Karta Obecné – Prodejna

Možností Prodejny, karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Možnosti prodejny, karta Obecné.

Karta Obecné (obr. 1)

→ Skupina Pokladna

Pokladna ComboBox - Nabídka

Nabídka knih, do kterých se vystavují pokladní doklady za prodej v hotovosti, příjem a výdej peněz. Předpokládá se, že každá prodejna má vlastní knihu pokladny, aby souhlasil zůstatek pokladny s evidencí v počítači.

 

Bezhotovostní prodej ComboBox - Nabídka

Nabídka knih, do kterých se vystavují faktury při bezhotovostním prodeji. Při úhradě platební kartou se vystaví faktura, která se uhradí standardním způsobem obvykle prostřednictvím modulu Banka na základě došlé platby (při vracení zboží se může vystavit též dobropis).

 

Pokladna € ComboBox - Nabídka

Kniha pokladny pro příjem měny Euro. Pokud přijímáte platby v €, založte zvláštní knihu a nastavte měnu knihy na EUR. Tuto knihu zadejte do tohoto pole. Díky samostatné pokladně pro € budete mít pod kontrolou zůstatek pro Kč a € zvlášť.

 

Kurs €

Načte aktuální kurs ze sloupce Vlastní kurs pro měnu EUR. Pokud pole není vyplněné, kurs načte z pole Devizy střed.

zobrazí detail měny se základními údaji o měně, symbol měny, zemi původu a seznam kursů, které evidujete v agendě Kursovní lístek.

 

CheckBox - Zatržítko Vracet v domácí měně

Podrobnosti naleznete v dokumentu Vložení produktu, kontaktu a platba, v odstavcích Vracení EUR při platbě v EUR a Vracení CZK při platbě v EUR.

 

→ Skupina Sklad 

Sklad ComboBox - Nabídka

Kniha skladu, na kterém je naskladněno zboží v prodejně. Bude možné zobrazit stav tohoto skladu a vyskladňovat prodané zboží – pokud je zvolena volba „Vyskladňovat”. V praxi má zpravidla každá prodejna vlastní sklad. Seznamy produktů v poli Popis, Produkt nebo v dialogu Seznam produktů (tlačítko Zboží) zobrazí množství ze skladu Prodejny.

 

CheckBox - Zatržítko Akceptovat výchozí sklad produktu

Prodejna pracuje standardně s nastaveným skladem v poli Sklad (sklad prodejny, viz výše). Pokud však používáte u některých produktů jiný sklad a máte tento sklad nastaven prostřednictvím pole Výchozí sklad v katalogu, bude jej Prodejna používat po zaškrtnutí tohoto nastavení. Pokud je volba vybrána, seznamy produktů v poli Popis, Produkt nebo v dialogu Seznam produktů (tlačítko Zboží) zobrazují množství z příslušného výchozího skladu produktu.

 

CheckBox - Zatržítko Omezit produkty na sklad

Pokud si zvolíte toto nastavení, budou se v seznamu produktů nabízet jen produkty uvedené na daném skladu. Jestliže bude zadán kód produktu, který na daném skladu není, produkt se vloží - omezení je určeno pouze pro zpřehlednění seznamů, nikoli pro zákaz použití produktů.

Pozor: Tato volba vyloučí ze seznamu produktů produkty typu Služba a Sada, protože produkty tohoto typu nemohou být na skladu.

 

Výdejky a vratky ComboBox - Nabídka

Kniha, do které se budou vystavovat skladové doklady, pokud je zvolena volba vyskladňovat.

 

CheckBox - Zatržítko Vyskladňovat

  • Pokud je zvolena tato volba, dojde při vystavení účtenky k vyskladnění zboží ze skladu. Tato volba předpokládá vedení skladu, tzn., že zboží na prodejně musí být vždy naskladněno. Při vrácení zboží se zboží naskladní (vratkou výdejky) zpět na sklad prodejny.
  • V modulu Prodejna se při vystavení nového dokladu nastaví výchozí stav položky dokladu podle nastavení knihy dokladu. Výchozí stav se nastaví pouze v případě, že není zvolena volba Vyskladňovat.
  • V Prodejně lze vyskladňovat produkty typu Sada.
     

 

CheckBox - Zatržítko Kontrolovat množství

Prodavač bude upozorněn při vložení zboží na účet, že produkt není v dostatečném množství na skladu. (Kontroluje se dostupnost produktu na skladu hned při vyplnění položky nebo při změně jejího množství.)

 

→ Skupina Tisk 

Tisk ComboBox - Nabídka

Název výchozího tiskového formuláře, který se tiskne jako účtenka. Používají se tiskové formuláře agendy Pokladna (slouží i pro tisk faktur). Tiskový formulář tisknutý z prodejny zohledňuje počet kopií na něm nastavených v modulu Pokladna. Nastavený počet kopií se tiskne pouze uživateli, který si počet kopií nastavil (tzn. aktuálně přihlášenému uživateli). Nastavení tisku je obecné nastavení Varia a nastavení prodejny (viz níže) na něj nemá vliv. Každý uživatel si musí nastavit počet kopií individuálně.

 

CheckBox - Zatržítko Dotázat se na tisk dokladu

V případě, že je volba zatržená, zobrazí se před tiskem účtenky dotaz, zda se má účtenka tisknout.

 

→ Skupina Nastavení prodejny platí

Možnosti prodejny se výchoze ukládají pro Radio button - Přepínač celou aktuální firmu. Můžete však zvolit, že se nastavení uloží Radio button - Přepínač jen pro aktuální počítač. Volbu využijí zejména firmy s více pobočkami a terminálovým provozem.

Volba nastavení platnosti Radio button - Přepínač Pouze pro aktuálního uživatele není obvyklá, uplatnění najde jen v případě požadavku, aby každý uživatel měl vlastní pokladnu (jinak řečeno knihu dokladů) a vlastní nastavení prostředí prodejny.

Poznámka

Prodeje za jednotlivé prodavače lze snadno získat díky údaji Referent. Není potřeba si kvůli tomu komplikovat nastavení systému tím, že každý uživatel má vlastní nastavení modulu Prodejna. Doporučujeme používat nastavení na firmu, případně na počítač.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty