Mzdy - Úprava dialogu Zaúčtování mezd pro daň ze závislé činnosti

vydání: 20100415 - verze: 12

 

Bylo upraveno účtování Daně ze závislé činnosti, kde na kartě Nastavení složek je třeba provést zatržení pole Účtovat u složky Zúčtování daně a přiřadit k ní předkontaci pro Daň ze závislé činnosti (tj. Záloha na daň ze závislé činnosti odváděná na FÚ s předčíslím 713), aby byla částka správně zaúčtována. Složka Zúčtování daně zahrnuje složku Záloha na daň poníženou o veškeré slevy na dani a daňová zvýhodnění, o daňové bonusy, roční zúčtování daně a také upravenou o případné opravy, tj. složky Záloha na daň – oprava a Oprava daně – minulý rok. Jelikož existují ještě další složky o dani, které jsou vlastně mezisoučty složky Záloha na daň a slev na dani, je použití složky Zúčtování daně praktičtější a samozřejmě méně pracné (místo více složek se provede zatržení pouze u jedné).

Pokud nebude složka Zúčtování daně označena v poli Účtovat, při klepnutí na kartu K zaúčtování se objeví hláška, která na tuto skutečnost upozorní a nabídne buď možnost s určitým rizikem pokračovat a nebo zastavit akci a provést opravu. 

Uvedená složka v sobě nezahrnuje tzv. srážkovou daň (která se odesílá na FÚ s předčíslím 7720), takže je třeba pro zaúčtování srážkové daně provést zatržení pole Účtovat u složky Srážková daň s předkontací pro tuto daň.