Souhrn změn ve vydání 20100416

vydání: 20100416 - verze: 12

Sklad

Umístění

Byly upraveny seznamy umístění při příjmu tak, že nyní se přednostně zobrazují umístění používaná daným produktem a dále všechna dostupná umístění. Pokud je zadaná kapacita umístění pro daný produkt, zobrazí se v dalším sloupci dostupná kapacita umístění.

Po výběru umístění se zobrazí informační bublina s počtem jiných produktů na daném umístění.

Převodka

Oprava chyby "Záznam, který chcete uložit, byl změněn jiným procesem..." při převodu jednotlivé položky převodky.

Vratka příjemky

Vratkou příjemky lze nyní vrátit i položky z příjmu, který již byly vydán. Z tohoto důvodu byl upraven seznam vracených položek, který se zobrazí při klepnutí na tlačítko pro výběr vracené položky na vratce příjemky. V předchozím vydání se nabízely všechny příjmy (do daného dodavatele), které jsou byly ještě skladem. Nyní se nabízí všechny příjmy (do daného dodavatele).

 

Výroba

Kusovníky

V agendě Kusovníky jsou dostupné příkazy Nový záznam a Otevřít záznam na panelu nástrojů. Výchozí možnost upravovat a přidávat kusovníky v tabulce agendy je potlačena (používá se detail). Kromě příkazů z panelu nástrojů lze detail kusovníku otevřít stiskem klávesové zkratky Ctrl+O (resp. Ctrl+N). Pokud chcete upravovat kusovníky přímo v tabulce, lze úpravy povolit příkazem menu Agenda/Povolit úpravy v tabulce agendy. 

Nová oprávnění pro modul Výroba

Agenda Kusovníky

  • Úpravy záznamů změněno na Přidávání a úpravy záznamů

Agenda Výroba

  • Aktualizovat výrobní ceník
  • Hodiny k zakázce
  • Plánování zdrojů
  • Výrobní aktivity 

 

Výrobky a operace

V agendě Kusovníky je nové zobrazení Výrobky. Toto zobrazení zobrazuje všechny výrobky definované v katalogu.

Z tohoto zobrazení se otevírá detail výrobku, který zobrazuje kusovník a operace. Díky tomu lze na jednom místě definovat jak materiál, tak operace výrobku.

 

Ostatní

Zrychlení při přepojování tabulek na souborových serverech. V tomto vydání je úprava, která zrychluje přepnutí firmy s daty na souborovém serveru.

Další tipy pro zrychlení jsou popsány zde http://www.altusvario.cz/faq/instalace/provoz-varia-na-fileserveru-a-optimalizace-sdileni-souboru-na-serveru.