Mzdy - Přehled o výši pojistného oprava tisku

vydání: 20101118 - verze: 12

V tomto vydání je oprava tiskového formuláře Přehled o výši pojistného z vydání 20101116, který netiskne kontaktní údaje vyplněné v okně možností, které se zobrazuje před jeho tiskem.

Chyba je opravena v tomto vydání.