaté doklady
Vystavení vratky k vydanému dobropisu
Vystavení vratky k přijatému dobropisu 

Významně aktualizovaný dokument

Šarže
Sériová čísla
Trvanlivosti
Umístění
Nastavení oprávnění 

Doplněný dokument

Výběr a vložení produktů
Šablony e-mailů
Karta Banky - Kontakt
Varianty - obecné informace
Varianta Číselník
Balení
Rozvržení pro tisk
Výkaz Intrastat (popis dialogu)
Zobrazení agendy Vydané doklady
Vrácení produktů
Vytvoření nového pokladního dokladu
Vystavení pokladního dokladu na základě vystavených dokladů
Příjem na sklad
Vystavení nového dokladu
Význam stavů položek dokladu
Popis karty Položky
Vkládání a přidání položek
Karta Obecné - Doklad

Dočasně nedostupný dokument
 • Časový posun nároku DPH
 • Sdružování úhrad na příkazu
 • Vystavit výrobní zakázky
 • Pohyby a doklady v Prodejně
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
   
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy z důvodu aktualizace zastaralého obsahu článků.