Souhrn změn ve vydání 20110223

vydání: 20110223 - verze: 12

V tomto vydání přinášíme novou užitečnou vazbu mezi objednávkami a zakázkami. Informaci o zakázkách, kvůli kterým vznikla objednávka, lze uplatnit například při zjišťování předpokládaného data dodání zboží ze zakázky.
Dále publikujeme několik vylepšení a oprav, z nichž je podstatná oprava výpočtu sociálního pojištění v modulu Mzdy a nastavení pro Terminal server Windows 2008.

 

Nová souvislost Zakázky objednávky

Na kartě Souvislosti, v detailu objednávek a zakázek, přibylo nové zobrazení Zakázky objednávky. Pokud jsou objednávky vystaveny pomocí Průvodce vystavením objednávek na základě požadavků ze zakázek, jsou u objednávek uvedeny zakázky, na jejichž základě vznikl požadavek na objednání. Ze zakázek jsou pod tímto zobrazením vidět příslušné objednávky. Doklady lze pro tento typ souvislosti zadat též ručně prostřednictvím tlačítka Upravit seznam souvisejících dokladů... (postup je stejný jako u ostatních souvislostí).

Stejná vazba je též mezi objednávkami a výrobními zakázkami. Pro vývojáře doplňujeme, že vazba je v tabulce Souvisejici_doklady pod typem souvislosti OZ.

 

Mzdy

Tiskový formulář Potvrzení o zdanit příjmech

Uvedený tiskový formulář je upraven a lze použít i pro rok 2011 - vzor č. 19.

Tiskový formulář ELDP - roční

Pokud se vám při tisku Stejnopisu vytisknou pouze data, což odpovídá tisku Formuláře, postupujte takto:

Aktualizujte na toto vydání. Zvolte Náhled tiskového formuláře ELDP - roční a pomocí příkazu Soubor l Vzhled stránky otevřete dialog Vzhled stránky a zrušte zatržení Tisknout jenom data. Uložte nastavení formuláře příkazem Uložit vzhled.

Výpočet sazby přesčasů z více složek

Ve mzdách lze definovat složku za přesčasy (výchozí je Přesčas měsíční mzdy). Sazba pro tuto složku se vypočte na základě složky s názvem Měsíční mzda.

Od tohoto vydání lze v okně Mzdová složka (Agenda/Mzdové složky..., upravit složku Přesčas měsíční mzdy) zvolit další složky, ze kterých se má sazba přesčasu vypočítat. To je užitečné, pokud se základní mzda skládá z více složek. Všechny složky, z kterých se mzda skládá, však musí být zadané ve výchozích mzdových složkách v Prac.poměru na kartě Nastavení.

Seznam složek se zadá výběrem složek ze seznamu, který se otevře klepnutím na tlačítko [...] vedle pole Vypočítat z. Zobrazují se složky, které mají v detailu typu složky Typ Vychozi a Formulář 0.

Sociální pojištění při překročení limitu na penzijní/životní pojištění

Oprava výpočtu sociálního pojištění - při překročení limitu 24 000 Kč na penzijní a životní pojištění se nenavýšil Základ pro sociální pojištění o tuto částku. Navýšil se pouze Základ pro zdravotního pojištění. Chyba se vyskytovala pouze při použití SQL serveru a je opravena v tomto vydání.

Uzávěrka mezd a předpokládané ukončení

Na pole Předpokládané ukončení se nebral zřetel při roční uzávěrce mezd v dialogu Dovolená. Pokud má uživatel zadané datum v poli Předpokládané ukončení, tak v roce následujícím (nyní 2011) se dovolená nekrátila a v tabulce Přehled dovolené v dialogu Dovolená, kde je plný nárok na dovolenou. Od tohoto vydání bude nárok vypočten s ohledem na Předpokládané ukončení.

 

Terminal server a nastavení

Nastavení platná na počítač se v případě Terminal serveru ukládají pod klíčem počítače a uživatele. Problém vznikl na Terminal serveru běžícím na operačním systému Windows 2008, kde se toto pravidlo neuplatnilo. Následkem toho nefungovalo správně například nastavení modulu Prodejna.

V tomto vydání je chyba odstraněna a nastavení pro Terminal server bude fungovat bez ohledu na verzi operačního systému. Změna ovšem může vést ke ztrátě některých nastavení v případě Terminal serveru na Windows 2008. Konkrétně se jedná o nastavení modulu Prodejna (periferie) a nastavení cest ke složkám v různých funkcích.

Nastavení důležitých údajů (plátce DPH, metoda skladu apod.) se tato změna nedotkne, protože se jedná o nastavení platná pro firmu, ne pro konkrétní počítač.

 

Ostatní

Agendy akce - byly rozšířeny možnosti zadávání maker v akcích. Dokumentaci připravujeme a o dokončení funkčnosti maker budeme informovat v některé z příštích aktualizací.

Majetek - oprava chyby "invalid use of null" po smazání řádku z tabulky úpravy cen.

Mzdy - odstranění přechodu na první záznam v tabulce agendy Mzdy při přidávání mzdových složek do mezd bezprostředně po vytvoření mezd. Byl změněn výraz filtru, který vybírá nově vytvořené mzdy.

Účetnictví - odstranění záznamů z deníku kontroluje mazání uzávěrkových operací a vyžaduje dodatečné potvrzení jejich odstranění.

Přejmenování knihy - oprava chyby "operace není podporována v transakcích" při přejmenování knihy.

Rozdělování položek v okně obchodního případu - do funkce rozdělení množství (místní nabídka nad řádkem obchodního případu v okně Množstevních skupin) bylo doplněno zaokrouhlování zadaného množství na nejmenší jednotku produktu definovanou v katalogu.

Dodací list zrychlen - u tiskového formuláře dodací list byl zrychlen dotaz, který vrací množstevní skupiny k položkám.

Hlavní kniha seznam účtů - u tiskových formulářů Hlavní kniha a Hlavní kniha (pohyby na účtu) se nyní nabízí účtový rozvrh podle roku vybraného v Účetnictví (dříve byl podle aktuálního roku).

Převodka - při převodu na stejný sklad se neuvolnilo množství blokované převodem. Chyba je opravena. Případné blokace lze odstranit pomocí funkce Kontrola dat z doplňku Správce databáze.

Dobropis k faktuře - při vystavení dobropisu k faktuře se nebude na dobropis kopírovat pole Sleva, které se na dobropisu nepoužívá (ceny se přebírají z faktury).

Tisk textu DEMOVERZE - pokud se tiskne tiskový formulář z modulu, který nemá plnou licenci (licence je ve stavu Demo nebo Objednáno), vytiskne se uprostřed tiskového formuláře text "DEMOVERZE SOFTWARE Dokument pro účely testování". V takovém případě je potřeba aktualizovat licenci pomocí doplňku Správce licencí. Pokud je licence modulu stále ve stavu Demo nebo Objednáno, je potřeba obrátit se na dodavatele a dořešit nákup plné licence.