Souhrn změn ve vydání 20100304

vydání: 20100304 - verze: 12

Mzdy

Doplněny vazby na zakázky (seznamy a otevření dokladu zakázky) a vazby na číselník středisek.

Účetnictví

Při zaúčtování se vybere konto k Předkontaci podle platnosti Předkontace od-do. V předchozích vydáních se předkontace vybíraly pouze pro aktuální rok, pokud existovalo v jednom roce více předkontací stejného názvu s různou platností od-do, použila se první z nich.

Zakázky

Pokud se na Zakázce nebo Objednávce předvolí Nedaňový doklad, je tato předvolba převzata na Fakturu nebo Pokladní doklad.

Ostatní

  • Mazání dokladů úhrad - při mazání dokladu úhrady se kromě průběhu mazání zobrazuje také průběh nastavení stavu hradí se na dokladech z položek dokladu úhrady.
  • Mzdy - úprava tiskového formuláře Příloha k žádosti ND.
  • Správce databáze - přidána karta Informace, na které je tlačítko pro zapnutí a vypnutí logování databázových operací. Log vytvořený tímto záznamem je určen pro optimalizaci dotazů.
  • Vydané doklady - úprava zobrazení Zisk z prodeje ze skladu.