Souhrn změn ve vydání 20110608

Tisk loga na faktury

V možnostech Varia lze nastavit logo, které se bude tisknout na dokladech Faktura (všechny typy faktur), Pokladní doklad, Dodací list, Zakázka a Objednávka (všechny typy objednávek). Logo se zadá výběrem souboru obrázku (png, gif, bmp, jpg). Lze upravit jeho umístění a velikost. Popis nastavení loga naleznete v článku dokumentace Logo na doklad.

Z ekologických důvodů se logo netiskne na doklady určené pro interní potřebu (Interní doklad, Příjemka, Převodka atp.).

Změna použití množství u produktů na skladu

U produktů v katalogu lze nastavit používání množství pro umístění, sériová čísla, šarže a trvanlivosti. Současné zatržení voleb používání na dokladech Příjemka a Výdejka znamená, že se daný údaj bude evidovat na skladu. V tomto vydání tuto skutečnost indikuje nová volba Na skladu evidovat produkty podle sériových čísel (šarží, trvanlivostí, umístění). Tato volba je svázána s volbami Příjemka a Výdejka.

Pokud se požadavek na evidenci množství na skladu změnil v předchozím vydání u produktů, které již na skladu byly, vedlo to k nemožnosti jejich vyskladnění. Od tohoto vydání se při změně nastavení evidence množství na skladu provede kontrola existence položek na skladu a k úpravě evidovaného množství tak, aby vyskladnění fungovalo. Například při zrušení vedení sériových čísel skladem se ze skladu smažou sériová čísla (celkové množství produktů na skladu zůstane samozřejmě zachováno). Naopak, při dodatečném zadání požadavku na jejich evidenci se sériová čísla doplní podle dokladů nákupu (pokud tam nejsou uvedena, doplní se znak -). Díky tomu lze položky vydat i po dodatečné změně v nastavení Používat.

Poznámka: u položek na skladu lze dodatečně též změnit nastavení číselníku Variant nebo číselníku Balení. Obě změny mohou mít dopady na produkty, které jsou v dokladech nebo na skladu. U Balení je potřeba se vyvarovat změny číselníku, pokud číselník obsahuje stejné jednotky s jiným základním množstvím. U Variant není rozumné vypínat / zapínat používání Variant u produktů, které se již někde používají.

Kontrola duplicity sériových čísel

V možnostech používání množství u produktu lze nastavit kontrolu duplicity. U produktů s touto volbou nelze při příjmu zadat hodnotu sériového čísla (případně šarže), která již byla použita. V předchozích vydáních kontrola nepovolila zadání položky, která byla přijata a vydána v minulosti. To znemožňovalo například převodům zboží, které bylo vráceno na sklad při reklamaci. V tomto vydání kontrola duplicity ignoruje historické položky, které již nejsou skladem.

Odeslání e-mailu a údaj zasílat

V okně e-mailu se při výběru adresáta zobrazuje nově sloupec Zasílat, pro lepší orientaci při výběru správného adresáta.

Katalog a sklad vložení více produktů

V okně Katalog a sklad lze vložit do "Seznamu produktů pro vložení" více položek najednou. Produkty se vyberou v tabulce například tak, že se pomocí voliče záznamů vybere více řádků a stiskem klávesy Enter se vloží všechny vybrané položky.

Tisk alternativního čísla účtu IBAN na fakturách

V nedávném vydání jsme uvedli možnost nastavit tisk druhého čísla účtu na fakturách (zpravidla jde o IBAN variantu tuzemského čísla). Tato možnost byla nyní přidána do všech tiskových formulářů typu Faktura (Faktura se zálohami, s platebním kalendářem, s dluhy, s příkazem a s předkontací).

Tip: Potřebujete konstantní symbol?

Konstantní symbol není od roku 2004 povinným údajem při běžné platbě. Tiskový formulář Faktura tento údaj netiskne, pokud není uveden v záznamu. Tím se ušetří tisk jednoho řádku v záhlaví dokladu. Pokud nepoužíváte konstantní symboly, ale tisknete je, doporučujeme vám odstranit ze šablon faktur nastavení výchozí hodnoty pole Konstantni_symbol. Vaše faktury budou přehlednější.

Tip: Používáte klávesové zkratky?

Při rutinní práci s Variem vám může mnoho času ušetřit ovládání pomocí klávesnice. Seznam obecných klávesových zkratek naleznete v článku Obecné klávesové zkratky.

Při běžné práci doporučujeme následující zkratky:

 • TAB a SHIFT + TAB pro přechod mezi prvky formuláře. Pokud přejdete do tabulky položek, opustíte ji stiskem CTRL + TAB.
 • Formulář má dva módy. Editační a navigační. V navigačním módu můžete přecházet mezi prvky také kurzorovými klávesami (LEFT, RIGHT). V editačním módu posouváte kurzorovými klávesami kurzor v textu. Mezi editačním a navigačním módem se přepnete klávesou F2. Při psaní textu je to mnohem efektivnější, než umístění kurzoru do textu pomocí myši.
 • Mimochodem: v editačním módu přesunete kurzor na začátek dalšího slova pomocí CTRL + RIGHT a na předchozí CTRL + LEFT (a to samozřejmě neplatí jen pro Vario).
 • Klávesa F4 otevře rozbalovací seznam. Ve Variu zobrazuje číselníky i k textovým polím, které na první pohled žádný seznam nemusí obsahovat.
 • V tabulkách, které umožňují přidávat nové záznamy, přejdete na nový záznam stiskem kombinace Ctrl + + (klávesa plus na numerické klávesnici).
 • Všechny záznamy v tabulce vyberete pomocí Ctrl + A (all - vše).
   

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, byly v období od 2. 6. do 8. 6. aktualizovány následující dokumenty dle pořadí důležitosti:

 

Nový dokument

Logo na doklad
Podporované formáty Homebankingu

Významně aktualizovaný dokument

Adresa na WWW
Množstevní skupiny a množství u rezervovaných položek

Doplněný dokument

Příjem výpisů bez Homebankingu
Úhrady dokladů
Finanční a kursové rozdíly úhrady
Homebanking - export příkazů
Homebanking - import výpisů
Nastavení profilu výpisu
Nastavení profilu příkazu
Zobrazení agendy Skladové doklady
Příkazy místní nabídky nad položkou
Postupy plnění skladových položek zakázek (vyskladnění)
Doporučení pro práci s agendou Zakázky
Doporučení pro práci s agendou Sklad
Stavy položek dokladu
Význam stavů položek dokladu
Přehled - stav plnění skladové položky a související doklady
Odstranění vazby na fakturu nebo jiný doklad
Dialog Kontakt
Detail dialogu Kontakt
Nabízet v dokladech
Systémové požadavky
Verze Varia
Popis dialogu Možnosti Altus Vario
Tiskové formuláře
Tisk (popis dialogu)
Tisk podle filtru tabulky
Karty dialogu Doklad
Karta Obecné - Doklad
Popis karty Položky
Vkládání a přidání položek
Detail dokladu a rychlý odkaz na vystavený související doklad
Karta Součet - Doklad
Karta Souvislosti - Doklad
Vytvoření nového pokladního dokladu
Vystavení pokladního dokladu na základě vystavených dokladů
Obecné informace o modulu Pokladna
Nastavení agendy Pokladna
Tiskové výstupy agendy Pokladna
Tiskové výstupy agendy Přijaté doklady
Tiskové výstupy agendy Skladové doklady
Tiskové výstupy agendy Vydané doklady
Složka pro ukládání dokumentů
Podporované formáty Homebankingu
Naše firma

Dočasně nedostupný dokument
 • Vystavit výrobní zakázky
 • Pohyby a doklady v Prodejně
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
   
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy z důvodu aktualizace zastaralého obsahu článků.
Odstraněný dokument
Nemoci – praktické příklady (agenda Mzdy)