Souhrn změn ve vydání 20110518

vydání: 20110518 - verze: 12

Adresář generovat IBAN

V detailu firmy, na kartě Banky, byl změněn způsob volání funkce pro generování čísla IBAN z tuzemských účtů. Funkce se nyní spustí klepnutím na odkaz Převést číslo účtu na IBAN (původně to bylo na tlačítko [...] u pole číslo účtu).

Pokud je vyplněno číslo účtu, zobrazí se okno, kde je vyplněno číslo účtu a je vygenerovaný IBAN.  Pokud číslo účtu vyplněno není, okno se otevře a je potřeba číslo účtu zadat a poté klepnutím na tlačítko Generovat IBAN vytvořit číslo IBAN. Číslo IBAN lze zkopírovat do schránky nebo vložit klepnutím na tlačítko OK do bankovních spojení (na kartu Banky). V případě, že číslo účtu již je na kartě Banky vyplněno, nabízí se dvě možnosti - přepsat číslo účtem IBAN, nebo založit nové bankovní spojení.

Spolu s číslem IBAN se také převádí tuzemský kód banky na kód BIC. Tento převod je podporován pouze pro hlavní tuzemské banky. V případě, že vaše banka mezi nimi není, musíte si BIC kód doplnit sami.

Průvodce vystavením objednávek

Průvodce objednáním, v agendě Objednávky, byl upraven. Bylo interně zrušeno objednávání pomocí metody "Výchozí". Je-li v možnostech agendy Objednávky nastavena tato metoda, použije se místo ní metoda Plán objednání - generovat. V průvodci bylo upraveno zobrazování varování. Omezení produktů na dodavatele nyní omezuje i seznam produktů používaný pro ruční přidávání položek v kroku výběru produktů.

Definice stromu produktů a přesun kategorie

V okně Strom produktů (agenda Katalog) je nyní možné přesunout kategorii (včetně podřízených kategorií a produktů) pod jinou kategorii. Přesun se provádí v detailu kategorie (detail se otevře poklepáním na popis kategorie na kartě Definice stromu) kliknutím na odkaz Změnit, který je vedle ID nadřízené kategorie.

Průvodce převodem neodpisovaného majetku

V menu agendy Majetek neodpisovaný přibyl příkaz Průvodce převodem neodpisovaného majetku. Průvodce slouží k hromadnému převodu majetku:

 • do jiné knihy,
 • na jiné umístění a/nebo
 • jiné středisko.

Částka k úhradě na složenkách

V modulu Vydané doklady byly upraveny tiskové formuláře složenek Dobírková poukázka, Složenka A, Složenka C a Složenka C117. Původně se na těchto formulářích tiskla celková částka faktury. Nyní se tiskne částka Zbývá uhradit. Díky tomu je možné tisknout složenky na doplatek faktury v případě, že faktura byla částečně uhrazena, ať už zálohou nebo jiným způsobem.

Tisk čísla IBAN na fakturách

Tiskový formulář Faktura byl upraven tak, aby se číslo účtu ve formátu IBAN tisklo na dva řádky se samostatnými titulky IBAN a BIC. (Původně se číslo tisklo s jedním titulkem IBAN/BIC.) Podmínkou tisku na dva řádky je, že číslo je v platném formátu IBAN, je vyplněn kód BIC a není vyplněn specifický symbol.

Poznámka: s touto úpravou počítáme i do ostatních tiskových formulářů faktur. Nyní však zároveň připravujeme možnost tisku alternativního bankovního spojení na fakturách. Úprava ostatních faktur bude publikována až spolu s možností tisku alternativního čísla účtu.

Nové příkazy v místní nabídce nad detailem dokladu

Do místní nabídky nad poli karty Obecné v dokladu přibyly nové kontextové příkazy:

 • Nad polem Ceník a Kategorie cen:
   Ceníky... - otevře okno definice ceníků
   Ceník...  - otevře ceník
   Aktualizovat ceny - aktualizuje ceny v položkách dokladu
 • Nad polem Kontakt: Hledat firmu... - otevře okno pro hledání v agendě Adresář
 • Nad polem Telefon: Vytočit telefonní číslo... - pomocí rozhraní TAPI vytočí uvedené číslo
 • Nad polem Email: Napsat email... - otevře okno nové e-mailové zprávy
 • Nad polem Konto: Účtový rozvrh... - otevře okno Účtový rozvrh
 • Nad polem IČ:  Zkontrolovat IČ - zkontroluje platnost IČ

 

Skladové doklady po položkách, přidáno pole Cílový sklad

Do zobrazení skladových dokladů po položkách, v agendě Skladové doklady, bylo přidáno pole Cílový sklad. Pole Cílový sklad je použito na dokladech typu Převodka.

Obnovení velikosti okna detailu majetku

V agendě Evidence majetku bylo do detailu majetku doplněno obnovení původní velikosti okna obdobné jako v detailech ostatních agend.

Tiskový formulář Košilky

Formát kursu měny byl upraven na 3 desetinná místa.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, byly v období od 11. 5. do 17. 5. aktualizovány následující dokumenty dle pořadí důležitosti:

Nový dokument

V uvedeném období nebyl vytvořen nový dokument nápovědy.

Významně aktualizovaný dokument

Založení nového pracovníka
Tiskový formulář Nemocenské pojištění
Tiskové výstupy agendy Personalistika
Návod na zadání Dohody o provedení práce (DPP)
Karta Banky - Kontakt

Doplněný dokument

Obecné informace o modulu Mzdy
Na objednávku (typ strategie)
Na zakázku (typ strategie)
Nastavení strategií objednávání
Nastavení agendy Zakázky

Dočasně nedostupný dokument
 • Vystavit výrobní zakázky
 • Pohyby a doklady v Prodejně
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Podle Max - Min (typ strategie)
 • Podle objednacího cyklu (typ strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
   
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy z důvodu aktualizace zastaralého obsahu článků.