Karta Uživatelé - Prodejna

Možnosti prodejny, karta Uživatelé

Obrázek 1: Okno Možnosti prodejny, karta Uživatelé.

 

Karta Uživatelé (obr. 1)

 

Uzamknout prodejnu při nečinnosti delší než

Nastavíte čas nečinnosti v sekundách, po kterém se Prodejna při nečinnosti uživatele uzamkne. Uzamčení skryje okno Prodejny - zobrazí černou obrazovku s logem Vario a kolonkou pro zadání hesla. Prodejnu odemknete zadáním přihlašovacího hesla do Varia. Pokud zadáte nesprávné heslo, zobrazí se tlačítko, kterým můžete prodejnu zavřít a přihlásit se znovu.

 

Uzamyká se pouze modul Prodejna. Počítač a ostatní programy lze používat. Pokud je "Prodejna" uzamčena, můžete počítač vypnout (přímo Alt+F4) nebo pomocí příkazu "Vypnout" v nabídce "Start" (nabídku Start zobrazíte klávesou se symbolem Windows nebo stiskem Ctrl+ESC).

 

Povolit změnu uživatele

Prodejna umožňuje změnu přihlášeného uživatele za provozu bez nutnosti zavírat modul a znovu se přihlašovat k Variu. Pokud chcete tuto funkci využít, musíte nejprve otevřít dialogové okno Možnosti prodejny (klávesou F2 v modulu Prodejna). Na kartě Uživatelé zvolíte, zda se budou uživatelé měnit zadáním přihlašovacího hesla a jména, kterým se hlásí do Varia nebo kódem uživatele.

 

Radio button - Přepínač Nepovolit změnu uživatele prodejny

Změna není povolena, uživatel musí ukončit práci s Variem a znovu se přihlásit při spuštění.

 

Radio button - Přepínač Zadáním přihlašovacího hesla a jména pro Vario

Změna je možná prostřednictvím uzamčení Prodejny. Při odemykání zadá uživatel heslo a jméno.

Přihlásit se heslem a jménem lze pouze, pokud je Prodejna uzamčena. Prodejna se uzamkne stiskem kláves Ctrl+L (nebo automaticky po nastavené době). Do kolonky Heslo se zadá heslo do Varia.

  • Pokud je zadáno heslo uživatele, který spustil Vario (uživatel přihlášený do Varia) nebo uživatele, který naposledy pracoval s Prodejnou, modul se odemkne a bude pracovat pod jménem tohoto uživatele.
  • Pokud je zadáno heslo jiného uživatele, zobrazí se okno pro zadání přihlašovacího jména. Uživatel zadá jméno, kterým se hlásí do Varia. Prodejna se odemkne a bude pracovat na jméno nového uživatele.

 

Radio button - Přepínač Zadáním kódu uživatele

Změna je možná kdykoliv. Předpokládá se sejmutí čárového kódu uživatele z osobní karty.

 

Zadávání přihlašovacích kódů uživatelů

Jestliže zvolíte volbu Zadáním kódu uživatele, zobrazí se tabulka se sloupci Uživatel a Kód (obr. 2).

 

Dialog Možnosti Prodejny, karta Uživatelé

Obrázek 2: Okno Možnosti prodejny, karta Uživatelé.

 

Ve skoupci Uživatel vyberete login uživatele ComboBox - Nabídka, do sloupce Kód zadáte kód prodavače (například sejmutím čárového kódu, přiložením čipu nebo z klávesnice). Kód uživatele musí být jedinečný a nesmí se shodovat s kódem produktu nebo firmy! Postup opakujete pro všechny prodavače a potvrdíte tlačítkem OK.

Poznámka: při následujícím otevření možností nastavení na kartě Uživatelé budou kódy skryté, zobrazí se jen znaky ***.

Použití: Zamkněte prodejnu stiskem kláves Ctrl+L → Zadejte kód prodavače → Prodejna se odemkne, dole vlevo je zešedlým textem zobrazen nový login.

 

→ Přihlašování kódem umožňuje měnit uživatele kdykoli zadáním jeho kódu. Kód se zadá přímo do kolonky pro zadání kódu zboží (kdykoli v průběhu práce s prodejnou i během načítání zboží). Zadáním kódu uživatele se uživatel okamžitě přepne. Pokud je Prodejna uzamčena, zadá se kód do kolonky Kód a Prodejna se odemkne a pracuje pod jménem nového uživatele.

Optimální využití této vlastnosti předpokládá, že každý uživatel bude mít vlastní identifikační kartu s čárovým kódem. Potom se může snadno přihlásit sejmutím kódu z karty. Kódy se musí přiřadit k uživatelům v dialogu Možnosti prodejny na kartě Uživatelé.

 

Změna uživatele platí pouze pro modul Prodejna. Ostatní moduly stále pracují na účet uživatele, který spustil Vario. Pamatujte, že Vario pracuje s oprávněními tohoto uživatele. (Změna uživatele za chodu není z principu možná, modul Prodejna problematiku zjednodušuje na uvedení jména referenta na vystavených dokladech, aby se u "pokladny" mohlo rychle střídat více prodavačů).

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty