Nastavení agendy Příkazy

Obsah:

Označení příjemce v příkazech

Příkazy ve Variu umožňují zadat odděleně zprávu pro příjemce a zprávu pro příkazce. Některé systémy Homebankingu (například ABO) však tuto možnost nemají a posílají pouze zprávu pro příjemce, která je potom společná pro obě strany. Vario standardně uvádí do zprávy pro příjemce účel platby a do zprávy pro příkazce informaci o tom, komu se platba posílá.

Pomocí nastavení CheckBox - Zatržítko Vložit příjemce do poznámky při exportu příkazu, které naleznete v možnostech knihy bankovních příkazů (obr. 1), je možné vynutit vložení identifikace příjemce též do zprávy pro příjemce. Při podpisu příkazu v homebankingové aplikaci mají díky tomu uživatelé formátu ABO možnost jednoduše zkontrolovat, komu se posílá platba.

Dialog Možnosti Vario a možnosti knihy agendy Příkazy

Obrázek 1: Dialog Možnosti Vario a možnosti knihy agendy Příkazy.

Nastavení údajů uvedených ve zprávě pro příjemce

Moderní systémy pro homebanking umožňují odeslání dvou textových poznámek v příkazu:

  • zpráva pro příjemce a
  • zpráva pro příkazce.

Vario při vložení hrazeného dokladu na položku příkazu vyplní do zprávy pro příkazce (tj. zprávy pro nás) údaje o příjemci (tj. komu platíme), a do zprávy pro příjemce údaje o nás (tj. příjemce uvidí, kdo mu posílá peníze).

Problém může nastat u homebankingových formátů, které umí odeslat pouze jednu textovou poznámku. V takovém případě se odesílá v příkazu zpráva pro příjemce. To však může způsobovat potíže se schvalováním příkazů v aplikaci pro homebankig, protože z poznámky není patrné, komu se platí. V možnostech knihy Příkazy je proto možné nastavit, které údaje se do zprávy pro příjemce budou zobrazovat.

Nastavení se provádí v možnostech knihy příkazu, pomocí šablony (obr. 1). Pokud není šablona vyplněna, vloží se název naší firmy a variabilní symbol dokladu (například Vario software platba 123456).

V seznamu jsou uvedeny 2 výchozí šablony. První bude vyplňovat stejnou zprávu jako dosud

<% DejNasiFirmu("Nazev_Firmy") %> <% IIF([Prikaz.Typ_dokladu]="BP","Platba","Inkaso") %> <% [Hrazeny_doklad.Variabilni_symbol] %>

a druhá uvede též název kontaktu (firmy) příjemce.

<% DejNasiFirmu("Nazev_Firmy") %> <% IIF([Prikaz.Typ_dokladu]="BP","-->","<--") %> <% [Hrazeny_doklad.Nazev_Firmy] %>

Kromě šablon textů uvedených v seznamu, lze napsat do nastavení vlastní výraz. Syntaxe je obdobná jako u šablon e-mailů nebo ve skriptech akcí.

Nastavení údajů uvedených ve zprávě pro příkazce

Pomocí nastavení CheckBox - Zatržítko Vložit příjemce do poznámky při exportu příkazu, které naleznete v možnostech knihy bankovních příkazů (obr. 1), je možné vynutit vložení identifikace příjemce též do zprávy pro příkazce. Nastavení se provádí v možnostech knihy příkazu, pomocí šablony.

Pokud šablona není nastavená, do zprávy pro příkazce se budou zobrazovat údaje <Číslo příkaz>; <položka příkazu>; <Číslo hrazeného dokladu>; <Firma z hrazeného dokladu>.

V seznamu jsou uvedeny 2 výchozí šablony. První vytvoří stejný výsledek, jako kdyby šablona nebyla vyplněna a slouží za příklad, jak se odkázat na jednotlivé doklady.

<% [Prikaz.Cislo_dokladu] %>; <% [Prikaz_polozka.Polozka_dokladu] %>; <% [Hrazeny_doklad.Cislo_dokladu] %>; <%[Hrazeny_doklad.Firma] %>

Druhá šablona vloží pouze název kontaktu (firmy) z hrazeného dokladu.

<% [Hrazeny_doklad.Nazev_Firmy] %>

Kromě šablon textů uvedených v seznamu, lze napsat do nastavení vlastní výraz. Syntaxe je obdobná jako u šablon e-mailů nebo ve skriptech akcí.

Výchozí hodnota šablony – pole Úhrada

V šabloně výchozích hodnot, v knize agendy Příkazy (obr. 2), je možné nastavit výchozí hodnotu pole Uhrada. Jsou povoleny 3 hodnoty:

  • Odeslat (hodnota 0),
  • Neodesílat (hodnota 1) a
  • Odesláno (hodnota 3).

Výchozí hodnotu pole Uhrada lze nastavit také v agendě Přijaté doklady.

Dialog Možnosti Vario a nastavení výchozí hodnoty pole Uhrada

Obrázek 2: Dialog Možnosti Vario a nastavení výchozí hodnoty pole Uhrada.

Oprávnění k poli Celkem

V možnostech agend dokladů lze nastavit oprávnění pro čtení pole Celkem. Nastavení oprávnění pro toto pole má zvláštní význam. Kromě skrytí tohoto pole v detailu dokladu jsou skryta všechna pole obsahující ceny jak v dokladu, tak v jeho položkách.

O rozšiřujícím významu oprávnění pro čtení u polí Celkem_FIFO, Cena_prumerna v agendě Sklad čtěte v dokumentu Nastavení agendy Sklad.

Popis dialogu Možnosti pole naleznete v dokumentu Karta Vlastní a uživatelská pole.

Nastavení složky záznamů agendy Příkazy

Pro každou agendu zvlášť lze nastavit Složka záznamů. V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů, vyberete přednastavenou cestu nebo zapíšete vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů).

V dialogu Možnosti Vario, v možnostech zobrazení, naleznete složku Karta Souvislosti obsahující zobrazení dostupné na kartě Souvislosti. K těmto zobrazením lze také přidělit oprávnění pro prohlížení.

 

Související dokumenty