Souhrn změn ve vydání 20111019

vydání: 20111019 - verze: 12

Přijaté doklady a zaokrouhlení

Při zápisu přijatého dokladu je potřeba opsat přesně částky podle dokladu (faktury) dodavatele. Vario během zadávání počítá částky jako DPH, cena s DPH, zaokrouhlení, celkový součet atd. Někdy částky vypočtené souhlasí s dokladem, někdy ne. Částky, které nesouhlasí, je potřeba opravit podle dokladu. Zpravidla je potřeba upravit částku zaokrouhlení celkové částky na kartě Součet.

V tomto vydání je úprava, která pomáhá nastavit zaokrouhlení podle celkové částky přijatého dokladu. Což pomůže ušetřit přepisování zaokrouhlení na kartě Součet. Pokud chcete využít nové vlastnosti, postupujte následovně:

 • Vytvořte nový přijatý doklad.
 • Při zadávání záhlaví zadejte částku kontrolního součtu do pole Celkem (kontrolní součet).
 • Vario z částky kontrolního součtu zjistí, na kolik míst je zadaná částka zaokrouhlená a předvolí hodnotu Zaokrouhlovat součet ve shodě s celkovou částkou dokladu. Díky tomu je velmi pravděpodobné, že po zadání položek bude souhlasit celková částka přijatého dokladu vypočtená Variem na zadaný kontrolní součet, protože Vario částku zaokrouhlí na stejný počet míst. Výhodou zadání kontrolního součtu je také to, že při zavření dokladu se zkontroluje součet zadaných položek proti částce dokladu, čímž se předchází chybám.

Kampaně - seznam kontaktů

V detailu kampaně, v seznamu kontaktů na kartě Kontakty, přibyl sloupec Nadřízený kontakt. Pomocí tohoto sloupce lze rychle rozlišit osoby od firem.

Pod seznamem kontaktů přibylo tlačítko Hromadný výběr, které dovoluje vybrat více kontaktů zatržením v seznamu.

Tip: Kontakty do kampaně lze přidat též z tabulky agendy Adresář. Kontakty v adresáři se vyberou pomocí filtru a potom se přidají funkcí menu Agenda / Přidat kontakty do kampaně....

Řazení seznamu zobrazení v dialogovém okně vystavení dokladů

V okně pro vystavení dokladů (například funkce Fakturovat zakázky) bylo změněno řazení zobrazení tak, aby související zobrazení byla uvedena za sebou.

Tiskový formulář Odsouhlasení závazků (pohledávek) ke dni - přidána měna

Do tiskových formulářů Odsouhlasení závazků ke dni a Odsouhlasení pohledávek ke dni byl přidán tisk v měně. Jsou zobrazeny částky v měně dokladů. Doklady v přehledu jsou seskupeny a sečteny podle měn.

Katalog variant - ukládání rozvržení tabulky

V okně úprav katalogu variant, v dialogu Varianty produktu, se ukládá rozvržení tabulky.

Sklad umístění

Interně byl přepracován způsob, jakým se u produktů určuje, zda používají umístění. Informace je nyní uložena ve skladové položce. V souvislosti s touto úpravou se mírně pozměnilo chování při nastavení umístění pro konkrétní sklad. Při změně nastavení na skladu se zaktualizují existující položky na skladu tak, aby byla informace o jejich umístění doplněna (nebo odebrána). Díky tomu je možné vyskladnit položky i po změně nastavení umístění u konkrétního skladu.

Mzdy - Platební příkaz a Příjemce

V agendě Mzdy bylo do dialogu Platební příkaz v průvodci vytváření, na kartě Volby pro vytváření, přidané pole Nezapisovat příjemce u dobírek a záloh. Pokud bude pole zatržené, vytvoří se do položek příkazu ve sloupci Příjemce slovo Mzda.

Mzdy - výpočet mezd u Nestandardního rozvrhu

Pokud byl v Prac.poměru Nestandardní rozvrh a poměr netrval celý měsíc, počítala se chybně mzda v důsledku chybného Časového fondu. Tato chyba byla odstraněna.

Tip: Šetřete čas kopírováním místo opisování

Při příjmu zboží je potřeba vyplnit položky příjemky nebo přijatého dokladu. Nejpracnějším postupem je přepisování jednotlivých položek z tištěného dokladu. Díky e-mailu však většinou máme k dispozici seznam položek v elektronické podobě. Pokud se podaří získat položky formou tabulky, která obsahuje alespoň sloupce

 • indentifikátor produktu (Produkt, Katalogové číslo, Katalogové číslo dodavatele, Čárový kód),
 • množství a
 • cena,

můžete je vložit do dokladu prostřednictvím schránky.

Postup je následující

 • Z dodacího listu, nabídky nebo faktury v elektronické podobě zkopírujte položky do tabulky v Excelu. Tabulku upravte tak, aby obsahovala výše uvedené sloupce vedle sebe.
 • Odstraňte nepotřebné prázdné řádky (můžete použít řazení nebo filtr apod.). Ujistěte se, že nedošlo k nechtěné změně dat. (Obvyklé je, že z číselných identifikátorů jsou odebrány úvodní 0, nebo je naopak číselný údaj považován za text.)
 • Vyberte sloupce nebo oblast a zkopírujte tabulku do schránky (Ctrl + C).
 • Přejděte do Varia, vytvořte doklad, vyplňte údaje záhlaví.
 • Přejděte na kartu Položky a upravte myší pořadí sloupců tak, aby odpovídalo pořadí zkopírovaných dat z Excelu (například: první sloupec bude Produkt, druhý Množství a třetí Cena).
 • Vyberte nový řádek, klepnutím na volič záznamů (*).
 • Vložte záznamy (Ctrl + V).

Tím se vloží položky do dokladu.

Poznámky

 • Při vložení údajů do sloupce Produkt se vyhledá produkt v katalogu nejen podle identifikátoru Produkt, ale také podle údajů Čárový kód, Katalogové číslo a Katalogové číslo dodavatele (sloupec Číslo alternativní v nákupním ceníku).
 • Čím méně sloupců vložíte, tím lépe. Není například nutné vkládat současně sloupec Cena za jednotku a Cena celkem. Jeden z nich se dopočte.
 • Do položek dokladu též můžete vkládat hodnoty do konkrétního sloupce. Stačí vybrat sloupec a vložit data.
 • Nezapomeňte, že existují i další způsoby, jak dostat položky do Varia. Můžete využít například import dat. Nejpohodlnějším importním formátem je elektronická faktura ve formátu ISDOC.
 • Pro kopírování položek mezi doklady Varia nepoužívejte schránku. Bezpečnější je funkce místní nabídky nad položkami Vložit položky z dokladu....

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 12. 10. do 18. 10., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Reklamace 

Významně aktualizované dokumenty

Vystavení pokladního dokladu na základě vystavených dokladů 

Doplněné dokumenty

Zobrazení agendy Přijaté doklady
Zobrazení agendy Vydané doklady
Zobrazení agendy Skladové doklady
Kontrola ceníkové ceny na položce dokladu
Historie cen
Vzhled tabulky, barva a typ písma buňky pomocí nabídky Formát
Kopírování zakázky a nabídky
Vkládání a přidání položek na doklad
Pokladní doklad - karta Obecné (popis dialogu)
Výdej ze skladu
Vytvoření nového pokladního dokladu
Tiskové výstupy agendy Účetnictví 

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
 • Zobrazení agendy Banka
 • Zobrazení agendy Příkazy
 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Dokumenty
 • Zobrazení agendy Pokladna
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Zobrazení agendy Katalog
 • Zobrazení agendy Úkoly
 • Zobrazení agendy Zakázky
 • Zobrazení agendy Objednávky
 • Pohyby a doklady v Prodejně
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Evidence smluv
 • Aktualizace pomocí služby VarioServer
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.