Karta Tlačítka – Prodejna

Obsah:

Možnosti Prodejny, karta Tlačítka

Obrázek 1: Okno Možnosti Prodejny, karta Tlačítka.

Karta Tlačítka (obr. 1)

Nastavit funkce tlačítek...

 • Klepnutím na tlačítko vyvoláte dialog Možnosti tlačítek pokladny, pomocí něhož můžete podrobně nastavit rozměry tlačítek, jejich rozestupy a funkce, řazení do řádků a sloupců (do bloku) – obr. 2.
  • Je kontrolováno, aby nebyla překročena maximální velikost bloku tlačítek. Uživatel je během nastavování upozorněn na překročení limitu rozměru bloku tlačítek.

Možnosti tlačítek pokladny

Obrázek 2: Okno Možnosti tlačítek pokladny.

 

 • Klepnutím na kterékoliv tlačítko (Zobrazit seznam produktů, Kontakty, Pohyby, Opakovat tisk, Zaplatit…) vyvoláte dialog Možnosti tlačítka (obr. 2).

 

Nabídka pole Funkce ComboBox - Nabídka

Pro příslušné tlačítko vyberte z nabídky jeho funkci (obr. 2a).

Funkce tlačítka (dialog Možnosti tlačítka)

Obrázek 2a: Funkce tlačítka (nabídka pole "Funkce" dialogu Možnosti tlačítka).

 

Funkce "Doklady k úhradě" otevře standardní dialog Výběr dokladů k úhradě. Díky tomu můžete úhrady dokladů realizovat přímo z modulu Prodejna, bez nutnosti přepínání se do ostatních agend.

 

Nabídka pole Produkt ComboBox - Nabídka

 • Z nabídky zvolte produkt a přiřaďte mu odpovídající funkci z nabídky pole Funkce.

 

Nabídka pole Varianta ComboBox - Nabídka

 • Určení varianty k vybranému produktu (je-li definována).

 

Pole Titulek

 • Název tlačítka. Klávesová zkratka Ctrl+Enter rozdělí řádek (víceřádkový popis tlačítka).

 

CheckBox - Zatržítko Dvojité tlačítko

 • Rozdělí tlačítko. Můžete tak definovat uživatelská tlačítka.

 

CheckBox - Zatržítko Zneviditelnit

 • Skryje tlačítko a deaktivuje jeho definované funkce.
 • Tlačítky OK potvrdíte nastavení a vrátíte se zpět na kartu Tlačítka dialogu Možnosti prodejny.

Karta Tlačítka (obr. 1)

Nastavit klávesové zkratky...

V dialogu Možnosti klávesových zkratek (obr. 3) lze adefinovat tlačítka a jejich funkce a bpřiřazovat funkce klávesovým zkratkám.

Postup

1. Z nabídky ComboBox - Nabídka pole Funkce vyberte požadovanou funkci.

2. Nastavte kursor do pole Klávesová zkratka a stiskněte vybranou klávesu nebo kombinaci kláves, která se v poli zobrazí.

3. Kliknutím na tlačítko Přidat potvrďte

Odebrání klávesové zkratky

 • Odebrání provedete tak, že v tabulce označíte konkrétní zkratku a klepnete na tlačítko Odebrat.
 • Změny v dialogu uložíte tlačítkem OK.

Možnosti klávesových zkratek

Obrázek 3: Okno Možnosti klávesových zkratek.

Funkce

Možnosti klávesových zkratek - funkce Vložit produkt

Obrázek 4: Okno Možnosti klávesových zkratek.

 

 • Klávesou zkratku můžete přiřadit ComboBox - Nabídka konkrétnímu produktu se ComboBox - Nabídka zvolenou variantou pomocí funkce Vložit produkt (obr. 4).

 

 • Alternativní nastavení pro zadání čárového kódu: Funkce Zadat čárový kód definovaná v seznamu funkcí pro klávesové zkratky následně při prodeji zobrazí okno pro vložení čárového kódu. Předpokládané využití funkce je ve spolupráci s čtečkou čárových kódů. Je možné použít jí v případě, že standardní načítání čtečkou z nějakého důvodu není spolehlivé.

Příklad a tipy

Pomocí klávesových zkratek nastavte funkci Zadat čárový kód na klávesu F10. Čtečka se nastaví tak, aby posílala klávesu F10 před čárovým kódem. Stisk klávesy F10 otevře vstupní okno pro čárový kód. Čtečka do něj zapíše sejmutý kód a potvrdí (odešle Enter). Na rozdíl od standardního vstupu čtečkou do okna Prodejny je tento způsob závislý na nastavení klávesnice. Je proto zároveň potřeba nastavit čtečku tak, aby interpretovala správné znaky i na klávesnici s českým rozložením (zpravidla stačí nastavit kódy čísel na klávesy z numerického bloku). O zadání kódu pomocí čtečky čárových kódů si přečtěte také v dokumentu Vložení produktu, kontaktu a platba v Prodejně, odstavec 1. Načtení čtečkou čárových kódů.

 

 • Kromě funkce Konec, která ukončí pouze modul Prodejna, lze tlačítku či klávesové zkratce přiřadit funkci Zavřít Vario, která ukončí modul Prodejna i program Vario zároveň.

 

 • V definici funkcí pro klávesové zkratky a tlačítka je možnost volání funkcí doplňků. Tuto možnost využijí vývojáři pro spouštění na zakázku vyvinutých funkcí. Nastavení je dostupné tak, že se v seznamu funkcí vybere položka Vlastní funkce a zadá se volání funkce doplňku funkcí

=Run("<cesta k aplikaci doplňku>.<funkce>")

 

 • Funkce Sleva dokladu, Ceník dokladu a Kategorie cen dokladu nastaví kurzor do příslušného prvku v okně prodejny, aby do něj bylo možné zapsat příslušný údaj.

 

 • Můžete nastavit klávesovou zkratku nebo tlačítko na 2 funkce:
  • Vybrat alternativní produkt
  • Zadat cenu položky

První funkce otevře okno pro výběr alternativního produktu nad položkou prodejny.

Druhá funkce vyvolá okno pro zadání ceny a sazby DPH, které se jinak otevírá příkazem Zadat cenu a sazbu DPH z místní nabídky nad položkou prodejny.

 

 • Chcete si zkrátit postup vrácení dokladu Pohyby⇒Vybrat doklad⇒Vrátit (Alt+V)? Pokud ano, z nabídky pole Funkce ComboBox - Nabídka (obr. 2) vyberte položku Vrátit doklad. Přiřaďte ji k některému z tlačítek. Jestliže pak v okně prodeje (nákupu) klepnete na tlačítko Vrátit doklad, v dialogu Výběr dokladu vrácení jen zadáte (vyhledáte) číslo účtenky a použijete tlačítko Vrátit. V dialogu Možnosti tlačítka můžete také vybrat sklad, na který se má zboží vrátit. Díky tomu si například snadno nadefinujete tlačítko, které bude vracet produkty na sklad prodejny a jiné, které zajistí vracení na sklad reklamací.

 

 • Volba Jiný doklad v dialogu Platit umožňuje po výběru dokladu a knihy vytvořit příslušný doklad s položkami vybranými v prodejním okně. Ulehčete si práci a nadefinujete si tlačítko s funkcí Vytvořit doklad. Vyberte doklad a případně knihu. Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí dialog Platit, který se automaticky přepne do modu Jiný doklad s přednastaveným dokladem a knihou.

 

 

 • Na tlačítko lze nastavit funkci Údaje dokladu, která zobrazí dialog pro zadání údajů do polí Text, Komentář a Poznámky vztahující se k aktuálnímu dokladu prodejny. Rovnou při prodeji lze tímto způsobem zaznamenávat informace o zboží nebo různé důležité události.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty