Najít a nahradit (klasický a moderní vzhled)

V agendách systému Vario můžete průběžně hromadně aktualizovat vybrané údaje: například v agendě Adresář pole Kategorie, Údaj 1, Údaj 2, Zasílat, Poznámka, Ceník a Sleva – v každém modulu máte k dispozici různá pole.

K nahrazování, přidávání nebo odebírání hodnot slouží funkce Nahradit, kterou vyvoláte z menu Úpravy/Nahradit… (Ctrl+H).

Dialog Najít a nahradit (obr. 1) lze vyvolat například v tabulce agendy (v zobrazení agendy), v detailu záznamu nebo nad položkami dokladu.

Dialog Najít a Nahradit

Obrázek 1: Dialog Najít a nahradit.

Možnosti dialogu Najít a nahradit

ComboBox - Nabídka Prohledávat Nahoru, Dolu, Všemi směry (výchozí).

ComboBox - Nabídka Nahrazovanou hodnotu Nahradit nalezenou částí, Nahradit ji celou, Přidat, Odebrat. Výsledky práce s funkcí Najít a nahradit jsou závislé na výběru z této nabídky.

CheckBox - Zatržítko Upřesněte rozlišování velkých a malých písmen pro hledání (využívá funkce Najít).

Výchozí nastavení pro hledání je CheckBox - Zatržítko Porovnávat s hodnotou celého pole. Pokud do textu Co hledat zapíšete text obsahující znak * (hvězdičku), přepne se vyhledávání na Použít masku (obr. 1). Vyhledávání podle masky funguje obdobně jako filtry s operátorem Like.

CheckBox - Zatržítko Aplikovat na všechny zobrazené záznamy (využívá funkce Nahradit nalezenou část nebo Nahradit nebo Přidat nebo Odebrat).

→ Tlačítky Nahradit nebo Přidat nebo Odebrat aplikujte změnu na jednotlivé pole (opakováním "krokujete" po jednotlivých polích).

→ Tlačítky Nahradit vše nebo Přidat vše nebo Odebrat vše aplikujte změnu hromadně na vybraná pole. Pozor, změny lze vrátit do původního stavu pouze opětným nahrazením.

→ Tlačítkem Storno zavřete dialog Nahradit bez provedení akce.

Doporučení pro práci s dialogem Najít a nahradit

  • V tabulce agendy nemůžete měnit záznamy přímo. Přečtěte si o funkci Povolit úpravy v tabulce agendy. Určitá pole (např. Údaj 1, Údaj 2, Kategorie, Sazba DPH) lze funkcí Najít a nahradit měnit i nad tabulkou agendy, která není v režimu povolených úprav. Ostatní pole lze měnit, jen pokud jsou úpravy v tabulce agendy povoleny.
  • Jestliže nemůžete najít konkrétní pole sloupce, použijte funkci Zobrazit skryté sloupce... Některé sloupce agend jsou po instalaci vždy ve výchozím nastavení skryté.
  • Pokud je třeba, upravte filtr tabulky tak, aby byly zobrazeny jen požadované záznamy.
  • Umístěte kursor do pole, ve kterém chcete data Nahradit nebo Přidat nebo Odebrat.
  • Vyberte příkaz Úpravy/Nahradit... nebo Ctrl+H.
  • V poli Co hledat vyberte z nabídky dostupnou hodnotu.
  • V poli Nahradit vyberte ze seznamu dostupnou hodnotu (například položku číselníku Kategorie, Zasílat apod.) nebo zapište text, kterým budete nahrazovat.

Příklad hromadné změny skladu u všech položek dokladu

Funkci Nahradit (Ctrl+H) můžete používat mimo jiné i nad položkami dokladu (obr. 2). Například pokud potřebujete hromadně změnit sklad u všech položek dokladu: otevřete doklad, na kartě Položky vyberete sloupec Sklad, stisknete Ctrl+H a do pole Nahradit vložíte z nabídky název nového skladu a klepnete na Nahradit vše.

Příklad použití funkce Najít a nahradit nad položkami dokladu

Obrázek 2: Příklad použití funkce Najít a nahradit nad položkami dokladu.

 

K úspěšnému dokončení "nahrazení" musí zadaná hodnota odpovídat položce v seznamu. Tzn. že v Možnostech Vario máte definované odpovídající skladové knihy. Hodnotu nelze měnit, pokud na položce již bylo provedeno úplné nebo částečné plnění.

 

Související dokumenty