Karta Kódy – Prodejna

Možností Prodejny, karta Kódy

Obrázek 1: Okno Možnosti prodejny, karta Kódy.

 

Karta Kódy (obr. 1)

Kódy operací již nemusíte používat. Funkce lze spouštět z karty nového dokladu nebo klávesovou zkratkou.

 

Pole kódu produktu ComboBox - Nabídka

Vyberte pole, podle kterého se bude vyhledávat produkt z katalogu. Obvykle se použije pole Čárový kód. Při nastavení vyhledávání podle kódu v poli Čárový kód se vyhledává čárový kód produktu také v poli Čárový kód vlastní.

 

CheckBox - Zatržítko Seskupovat stejné produkty do jedné položky (do jednoho řádku)

Produkty, které mají rozdílný sklad nebo jsou vloženy ze zakázek funkcí Vydat zakázku, nebudou seskupeny do jedné položky (do jednoho řádku).

 

Pole kódu firmy ComboBox - Nabídka

Pokud rozlišujete zákazníky, můžete je načítat zadáním kódu stejně jako zboží (například sejmutím čárového kódu zákaznické karty). Předpokládá se použití pole EAN Firmy.

 

Kód vrácení DPH

Prodejna umožňuje vrácení DPH. Okno pro zadání vrácené DPH se vyvolá zde zadaným kódem (např. 01 nebo D).

 

Kód výdeje hotovosti

Okno pro zadání částky při výdeji hotovosti z pokladny (odvod tržby) se vyvolá zde zadaným kódem (např. 02 nebo V).

 

Kód příjmu hotovosti

Okno pro zadání částky při příjmu hotovosti do pokladny (vše kromě platby za prodané zboží) se vyvolá zde zadaným kódem (např. 03 nebo P).

 

Samozřejmým předpokladem je, že kódy produktů, firem a funkcí pokladny nesmí kolidovat. Toho lze dosáhnout vhodnou volbou číselných řad nebo strukturováním kódů.

 

Předkontace výdeje hotovosti ComboBox - Nabídka

Předkontace pokladního dokladu výdeje hotovosti (tj. odvod tržby).

 

Předkontace příjmu hotovosti ComboBox - Nabídka

Předkontace pokladního dokladu příjmu hotovosti (tj. ostatní příjmy bez zdanitelného plnění).

 

Předkontace při prodeji zboží se přejímá z katalogu. Předkontaci vrácené DPH nastavíte v možnostech předkontací na kartě zdanitelná plnění.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty