Souhrn změn ve vydání 20100302

vydání: 20100302 - verze: 12

Pokladna

Vystavení "dobropisu" v pokladně

V menu Agenda v Pokladně je nový příkaz Vystavit pokladní doklad vrácení. Příkaz je analogií k vystavení dobropisu v agendě Vydané doklady. K Příjmovému pokladnímu dokladu (prodejka) se vystaví také Příjmový pokladní doklad a na něj se vloží vracené položky se záporným množstvím. Při zaskladnění se vystaví Vratka výdejky.

 

Sklad

Zobrazení Sklad

Oprava zobrazení sklad - nad daty na MS SQL serveru se zobrazovaly stejné varianty.

Katalog a sklad

Doplněn sloupec se symbolem + (plus) pro vkládání produktů myší. Klepnutím na + se vloží produkt do seznamu produktů pro vložení, nebo se zvýší množství o 1 mj.

Při vložení produktu se v seznamu produktů k vložení vybere naposledy vložený produkt. Kompletní popis naleznete v dokumentu Dialog Katalog a sklad.

 

Ostatní

Průvodce plněním zakázek

Oprava chyby "chybí operátor v databázovém výrazu" při otevření průvodce. Do průvodce byl doplněn ukazatel průběhu výpočtu množství k dodání.

Karta Deník

Oprava zobrazení Všechno bez systémových událostí na kartě Deník.

Nedaňový doklad

Pokud se přepne DPH doklad na nedaňový doklad, přepíše se sazba DPH v existujících položkách na 0.

Otevřená období

Pokud uživatel není zařazen v seznamu uživatelů (nebo skupin) pro knihu, nemá povoleno otevřené období. Pokud ke knize není otevřené období pro žádného uživatele nebo skupinu, mají období otevřené všichni uživatelé.

Aktualizace datové struktury

Z důvodu opravy zobazení Sklad se bude aktualizovat databáze Data####, a proto se při aktualizaci budou muset všichni uživatelé odhlásit z Varia. Prosím počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje.

Technické informace

Při aktualizaci dat dojde k aktualizaci SQL View Sklad_no_lock.