Karta Ceny – Prodejna

Okno Možnosti prodejny, karta Ceny

Obrázek 1: Okno Možnosti prodejny, karta Ceny.

 

Karta Ceny (obr. 1)

 

Ceník ComboBox - Nabídka

Prodejní ceník, ze kterého se načítají ceny zboží na prodejně. Při načtení konkrétní firmy se použije ceníky firmy – pokud je definovaný. Ceníky se definují v modulu Sklad. Pravděpodobně zde budete chtít nastavit, aby ceník v prodejně obsahoval ceny včetně DPH.

 

Pokud není zadaný ceník (pole na kartě Ceny nevyplníte), cena se načte z Katalogu (z pole Cena v sekci Prodej na kartě Obecné záznamu Produkt). Pokud ceník existuje, ale cena v něm není zadaná, opět se cena načte z Katalogu.

 

Při načtení kontaktu (konkrétní firmy, viz dokument Vložení produktu, kontaktu a platba) se použije definovaný ceník firmy a pokud v něm není cena, načte se z Katalogu. Pokud by cena v Katalogu nebyla vyplněna, do položky je vložena nulová cena.

 

Bezhotovostní prodeje jsou vždy zaokrouleny na 0,01.

 

Kategorie cen CheckBox - Zatržítko

Výběr z nabídky definovaných kategorií.

 

Na zákaznickém displeji zobrazit cenu za jednotku Radio button - Přepínač

  • Podle ceníku
  • Bez DPH
  • Včetně DPH
  • Obě

CheckBox - Zatržítko Zobrazit ceny v seznamu zboží (především u rozsáhlých seznamů produktů zaznamenáte výrazné zpomalení)

 

Místo plnění prodejny ComboBox - Nabídka

Místo plnění, které bude modul Prodejna používat pro vystavované doklady.

  • Výchozí – místo plnění se nastavuje podle odběratele.
  • Tuzemsko – vyberte v případě, že je provozovna ve stejném státě, jako je daňové sídlo Naše firma.
  • Kódy států – v nichž má Naše firma registraci k DPH (viz detail Naše firma – další DIČ ; obr. 2). Kódy států jsou k dispozici (obr. 1) pouze pokud máte vyplněna „Další DIČ” v dialogu Naše firma (obr. 2).

Dialog Naše firma, karta Obecné

Obrázek 2: Dialog Naše firma, karta Obecné.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty